Author Title Journal/Collective work Publisher Place Year Orig. edition Pages Subjects
‘Llyfrau Cymru’ Gwladgarwr viii 1840
Welsh as a Specific Subject for Elementary Schools, Stage I Society for Utilizing the Welsh Language Cardiff 1887
Geiriadur cenedlaethol Cymraeg a Saesoneg: a national dictionary of the Welsh language. 3rd. ed. T Gee and Son Denbigh 1891 Dictionary
Welsh Orthography The Welsh National Press Company Caernarfon 1893 Orthography
Enwau lleoedd Cymreig, cyfrol i J. Mills Aberdar 1908 Place Names
Orgraff yr Iaith Gymraeg Gwasg Prifysgol Cymru Caerdydd 1928 xvi + 110 Orthography
Llyfrau Darllen Prifysgol Cymru, y trydydd llyfr Gwasg Prifysgol Cymru Caerdydd 1935 Welsh language
Orgraff yr Iaith Gymraeg Gwasg Prifysgol Cymru Caerdydd 1942/2 xvi + 110 Orthography
Termau Hanes, Cyhoeddwyd ar ran Bwrdd Gwybodau Celtaidd Prifysgol Cymru Gwasg Prifysgol Cymru Caerdydd 1959 52 Vocabulary
Dysgu Cymraeg, Y Trydydd Llyfr Gwasg Prifysgol Cymru Caerdydd 1962/2 (1954/1) 171 Learning
Cymraeg Byw, rhifyn 1, cyhoeddwyd ar ran cyfadran addysg coleg y Brifysgol Abertawe Llyfrau'r Dryw Llandybie 1964 19 Cymraeg Byw
Dysgu Cymraeg, Yr Ail Lyfr Gwasg Prifysgol Cymru Caerdydd 1965/3 (1953/1) 179 Learning
Cymraeg Byw, rhifyn 2 Welsh Joint Education Committee 1967 Cymraeg Byw
Cymraeg Byw, rhifyn 3 Welsh Joint Education Committee 1970 Cymraeg Byw
Termau llywodraeth leol-iechyd cyhoeddus; cyhoeddwyd ar ran Bwrdd Gwybodau Celtaidd Prifysgol Cymru Gwasg Prifysgol Cymru Caerdydd 1971 85 Vocabulary
Geirfa a Chystrawennau Cymraeg, Paratowyd y Llyfryn hwn gan Gyd-Bwyllgor Addysg Cymru D. Brown a'i Feibion Y Bontfaen 1973 56 Vocabulary, Syntax, Learning
Cymraeg Heddiw, Y Pedwerydd Llyfr Gwasg Prifysgol Cymru Caerdydd 1974 Welsh language
Cymraeg Cyfoes 1, paratowyd gan Yr Uned Iaith Genedlaethol Morgannwg D.Brown a'i Feibion Cyf. Y Bontfaen 1975 287 Learning
Cymraeg Cyfoes 2, paratowyd gan Yr Uned Iaith Genedlaethol Morgannwg D.Brown a'i Feibion Cyf. Y Bontfaen 1976 308 Learning
Gramadeg Cymraeg Cyfoes, Contemporary Welsh Grammar paratowyd gan Uned Iaith Genedlaethol Cymru, Adran Ramadeg "Cymraeg Cyfoes 3" D.Brown a'i Feibion Y Bontfaen 1976 128 Learning
Cymraeg Cyfoes 3, paratowyd gan Yr Uned Iaith Genedlaethol Morgannwg D.Brown a'i Feibion Cyf. Y Bontfaen 1980 (1975/1, 1977/3) 309 Learning
Papurau gwaith ieithyddol Cymraeg Caerdydd, Cardiff working papers in Welsh linguistics i - Caerdydd (Amgueddfa Werin Cymru/Coleg y Brifysgol, Caerdydd) 1981 - Dialect
Geiriadur 50 awr, a fifty hour starter dictionary for the adult learner (Cyd-Bwyllgor Addysg Cymru) 1988 ? Learning, Vocabulary
Rhestri geirfa yn ôl topigau (Uned Iaith Genedlaethol Cymru) 1989 Vocabulary
Defnyddio'r Gymraeg / Using your Welsh (Y Swyddfa Gymreig) 1990 Learning
Cymraeg busnes, llawlyfr safonol i ddysgwyr ar bob lefel = Business Welsh, a standard manual for learners of all standards Cardiff (Acen) 1992 xvi + 205 Learning
Cymraeg Newyddion, Geirfa a Thasgau i Ddysgwyr / Welsh News Vocabulary & Tasks for Learners Acen Caerdydd 1992 78 Vocabulary
Gair i gall, geiriadur sylfaenol i ddysgwyr / the Acen dictionary for learners Cardiff (Acen) 1992 Learning, Dictionary
‘Geirfa Amaethyddol - G - (parhad)’ Fferm a Thyddyn, rhif 11, Mai 1993 1993 13-17 Dialect, Vocabulary
How to Learn Welsh, being an English-Welsh Vocabulary & Phrase-book Hughes and Son Wrexham n.d. Learning, Dictionary
Modern English-Welsh Letter Writer. Hughes and Son Wrexham n.d. Learning
Dysgu Cymraeg, Y Llyfr Cyntaf Gwasg Prifysgol Cymru Caerdydd s.a. 11 Learning
Adran Economeg a Chymdeithaseg Urdd Graddedigion Prifysgol Cymru, University of Wales Termau economeg ac econometreg Gwasg Prifysgol Cymru Caerdydd 1972 70 Vocabulary
Ahlqvist, Anders ‘Prepositions in Welsh and Finnish Case Endings: A Contrastive Study’ Kastovsky, Dieter & Aleksander Szwedek (eds.). Linguistics across Historical and Geographical Boundaries: In Honour of Jacek Fisiak on the Occasion of His Fiftieth Birthday, I: Linguistic Theory and Historical Linguistics; II: Descriptive, Contrastive and Applied Linguistics De Gruyter Mouton Berlin - New York 1986 1101-1107 Preposition
Aitchison, J. W. & Harold Carter The Welsh Language 1961 - 1981, an interpretative atlas UWP Cardiff 1985 [viii] + 47, + 27 + maps Dialect, Atlas
Aitchison, John ‘Factors contributing to the decline of Welsh and Celtic Languages’ Geographical lxii no 3 1990 44-46 Sociology
Aitchison, John ‘Rural Wales and the Welsh language’ Rural History 1991 Sociology
Aitchison, John W. & Carter, Harold A geography of the Welsh language 1961-1991 UWP Cardiff 1994 Sociolinguistics, Linguistic Geography
Aitchison, John W. & Harold Carter ‘Battle for a language, John Aitchison and Harold Carter’ GM lxii/3 1990 Sociolinguistics
Albrow, K. ‘Mutation in 'Spoken North Welsh'’ C.E. Bazell, J.C. Catford, M.A.K. Holliday & R.H. Robins (eds), In memory of J.R. Firth Longman Green London 1966 Dialect, Mutation
Allen, Margaret Reece ‘Vowel mutation and word stress in Welsh’ Linguistic Inquiry, vi/2 1975 181-201 Mutation
Ambrose, John E.; Williams, Colin H. ‘On the Spatial Definition of 'Minority': Scale as an Influence on the Geolinguistic Analysis of Welsh; Selection from Papers Read at First Internat. Conf. on Minority Langs. Held at Glasgow Univ. from 8 to 13 Sept. 1980’ Haugen, Einar & J. Derrick McClure, Derick Thomson (eds.), Adam J. Aitken (foreword). Minority Languages Today Selection from Papers Read at First Intern.Conf on Minority Languages held at Glasgow Univ. from 8 -13 Sept. 1980, xii + 250 pp. Edinburgh UP Edinburgh 1981 53-71 Sociology
Andrews, Rhian M. ‘Yssim, yssit’ BBCS xxxvii 1990 71-88 Middle Welsh, Verb
Anwyl, E. The Poetry of the Gogynfeirdd from the Myvyrian Archaiology of Wales with an Introduction to the Study of Old Welsh Poetry Geen & Son Denbigh 1909 x + 232 (7 - 238) Middle Welsh
Anwyl, Edward ‘A Welsh grammar for Schools, Based on the principles and requirements of the Grammatical Society, Part 1, Accidence.’ Parallel Grammar Series Sonneschein-McMillan London - New York 1898 (1907/4) Grammar, Phonology, Morphology
Anwyl, Edward ‘A Welsh grammar for Schools, Based on the principles and requirements of the Grammatical Society, Part 2, Syntax’ Parallel Grammar Series Sonneschein-McMillan London - New York 1899 Grammar, Syntax
Anwyl, Edward ‘The points of phonetic difference between Welsh dialects’ Transactions of the Guild of Graduates 1901 35-39 Dialect
Anwyl, Edward ‘The verbs Wyf, Byddaf in some typical dialects’ Transactions of the Guild of Graduates 1901 41-52 Dialect
Anwyl, Edward ‘Dadblygiad yr iaith Gymraeg’ Y Cymry, braslun o'u Hanes o'r Oesoedd boreuaf hyd farwolaeth Llywelyn eu Llyw Olafcyfiethiedig gan J. Bodfan Anwyl, xii + 222 p. R.E.Jones a'i Frodyr Conwy s.a./3 190-212 Language History
Anwyl, Edward & M. H. Jones First Welsh Reader and Writer, being exercises in Welsh based on Anwyl's Welsh Grammar Swan Sonnenschein & Co. London 1909 1909 viii + 142 Learning
Anwyl, John Bodvan Spurrell's Pocket Dictionary, Welsh-English and English - Welsh W. Spurrell & Son Carmarthen 1937/4 1919 [vi] + 184 Dictionary
Anwyl, John Bodvan (ed.) Spurrell's Welsh-English dictionary, with a preface by Edward Anwyl W. Spurrell & Son 1925 Dictionary
Anwyl, John Bodvan (ed.), aided by Sir Edward Anwyl Geiriadur Saesneg a Chymraeg, Spurrell's English - Welsh Dictionary W. Spurrell & Son Carmarthen 1926 ix + 390 Dictionary
Anwyl, Sir Edward ‘Notes on some Radnorship place-names’ Arch Camb, ser. vi, vol. xi 161-189 Place Names, Radnorshire (Maesyfed)
Ap Dafydd, Myrddin ‘Enwau Tafarnau Cymru’ Llyfrau Llafar Gwlad 9 Gwasg Carreg Gwalch Capel Garmon, Llanrwst 1988 80 Personal Names
Armstrong, John ‘On some Middle Welsh Relative Constructions’ StudCelt xxii - xxiii 1987 - 1988 10-28 Middle Welsh
Atkinson, Robert ‘On the use of the subjunctive mood in Welsh’ PRIA, 3d series, iii 1894 459-478 Middle Welsh, Verb
Awbery, Gwenllian M. ‘Echo pronouns in a Welsh dialect’ BRPL, 5, (1994) Syntax, Dialect Dyfed
Awbery, Gwenllian M. ‘Of graves and epitaphs, historical dialectology and Welsh cemeteries’ CWPWL, 7, (1992) Welsh Language, Dialect; Epitaphs
Awbery, Gwenllian M. ‘The Welsh of north Pembrokeshire, G. M. Awbery’ NSCS, 6, (1993) Dialect, Dyfed
Awbery, Gwenllian M. ‘Initial mutation in a generative grammar of Welsh’ University of Leeds Phonetics Department Report, iv 1973 28-64 Mutation
Awbery, Gwenllian M. The passive in Welsh 1973 Passive
Awbery, Gwenllian M. ‘Welsh mutations: syntax or phonology ?’ ArchLing vi 1975 14-24 Phonology, Mutation, Syntax
Awbery, Gwenllian M. The syntax of Welsh, a transformational study of the passive CUP Cambridge 1976 Syntax, Passive
Awbery, Gwenllian M. ‘A transformational view of Welsh relative clauses’ BBCS xxvii 1977 155-206 Syntax, Relative Clause
Awbery, Gwenllian M. ‘Y Tafodieithoedd Cymraeg’ Uned Iaith Genedlaethol Cymru, Cyflwyno'r Iaith Lenyddol D.Brown a'i feibion Y Bontfaen 1978 193-203 Dialect
Awbery, Gwenllian M. ‘Y Tafodieithoedd Cymraeg’ Uned Iaith Genedlaethol Cymru, Cyflwyno'r Iaith Lenyddol D.Brown a'i feibion Y Bontfaen 1978 193-203 Dialect
Awbery, Gwenllian M. ‘A Phonological Conspiracy on the Ground’ Papurau gwaith ieithyddol Cymraeg Caerdydd, Cardiff working papers in Welsh linguistics i Amgueddfa Werin Cymru/Coleg y Brifysgol, Caerdydd Caerdydd 1981 1-9 Dialect, Phonology
Awbery, Gwenllian M. ‘Lexically governed rules and grammatical relations’ Eriu, xxxii 1981 168-172 Grammar
Awbery, Gwenllian M. ‘Yr iaith lafar’ Barn, Sept. 1981, no 224 1981 327-328
Awbery, Gwenllian M. ‘A Bibliography of Research on Welsh Dialects since 1934’ Papurau Gwaith Ieithyddol Cymraeg Caerdydd / Cardiff Working Papers in Welsh Linguistics ii Amgueddfa Werin Cymru/Coleg y Brifysgol, Caerdydd Caerdydd 1982 103-120 Dialect
Awbery, Gwenllian M. ‘Wild flowers, garden produce, and loans from English’ Papurau Gwaith Ieithyddol Cymraeg Caerdydd / Cardiff Working Papers in Welsh Linguistics ii Amgueddfa Werin Cymru/Coleg y Brifysgol, Caerdydd Caerdydd 1982 1-16 Dialect, Vocabulary
Awbery, Gwenllian M ‘Not in Front of Children: Secret Languages in South Wales’ Papurau Gwaith Ieithyddol Cymraeg Caerdydd / Cardiff Working Papers in Welsh Linguistics iii Amgueddfa Werin Cymru/Coleg y Brifysgol, Caerdydd Caerdydd 1984 1-20 Sociolinguistics, Phonology, Dialect
Awbery, Gwenllian M. ‘Phonotactic constraints in Welsh’ M. Ball & G.E. Jones (eds), Welsh Phonology, selected readings Cardiff 1984 65-104 Phonology
Awbery, Gwenllian M. ‘Plant Names of Religious Origin in Welsh Oral Tradition; Papers Read at a Joint Conf. of the Botanical Soc. of the Brit. Isles and the Folklore Soc. Held at the Univ. of Sussex, Apr., 1983’ Vickery, Roy (ed.) with a forword by E.J.F Cannon, Plant Lore Studies, Folklore Soc., 1984. x, 261 pp. London 1984 1-9 Dialect, Lexicography
Awbery, Gwenllian M. ‘Sentence particles in spoken Welsh’ BBCS xxxi 1984 17-30 Dialect, Sentence Particles, Pembrokeshire
Awbery, Gwenllian M. ‘Welsh’ P. Trudgill (ed.), Language in the British Isles CUP Cambridge 1984 259-277 General
Awbery, Gwenllian M. ‘Slander and Defamation as a Source for Historical Dialectology’ Papurau Gwaith Ieithyddol Cymraeg Caerdydd / Cardiff Working Papers in Welsh Linguistics iv Amgueddfa Werin Cymru/Coleg y Brifysgol, Caerdydd Caerdydd 1985 1-24 Dialect, Language History
Awbery, Gwenllian M. ‘Ieithoedd cyfrin’ MEDEL (Welsh Folk Museum, St. Fagans) 1986/3 1986 Sociolinguistics
Awbery, Gwenllian M. ‘Moves towards a simpler, binary mutation system in Welsh’ H. Anderson (ed.), Sandhi Phenomena in the Languages of Europe = Trends in Linguistic Studies and Monographs xxxiii Mouton - de Gruyter Berlin 1986 161-166 Mutation, Syntax
Awbery, Gwenllian M. Pembrokeshire Welsh, a phonological study National Museum of Wales / Welsh Folk Museum Cardiff 1986 x + 170 Dialect, Phonology, Pembrokeshire
Awbery, Gwenllian M. ‘Survey of Sandhi types in Welsh’ H. Anderson (ed.), Sandhi Phenomena in the Languages of Europe = Trends in Linguistic Studies and Monographs xxxiii Mouton - de Gruyter Berlin 1986 Phonology
Awbery, Gwenllian M. ‘Tafodiaith Sir Benfro’ Eurwyn George (gol.), Bro'r Eisteddfod 6: Abergwaun a'r Fro Gwasg Christopher Davies Llandybie 1986 Dialect, Pembrokeshire
Awbery, Gwenllian M ‘Secret Languages in North Wales’ Papurau Gwaith Ieithyddol Cymraeg Caerdydd / Cardiff Working Papers in Welsh Linguistics v Amgueddfa Werin Cymru/Coleg y Brifysgol, Caerdydd Caerdydd 1987 1-28 Sociolinguistics, Phonology, Dialect
Awbery, Gwenllian M. ‘The Position of the Welsh Language in Wales’ Mac Eoin, Gearoid, Anders Ahlqvist & Donncha O hAodha (eds.), Third International Conference on Minority Languages: Celtic Papers, Multiling. Matters, 147 pp. Clevedon 1987 1-12 Sociology
Awbery, Gwenllian M. ‘Pembrokeshire negatives’ BBCS xxxv 1988 37-49 Dialect, Pembrokeshire, Negation
Awbery, Gwenllian M. ‘Slander and Defamation as a Source for Historical Dialectology’ Thomas, Alan R. (ed. & pref.), Martin J. Ball (introd.), Methods in Dialectology, Multiling. Matters (Proc. 6th Int. Conf. held at Univ. Coll. of North Wales, 3d-7th Aug. 1987) Clevedon 1988 164-174 Dialect, Language History
Awbery, Gwenllian M. ‘Echo pronouns in Pembrokeshire Welsh’ Papurau Gwaith Ieithyddol Cymraeg Caerdydd / Cardiff Working Papers in Welsh Linguistics vi Adran y Gymraeg, Prifysgol Cymru Coleg Caerdydd Caerdydd 1989 1-22 Syntax, Dialect , Pembrokeshire
Awbery, Gwenllian M. ‘Dialect Syntax: A neglected Resource for Welsh’ Hendrick, Randall (ed.), The Syntax of the Modern Celtic Languages = Syntax and Sematics vol. xxiii 1990 1-25 Dialect, Syntax
Awbery, Gwenllian M. ‘The Geographical Distribution of Pembrokeshire Negatives’ Celtic Linguistics, Iethyddiaeth Geltaidd, Readings in Brythonic Languages, Festschrift for T. Arwyn Watkins, ed. by Martin J. Ball, James Fife, Erich Poppe and Jenny Rowland, Amsterdam Studies in the Theory and History of Linguistic Science, series iv, Current Issues in Linguistic Theory, volume 68 Amsterdam 1990 11-24 Dialect, Dyfed, Negation
Awbery, Gwenllian M. ‘Cymraeg Sir Benfro’ Llyfrau llafar gwlad, 19 Gwasg Garreg Gwalch Capel Garmon, Llanrwst 1991 48 Dialect, Dyfed
Awbery, Gwenllian M. ‘Of graves and epitaphs, historical dialectology and Welsh cemeteries’ Papurau Gwaith Ieithyddol Cymraeg Caerdydd / Cardiff Working Papers in Welsh Linguistics vii 1992 Welsh Language, Dialect; Epitaphs
Awbery, Gwenllian M. ‘The Welsh of north Pembrokeshire, G. M. Awbery’ NSCS, 6 1993 Dialect, Dyfed
Awbery, Gwenllian M. ‘Echo pronouns in a Welsh dialect’ BRPL v 1994 Syntax, Dialect, Dyfed
Awbery, Gwenllian M. ‘Clause-Initial Particles in Spoken Welsh’ Journal of Celtic Linguistics viii 2004 1-14 Syntax, Dialect
Awbery, Gwenllian M. ‘Reduplicated Responses in Welsh’ Studia Celtica xlii 2008 105-116
Awbery, Gwenllian M. & Ann E. Jones & R. Suggett ‘Slander and Defamation as a Source for Historical Dialectology’ Papurau Gwaith Ieithyddol Cymraeg Caerdydd / Cardiff Working Papers in Welsh Linguistics iv Amgueddfa Werin Cymru/Coleg y Brifysgol, Caerdydd Caerdydd 1985 1-24 Dialect, Language History
Awbery, Gwenllian & Mary Gilham ‘Blodau'r maes a'r ardd ar lafar gwlad, Gwenllian Awbery; lluniau gan Mary Gilham’ Llyfray llafar gwlad xxxi Gwasg Carreg Gwalch 1995 Dialect, Flowers, Phytogeography, Botany, Dictionaries
Baker, C. Aspects of Bilinguialism in Wales Multilingual Matters Ltd Clevedon 1984 Sociolinguistics
Ball, Martin J, Towards a Description of the North Welsh Monophtongs 1976 Dialect, Phonology, North Wales
Ball, Martin J. ‘Data Collection Techniques for a Sociolinguistic Study of the Welsh Mutation System’ Papurau Gwaith Ieithyddol Cymraeg Caerdydd / Cardiff Working Papers in Welsh Linguistics i Amgueddfa Werin Cymru/Coleg y Brifysgol, Caerdydd Caerdydd 1981 10-18 Sociolinguistics
Ball, Martin J. ‘Descriptions of the vowels of North Welsh: a review’ StudCelt xvi - xvii 1981-82 (1983) 191-208 Dialect
Ball, Martin J. ‘Stylistic Variation in Radio Broadcasts: an Introductory Study’ Papurau Gwaith Ieithyddol Cymraeg Caerdydd / Cardiff Working Papers in Welsh Linguistics ii Amgueddfa Werin Cymru/Coleg y Brifysgol, Caerdydd Caerdydd 1982 17-24 Sociolinguistics
Ball, Martin J. ‘A Spectrographic Investigation of Three Welsh Diphthongs’ Journal of the International Phonetic Association, xiii 1983 82-89 Phonology
Ball, Martin J. ‘Phonetics for Phonology’ Ball, Martin J. & Glyn E. Jones (eds. & pref.), Welsh Phonology, Selected Readings, xi, 283 pp. UWP Cardiff 1984 5-39 Phonology
Ball, Martin J. Sociolinguistics Aspects of the Welsh Mutation System 1984 Mutation, Sociolinguistics
Ball, MArtin J,. ‘An error recognition test as a measure of linguistic competence: an example from Welsh’ Journal of Psycholinguistic Research xiv 1985 399-407 Sociolinguistics
Ball, Martin J. ‘Phonological Variation in the Personal Pronouns in Welsh’ Papurau Gwaith Ieithyddol Cymraeg Caerdydd / Cardiff Working Papers in Welsh Linguistics iv Amgueddfa Werin Cymru/Coleg y Brifysgol, Caerdydd Caerdydd 1985 25-30 Phonology, Personal Pronoun
Ball, Martin J. ‘Radio Cymru: Programme Style and Linguistic Variation’ Journal of Multilingual and Multicultural Development, vi Clevedon 1985 157-163 Grammar, Sociology
Ball, Martin J. ‘Exploring Stylistic Variation in the Aspirate Mutation of Welsh’ EC xxiii 1986 255-264 Mutation
Ball, Martin J. ‘The reporter's test as a sociolinguistic tool’ Language in society xv 1986 375-386 Sociolinguistics
Ball, Martin J. ‘Analogic levelling in Welsh Prepositions’ ZCP xlii 1987 362-365 Grammar
Ball, Martin J. ‘The Erosion of the Welsh Pre-Sentential Particle System: A Generative Account’ StudCelt xxii-xxiii 1987 -1988 134-145 Grammar, Sentence Particles, Syntax
Ball, Martin J. ‘Accounting for Linguistic Variation: Dialectology�Accounting for Linguistic Variation: Sociolinguistics’ M.J. Ball (ed.), The use of Welsh, A Contribution to Sociolinghuistics, x + 341 pp. Mutlilingual Matters Clevedon & Philadelphia 1988 7-23, 24-38 Dialect, Sociolinguistics
Ball, Martin J. ‘The study of Pronunciation Patterns’ M.J. Ball (ed.), The use of Welsh, A Contribution to Sociolinghuistics, x + 341 pp. Mutlilingual Matters Clevedon & Philadelphia 1988 49-57 Phonology, Dialect
Ball, Martin J. ‘Variation in Grammar’ M.J. Ball (ed.), The use of Welsh, A Contribution to Sociolinghuistics, x + 341 pp. Mutlilingual Matters Clevedon & Philadelphia 1988 58-69 Dialect, Morphology, Syntax
Ball, Martin J. ‘Variation in Mutation -- where do the Variable Rules Go ?’ M.J. Ball (ed.), The use of Welsh, A Contribution to Sociolinghuistics, x + 341 pp. Mutlilingual Matters Clevedon & Philadelphia 1988 307-318 Mutation
Ball, Martin J. ‘Variation in the use of initial consonant mutations’ M.J. Ball (ed.), The use of Welsh: a contribution to sociolinguistics, x + 341 pp. Mutlilingual Matters Clevedon & Philadelphia 1988 70-81 Mutation
Ball, Martin J. ‘Variation in the use of initial consonant mutations’ M.J. Ball (ed.), The use of Welsh, A Contribution to Sociolinghuistics, x + 341 pp. Mutlilingual Matters Clevedon & Philadelphia 1988 70-81 Dialect, Mutation
Ball, Martin J. ‘The Transcription of Suprasegmentals in Welsh’ Journal of the International Phonetic Association xix 1989 89-96 Phonology
Ball, Martin J. ‘Voicing and Welsh Fricatives’ Papurau Gwaith Ieithyddol Cymraeg Caerdydd / Cardiff Working Papers in Welsh Linguistics vi Adran y Gymraeg, Prifysgol Cymru Coleg Caerdydd Caerdydd 1989 23-32 Phonology
Ball, Martin J. ‘The mutation of Prepositions in Welsh’ StudCelt xxiv/xxv 1989 -1990 135-138 Mutation
Ball, Martin J. ‘The soft mutation of /g/ and its implications for phonological rule-ordering in Welsh’ StudCelt xxiv/xxv 1989 - 1990 130-134 (140?) Mutation, Phonology
Ball, Martin J. ‘Homonymic clash and initial lenition in Welsh: 1,(000),000,000 problems’ Word xli 1990 329-335 Mutation
Ball, Martin J. ‘The Welsh Lateral Fricative: lateral or fricative ?’ Celtic Linguistics, Iethyddiaeth Geltaidd, Readings in Brythonic Languages, Festschrift for T. Arwyyn Watkins, ed. by Martin J. Ball, James Fife, Erich Poppe and Jenny Rowland, Amsterdam Studies in the Theory and History of Linguistic Science, series iv, Current Issues in Linguistic Theory, volume 68 Amsterdam 1990 109-125 Phonology
Ball, Martin J. ‘Initial Consonant Mutation in Modern Spoken Welsh’ Multilingua: Journal of Cross Cultural and Interlanguage Communication, xii 1993 189-205 Dialect, Mutation
Ball, Martin J. ‘The Paradigm Economy Principle and Welsh Verbal Morphology’ Zeitschrift fur Celtische Philologie 47 1995 235-247
Ball, Martin J. & B. Williams Welsh Phonetics John Benjamins Amsterdam 1991 ? Phonology
Ball, Martin J. (ed.) The use of Welsh: a contribution to sociolinguistics Mutlilingual Matters Clevedon & Philadelphia 1988 x + 341 pp. Sociolinguistics
Ball, Martin J. (ed.) The Celtic Languages Routledge London 1993 General
Ball, Martin J. & Glyn E. Jones eds Welsh Phonology. Selected Readings UWP Cardiff 1984 Phonology
Ball, Martin J. & James Fife (eds) The Celtic Languages Benjamins Amsterdam 1990 xxiv + 470 General
Ball, Martin J. & James Fife, Erich Poppe, Janet Rowland (eds) Celtic Linguistics: Ieithyddiaeth Geltaidd: Readings in the Brythonic Languages; Festschrift for T. Arwyn Watkins Benjamins Amsterdam 1990 xxiv + 470 Grammar
Ball, Martin J. & Nicole Müller Mutation in Welsh Routledge London 1992 xiv + 321 Mutation
Ball, Martin J. & Sian M. Munro ‘Language Assessment Procedures for Linguistic Minorities: An Example’ Journal of Multilingual and Multicultural Development ii 1981 231-241 Sociology
Ball, Martin J. & Tweli Griffiths & Glyn E. Jones ‘Broadcast Welsh’ M.J. Ball (ed.), The use of Welsh, A Contribution to Sociolinghuistics, x + 341 pp. Mutlilingual Matters Clevedon & Philadelphia 1988 182-199 Literary Welsh
Ball, Martin & Martin Duckworth & Siân Munro ‘The Transcription of Disordered Speech in Welsh’ Papurau Gwaith Ieithyddol Cymraeg Caerdydd / Cardiff Working Papers in Welsh Linguistics iii Amgueddfa Werin Cymru/Coleg y Brifysgol, Caerdydd Caerdydd 1984 21-30 Phonology
Ballinger, John & D. Rhys Phillips ‘Llyfryddiaeth enwau Lleoedd, Appendix to: Diogelu Enwau Lleoedd Cymru by D. Arthen Evans’ The Transactions of the Honourable Society of Cymmrodorion, session 1925-1926 The Honourable Society of Cymmrodorion London 1927 161-168 Place Names
Banateanu, Vlad L'emploi de la preposition am dans la langue des Mabinogion Cernauti 1928 Middle Welsh, Preposition
Bartrum, P. C. Early Welsh Cardiff 1966 Middle Welsh
Baudis, Josef ‘Notes on the preverbal particles and infixed elements’ Eriu viii 1916 108-113 Middle Welsh, Preverbal Particle
Baudis, Josef ‘Grammar of early Welsh, part 1 phonology’ supplement to Philologica, vol ii OUP Oxford 1924 Middle Welsh, Phonology
Baudis, Josef ‘Notes on early Welsh sandhi (Y treigladau)’ RC xlix 1932 339-381 Middle Welsh, Mutation
Baudis, Josef ‘On the use of the subjunctive mood in Welsh’ RC xlix 1932 382-405 Middle Welsh, Verb
Baudis, Josef ‘On the use of the substantive verb in Welsh’ RC l 1933 30-47 Middle Welsh, Verb
Baudis, Josef ‘The particle EW. yt, yd, y’ RC l 1933 388-405 Middle Welsh, Preverbal Particle
Beaudoin, Michael and Jim Cummins, Helen Dunlop, Fred Genesee, Andre Obadia ‘Bilingual Education: A Comparison of Welsh and Canadian Experiences’ Canadian Modern Language Review - La Revue Canadienne des Langues Vivantes xxxvii 1981 498-509 Sociology
Bebb, W. Ambrose ‘Rhai o eiriau llafar Sir Drefaldwyn’ BBCS i / iii 1922 193-215 Dialect, Vocabulary, Meirionydd - Trefaldwyn
Bell, D.A. & Ross, Alan S.C. ‘Negative entropy of Welsh words’ Information theory, papers read at a symposium on 'Information Theory', ed. Colin Cherry Butterworths Scientific Publications London 1956 149-153 Semantics
Bellin, Wynford ‘Welsh and English in Wales’ Trudgill, Peter (ed.), Language in the British Isles, xii, 587 pp. CUP Cambridge 1984 449-479 Sociology
Bellin, Wynford ‘Welsh Phonology in Acquisition’ Ball, Martin J. & Glyn E. Jones, (eds. & pref.). Welsh Phonology: Selected Readings, xi, 283 pp. UWP Cardiff 1984 156-175 Phonology
Bellin, Wynford ‘The linguistic competence of bilingual children in Welsh medium schools’ Child language seminar papers, 1985 1985 131-147 Sociolinguistics
Bellin, Wynford ‘Linguistic Variation and Welsh Mutations in Children’ Thomas, Alan R. (ed. & pref.) & Martin J. Ball (introd.), Methods in Dialectology (Proc. of 6th Int. Conf. Held at Univ. Coll. of North Wales 3d-7th Aug. 1987), v + 699 p. Multilingual Matters Clevedon 1988 pp.67-78 Mutation
Bevan, John T. Astudiaeth seinyddol o Gymraeg llafar Coety Walia a Rhuthun ym Mro Morgannwg 1971 Dialect, Morgannwg, Phonology
Biddulph, Joseph An introduction to Welsh Language Information Centre 1985 Learning
Borsley, Robert D. Subjects and Complements in HPSG Syntax
Borsley, Robert D. ‘Welsh and the EST theory of case’ zie noot in Borsley 1984 p. 301 Grammar, Syntax
Borsley, Robert D. ‘A Welsh agreement process and the status of VP and S’ G.Gazdar, E.H. Klein & G.K.Pullum (eds.), Order, concord and constituency, 219 pp Foris Dordrecht 1983 57-74 Syntax
Borsley, Robert D. ‘VP Complements: evidence from Welsh’ Journal of Linguistics, xx Cambridge 1984 277-302 Syntax
Borsley, Robert D. ‘Prepositional complementizers in Welsh’ Journal of Linguistics, xxii Cambridge 1986 67-84 Syntax, Preposition
Borsley, Robert D. ‘A note on 'traditional treatments' of Welsh’ Journal of Linguistics xxiii 1987 185-190 Syntax
Borsley, Robert D. ‘GPSG and Welsh clause structure’ Linguistics, xxvi/3 (295) 1988 365-382 Syntax
Borsley, Robert D. ‘An HPSG approach to Welsh’ Journal of Linguistics xxv 1989 333-354 Syntax
Borsley, Robert D. ‘Welsh Passives’ Celtic Linguistics, Iethyddiaeth Geltaidd, Readings in Brythonic Languages, Festschrift for T. Arwyyn Watkins, ed. by Martin J. Ball, James Fife, Erich Poppe and Jenny Rowland, Amsterdam Studies in the Theory and History of Linguistic Science, series iv, Current Issues in Linguistic Theory, volume 68 Amsterdam 1990 89-108 Grammar, Syntax, Passive
Borsley, Robert D. ‘On So-Called 'Verb-Nouns' in Welsh’ JCeltL ii 1993 35-64 Verbal Noun
Borsley, Robert D. ‘On some similarities and differences between Welsh and Syrian Arabic’ Linguistics xxxxiii 1995 99-122 Typological Comparison
Borsley, Robert D. ‘Mutationand case in Welsh’ Canadian Journal of Linguistics xlii 1997 31-56 mutation, case
Borsley, Robert D. & Ian Roberts (eds.) The Syntax of the Celtic Languages Cambridge 1996 Syntax
Borsley, Robert D. & Maggie Tallerman ‘Phrases and Soft Mutation in Welsh’ Journal of Celtic Linguistics 5 1996 1-49
Bosch, Anna R. K. ‘Stress versus Pitch Prominence in North Welsh’ Proceedings of the Harvard Celtic�Colloquium 14 1994 76-89 Phonology
Bosch, Anna R. K. ‘Prominence at Two Levels: Stess versus Pitch Prominence in north Welsh’ Journal of Celtic Linguistics 5 1996 121-165 Phonology
Bowen, J.T., & T.J. Rhys Jones Teach Yourself Welsh The English Universities Press London 1963 (1960/1) 192 p. Grammar, Learning
Bowen, Thomas Gwersi i'r Safonau (welsh writing and composition book), book v The educational Publishing Co. Cardiff 1909 iv + 76 Learning
Boyce, S., C.P. Browman and L. Goldstein ‘Lexical organisation and Welsh consonantal mutations’ Journal of Memory and Language, xxvi/4 1987 419-452 Mutation
Brake, Phylip J. Astudiaeth o seinyddiaeth a morffoleg tafodiaith Cwmann a'r cylch 1980 Dialect, Caerfyrddin, Phonology, Morphology
Brake, Phylip & Mair ap Myrddin Welsh in three months Hugo Woodbridge 1994 208 Learning
Breatnach, Ritseard A. ‘Some Welsh and Irish adverbial constructions’ Celtica iii (Zeuss Memorial volume) 1956 332-337 Middle Welsh, Morphology
Breeze, Andrew ‘Miscellaneous Notes: 1. 'A Duw yn y blaen'; 2. Hen Saesneg franca; Hen Gymraeg�franc’ Bulletin of the Board of Celtic Studies 38 1991 98-99 Loan words
Breeze, Andrew ‘Old English France, `spear': Welsh ffranc’ Notes and Queries 1991 1991 149-151 Etymology, Loan words in English
Breeze, Andrew ‘`Bear the Bell' in Dafydd ap Gwilym and Troilus and Ciseyde’ Notes and Queries 1992 1992 441-443 Etymology, Loan words in English
Breeze, Andrew ‘Beowulf and the Battle of Maldon: tem `pace' and Welsh tremyn `journey'’ Notes and Queries 1993 1993 9-10 Etymology, Loan words in English
Breeze, Andrew ‘Celtic etymologies for Old English cursung `curse', gafeluc `javelin', stær `history, syrce `coat of mail', and Middle English clog(ge) `block, wooden shoe', cokkunge `string', tirven `to flay', warroke `hunchback'’ Notes and Queries 1993 1993 287-297 Etymology, Loan words in English
Breeze, Andrew ‘Dafydd ap Gwilym's `The Clock' and Foliot `ecoy bird' in the Owl and the Nightingale’ Notes and Queries 1993 1993 439-440 Etymology, Loan words in English
Breeze, Andrew ‘Old English trum `strong', truma `host': Welsh trwm `heavy'’ Notes and Queries1993 1993 16-19 Etymology, Loan words in English
Breeze, Andrew ‘`Tikes' at Piers Plowman B xix 37: Welsh Taeog `serf, bondman'’ Notes and Queries 1993 1993 442-445 Etymology, Loan words in English
Breeze, Andrew ‘Welsh baban `baby' and Ancrene Wisse’ Notes and Queries 1993 1993 12-13 Etymology, Loan words in English
Breeze, Andrew ‘Welsh cais `sergeant' and Sawles Warde’ Notes and Queries 1993 1993 297-303 Etymology, Loan words in English
Breeze, Andrew ‘Welsh geneu `mouth, jaws' and the Middle English Seinte Margerete’ Notes and Queries 1993 1993 13-14 Etymology, Loan words in English
Breeze, Andrew ‘Welsh mil `animal' and the Harley Lyric Lenten ys come’ Notes and Queries 1993 1993 14-15 Etymology, Loan words in English
Breeze, Andrew ‘Wered `sweet drink' at Beowulf 496: Welsh gwirod `liquor, drink'’ Notes and Queries 1993 1993 433-434 Etymology, Loan words in English
Breeze, Andrew ‘Old English lorh `pole': Middle Welsh llory `cudgel'’ Notes and Queries 1994 1994 439-440 Etymology, Loan words in English
Breeze, Andrew ‘Old English l‘rig 'shield rim' in Exodus and Maldon: Welsh lloring in Culhwch and�Olwen’ Zeitschrift fur celtische Philologie 51 1999 170-172
Bromwich, Rachel Glossary to Culhwch ac Olwen 1992
Brothen, Ioan ‘Llafar Gwlad Gorllewin Meirionydd’ Cymru lxi, 1921, p. 148� lxii, 1921, pp. 63, 72, 175-176� lxiii, 1922, pp. 83-84 1921 - 1922 Dialect, Meirionydd - Trefaldwyn
Bryan, Robert ‘Words and Expressions mainly from East Denbighshire and the adjacent parts of Montgomeryshire’ Transactions of the Guild of Graduates, 1904 1904 40-48 Dialect, Vocabulary, Clwyd, Meirionydd - Trefaldwyn
Buallt, Ieuan ‘Geiriau Brycheiniog’ Cymru xxxiv 1910 95-96 Dialect, Vocabulary, Brycheiniog
Busse, P. ‘Die 3. Sg. Prät. im Mittelkymrischen - ein Wechsel im Paradigma’ ZCP lii 2001 154-199 Welsh Middle
Carter, Harold ‘The distribution of Welsh speakers, 1961-1981’ K. D. Davies (ed.(), Human Geography from Wales, Proceedings of the E. G. Bowen memorial Conference, Cambria, A Welsh Geographical Review / Cylchgrawn Daearyddol Cymreig, xiii/1 1986 101-108 Linguistic Geography, Sociology
Cartmill, M. ‘Welsh vowel mutation: surface phonology and underlying forms’ Linguistic Inquiry,vii/4 1976 675-677
Charles, B. G. ‘The English element in Pembrokeshire Welsh’ StudCelt vi 1971 103-137 Dialect, Pembrokeshire
Charles-Edwards, T. M., and P. Russell ‘The Hendregadredd Manuscript and the Orthography and Phonology of Welsh in the Early Fourteenth Century’ Cylchgrawn Llyfrgell Genedlaethol / Journal of the National Library of Wales, 28/4 (Winter) 1994 419-462 Orthography, Phonology
Coates, Richard ‘The Parentage of Welsh glyn’ BBCS xxxiii 1986 145-146 Grammar, Etymology
Collins, Neil ‘Some Theoratical Aspects of Interference’ Papurau Gwaith Ieithyddol Cymraeg Caerdydd / Cardiff Working Papers in Welsh Linguistics i Amgueddfa Werin Cymru/Coleg y Brifysgol, Caerdydd Caerdydd 1981 19-28 Interference
Collins, Neill ‘Iaith Cwm Tawe’ Ieuan M. Williams (gol.), Bro'r Eisteddfod 2: Abertawe a'r Cylch Gwasg Christopher Davies Llandybie 1982 Dialect, Morgannwg
Coupland, Nicholas ‘Social and Linguistic Considerations in the Pronunciation of Welsh Place-names in Cardiff’ Papurau Gwaith Ieithyddol Cymraeg Caerdydd / Cardiff Working Papers in Welsh Linguistics iii Amgueddfa Werin Cymru/Coleg y Brifysgol, Caerdydd Caerdydd 1984 31-44 Sociolinguistics
Crawford, T. D. & G. E. Jones ‘Automatic concordancing of Welsh dialects with output in IPA’ BBCS xxvii 1976 45-50 Dialect
Crawford, T. D. & G. E. Jones ‘Problems of presentation in descriptive dialectology’ Lettera viii 1981 69-66 Dialect
Crawford, T. D. & G. E. Jones ‘Presentation of Dialectal Variation Statistics by Means of the GIMMS Package’ BBCS xxx 1983 280-283 Dialect
Crowe, Richard ‘Iolo Morganwg a'r Tafodieithoedd: Diffinio'r Ffiniau’ Cylchgrawn Llyfrgell Genedlaethol / Journal of the National Library of Wales 27/2 (Winter) 1991 205-216
Cule, C.P. Cymraeg Idiomatig, priod-ddulian byw D. Brown a'i Feibion Y Bontfaen 1972/2 (1971/1) 72 Learning
Cyflwyno'r Iaith Lenyddol Paratowyd gan Yr Uned Iaith Genedlaethol D. Brown a'i Feibion Cyf. Y Bontfaen 1978 224 Grammar
Danielsen, N. ‘The basic Role of Welsh in Universal Syntax’ Linguistic Studies, Monographien zur Sprachwissenschaft viii Heidelberg 1980 153 Grammar, Syntax
Darlington, Thomas ‘Some dialectal boundaries in Mid-Wales’ Transactions of the Honourable Society of Cymmrodorion 1901 1901 13-39 Dialect, Meirionydd - Trefaldwyn
Davies, Cennard Sefylfa a sgwrs: llyfr i rai sy'n dysgu siarad Cymraeg Gwasg Gomer Llandysul 1971 39 Learning
Davies, Cennard Y geiriau bach, idioms for Welsh learners Gwasg Gomer Llandysul 1987 Learning, Vocabulary
Davies, Cennard ‘Cymraeg Byw’ M.J. Ball (ed.), The use of Welsh, A Contribution to Sociolinghuistics, x + 341 pp. Mutlilingual Matters Clevedon & Philadelphia 1988 200-210 Cymraeg Byw
Davies, D. Welsh Place-Names and their meanings Printed by The Cambrian News, Aberystwyth s.l. s.a [3] + 56 p. Personal Names
Davies, D.T. "Lloffwr" Casgliad o enwau lleoedd yn mhlwyf Llangathen, a'u hystyron Swyddfa'r "Journal" Caerfyrddin 1901 Place Names, Caerfyrddin (Carmarthenshire)
Davies, Dilys G. ‘Treiglo neu Beidio? Agweddau ar y Treiglad Llaes a'r Treiglad Trwynol yn Iaith Ysgrifenedig Plant Ysgol yn Nyfed’ Papurau Gwaith Ieithyddol Cymraeg Caerdydd / Cardiff Working Papers in Welsh Linguistics iii Amgueddfa Werin Cymru/Coleg y Brifysgol, Caerdydd Caerdydd 1984 45-76 Phonology, Mutations, Dialect, Sociolinguistics
Davies, E. J. Astudiaeth Gymharol o Dafodieithoedd Dihewyd a Llandygwydd 1955 Dialect
Davies, E T. Cydymaith y Cymro, neu, lawlyfr i'r Gymraeg Isaac Foulkes Llynlleifiad 1884
Davies, Elizabeth P. Astudiaeth seinyddol a morffolegol o dafodiaithTrimsaran gan gynnwys geirfa 1983 Dialect, Caerfyrddin, Phonology, Morphology
Davies, Elwyn Rhestr o Enwau Lleoedd paratowyd gan Bwyllgor iaith a llenyddiaeth Bwrdd Gwybodau Celtaidd Prifysgol Cymru golygwyd gan Elwyn Davies gyda rhagair gan Ifor WIlliams / A Gazetteer of Welsh Place-Names prepared by the Language and Literature Committee of the Board of Celtic Studies of the University of Wales edited by Elwyn Davies Gwasg Prifysgol Cymru Caerdydd 1996 (= 1967/3; 1957/1) Welsh language, Vocabularies
Davies, I.T. ‘Rhai o briod eiriau Penantlliw’ Cymru Fydd iii 1890 314-316 Dialect, Vocabulary, Meirionydd - Trefaldwyn
Davies, Janet The Welsh language UWP Cardiff 1993 General
Davies, John James Glanmor Astudiaeth o Gymraeg llafar ardal y Ceinewydd: ei seineg gydag ymchwiliadau gwyddonol, ei seinyddiaeth a'i ffurfiant gyda geirfa lawn, a chyfeiriad at ei semanteg 1934 Dialect, Grammar, Phonology, Ceredigion
Davies, John James Glanmor ‘Rhai Gwerineiriau diddorol (o ardal y Cei)’ BBCS vii/3 1934 258-260 Dialect
Davies, John James Glanmor ‘Rhai o eiriau llafar Ceinewydd a'r cylch’ BBCS vii/3 1934 246-257 Dialect, Ceredigion
Davies, John James Glanmor ‘Some dialect forms from the district of New Quay, Cardiganshire’ ZCP xx 1936 293-303, 409-428 Phonology, Ceredigion
Davies, John James Glanmor ‘The nasal consonants of a Cardiganshire dialect’ ZCP xx 1936 304-314 Phonology, Ceredigion
Davies, John James Glanmor ‘The plosive consonants of a Cardiganshire dialect’ ZCP xx 1936 429-447 Phonology, Ceredigion
Davies, Lynn Astudiaeth seinyddol gan gynnwys geirfa o dafodiaith Merthyr Tydful a'r Cylch 1969 Dialect, Morgannwg, Phonology, Vocabulary
Davies, Lynn ‘Geirfa pysgotwyr glannau Cymru’ BBCS xxv/1 1972 46-59 Dialect
Davies, Lynn Geirfa'r Glowr Amgueddfa Genedlaethol Cymru 1976 Dialect
Davies, Tudor ‘Tafodiaeth pobl Llyn’ Yr Eurgrawn, clx 1968 80-84 Dialect, Caernarvon
Davies, W. ‘The orthography of personal names in the charters of Liber Landavensis’ BBCS xxviii 1980 553-557 Middle Welsh, Orthography
Davies, W.B. ‘Gwerineiriau rhan isaf Dyffryn Aeron’ BBCS iv 1929 287-304 Dialect, Vocabulary, Ceredigion
Davies, W.B. ‘Ffin dwy dafodiaith’ BBCS xiv/4 1952 273-283 Dialect, Ceredigion
Davies, W. Beynon ‘Nodiadau Cystrawennol’ StudCelt, xvi-xvii 1981 -1982 227-233 Syntax
Davies, W. Beynon ‘Y Tymp Amherffaith’ StudCelt, xviii-xix 1983 278-286 Verb
Davies, W. Beynon Grym Gramadeg Gwasg Gomer Llandysul 1991 77 Grammar
Davies, William Llewelyn & Evan Thomas Griffiths The tutorial Welsh Course, part i, ii Newport 1926/5 (i) Learning
Davies, William, of Talybont, D.S. Thomas & J.G. Jones of Llansilin Ystyron enwau ... yn mhlwyfi Towyn, Llangelynin... Traethodau arobryn Eisteddfod Towyn, Meh. 21ain, 1907. Cwmni y Cyhoedd. Cym Caernarfon Place Names, Meirionydd
Dery, Robert Business Welsh, A User'r Manual
Dienw ‘Llafar Gwlad: Rhai o eiriau Sir Benfro’ Cymru xxxi 1906 208 Dialect, Vocabulary, Pembrokeshire
Dienw ‘Llafar Gwlad: Rhai o eiriau sir Feirionnydd’ Cymru xxxi 1906 195 Dialect, Vocabulary, Meirionydd - Trefaldwyn
Driessen, C. Michiel ‘Early Modern Welsh Meisgyn’ Studia Celtica xxxix 2005 188-193
Dumville, David N. ‘Palaeographical Considerations in the dating of early Welsh verse’ BBCS xxvii 1978 246-251 Welsh Early
Dybwad, Jacob ‘Detholiad o eirfa Llanbryn-mair a'r cylch’ Bruce Griffiths (ed.) Gwerin-eiriau Maldwyn, 1981 125-128 Dialect, Vocabulary, Meirionydd - Trefaldwyn
Edmunds, Ethel & Beth Thomas ‘Llygad y Ffynon (Dialect Archive Material)’ Papurau Gwaith Ieithyddol Cymraeg Caerdydd / Cardiff Working Papers in Welsh Linguistics iii Amgueddfa Werin Cymru/Coleg y Brifysgol, Caerdydd Caerdydd 1984 77-88 Dialect
Edwards, G. A. ‘Rhai o eiriau llafar Shir Gâr’ Cymru xl 1911 243 Dialect, Vocabulary, Caerfyrddin
Edwards, G. Lloyd ‘'trwy'’ BBCS xxv 74
Edwards, Owen M Geiriadur Cymraeg a Saesneg byr... Ab Owen Llanuwchllyn 1905 Dictionary
Ellis, D. M. ‘A study of place-names in Montgomeryshire’ Montgomeryshire Collections xlv 1937-1938 1-18 Place Names
Ellis, D. M. ‘Rhai o ymadroddion a gwerin-eiriau Cwm Abergeirw’ BBCS xiv/3, 4, xv/1 1952 190-208, 284-294, 23-33 Dialect, Vocabulary
Ellis, D. Machreth ‘mwy fel enw person’ BBCS, xxiii 1968 30-32 Personal Names
Ellis, Jeffrey ‘The grammatical status of initial mutation’ Lochlann iii 1965 315-330 Grammar, Mutation
Ellis, Peter Berresford ‘The Welsh Language: What Future?’ IncL, 1985 Winter, xxiv 1985 13-17 Grammar, Sociology, Language Death
Ellis, Tecwyn ‘Y ferf 'bod'’ Yr Athro, cyfes newydd xxi, pp. 99-102, 143-147, 167-168, 189, 205-207, 245-247 1969 -1970 Verb
Ellis, Tecwyn ‘Yr ymadrodd berfol’ BBCS xxiv, pp. 465-477, xxv, pp. 59-69, 134-145 1970 -72,1972-74 Verb
Ellis, Tecwyn ‘Bu/Mae wedi bod + wedi + berfenw’ BBCS xxxix 1992 89-93 Verb, Verbal Noun
Elmer, W. ‘The terminology of fishing. A survey of English and Welsh inshore-fishing things and words’ Cooper Monographs, English Dialect Series xix Francke Berne 1973 306-317 Dialect, Vocabulary
Emanuel, Helen ‘Geiriaduron Cymraeg, 1547-1972’ StudCelt vii 141-154 History of Linguistic Study
Emery, F.V. ‘A new reply to Lhwyd's Parochial Queries (1696): Puncheston, Pembrokeshire’ National Library of Wales Journal, x 1957-1958 395-402 Dialect, Pembrokeshire
Ethall, H. ‘'Y Co' Bach’ Y Genhinen, xix 1968-1969 174-175 Dialect, Vocabulary, Gwynedd
Evans, d. Hanes ac ystyr enwau lleoedd ac amaethdai yn Nyffryn Afan 1890 Place Names
Evans, D. Arthen ‘Geiriau Hynod Godre Ceredigion’ Cymru xxxiii, 1907, pp. 39, 98, 230, 283-284;� xxxiv, 1908, pp. 112-122, 179-180, 265-266;� xxxv, 1908, pp. 51, 96-97, 191-192, 233-234;� xxxix, 1910, pp. 27-28;� xl, 1911, pp. 185-186;� xli, 1911, pp. 115-116;� xliii, 1912, pp. 25, 64, 144, 195;� lxv, 1923, pp. 126-127, 152-153;� lxix, 1925, pp. 89-90 1907 - 1925 Dialect, Vocabulary, Ceredigion
Evans, D. Arthen ‘Geiriau Hynod (Ardal Glynarthen, Plwyf Penbryn, Godre Ceredigion)’ Transactions of the Guild of Graduates 1907-1908 1908 110-112 Dialect, Vocabulary, Ceredigion
Evans, D. Arthen ‘Diogelu Enwau Lleoedd Cymru’ The Transactions of the Honourable Society of Cymmrodorion, session 1925-1926, pp. 139-160, followed by Appendix: Llyfryddiaeth enwau Lleoedd, pp. 161-168, by John Ballinger & D. Rhys Phillips The Honourable Society of Cymmrodorion London 1927 139-160 Place Names
Evans, D. Ellis ‘Continental Celtic and Linguistic Reconstruction’ Mac Eoin, G.S. (ed.), Proceedings of the sixth International Congress of Celtic Studies, Dublin Institute for Advanced Studies Dublin 1983 19-54 Middle Welsh
Evans, D. Ellis ‘Celticity, identity and the study of language -- fact, speculation and legend’ AC cxl 1991 1-16 History of Linguistic Study
Evans, D. Gwynallt Tafodiaith Cwmtawe Dialect, Morgannwg
Evans, D. Silvan A dictionary of the Welsh language...geiriadur Cymraeg, Parts 1-5, A-ENNYD W Spurrell and Son Carmarthen 1887-1906 Dictionary
Evans, D. Simon ‘Nodiadau cystrawennol, 1, Y Berfenw’ BBCS xiii 1948 -1950 188-190 Middle Welsh, Syntax, Verbal Noun
Evans, D. Simon ‘Nodiadau cystrawennol, 2, Y cymal perthynol’ BBCS xiii 1948 -1950 190 Middle Welsh, Syntax, Relative Clause
Evans, D. Simon ‘Nodiadau cystrawennol, 3, Enw dan reolaeth yr ardd. 'o' mewn cymal perthynol’ BBCS xiii 1948 -1950 190-192 Middle Welsh, Syntax, Relative Clause
Evans, D. Simon ‘Nodiadau cystrawennol, [Y fannod]’ BBCS xiii 1948 -1950 121 Middle Welsh, Syntax, Article
Evans, D. Simon ‘Nodiadau cystrawennol, [Yr ansoddair]’ BBCS xiii 1948 -1950 122-127 Middle Welsh
Evans, D. Simon ‘Nodiadau cystrawennol’ BBCS xiii 1949 -1950 121-127, 180-192 Syntax
Evans, D. Simon ‘Y rhagenw mewnol genidol’ BBCS xiv 1950 24-29 Middle Welsh, Pronoun
Evans, D. Simon Gramadeg Cymraeg Canol GPC Caerdydd 1951 Middle Welsh, Grammar
Evans, D. Simon ‘Yr arddodiad 'ar' a'i gystrawennau’ BBCS xv 1953 169-183 Middle Welsh, Preposition, Syntax
Evans, D. Simon ‘Yr arddodiad 'ar' a'r ferf mewn Cymraeg Canol’ BBCS xvi 1954 1-17 Middle Welsh, Preposition, Syntax
Evans, D. Simon ‘Rhai sylwadau ar y goddrych’ BBCS, xvi 1954 -1956 76-87 Middle Welsh, Syntax
Evans, D. Simon ‘Trydydd unigol gorffennol y ferf yn Llyfr yr Ancr’ BBCS xvii 1958 258-261 Middle Welsh, Verb
Evans, D. Simon A grammar of Middle Welsh Dublin 1964 Middle Welsh
Evans, D. Simon ‘Dau gopio o destun [Llanst. 4, 505a-509a; Cott. Vit. C. ix, 152a-154a] gyda nodiadau ar sain, ffurfiant a chystrawen’ Trivium, iii 1968 30-47 Middle Welsh, Morphology, Syntax
Evans, D. Simon ‘Iaith a chymdeithas’ Traethodydd, cxxiii 1968 168-178 Sociology
Evans, D. Simon ‘The sentence in early modern Welsh’ BBCS xxii/4 1968 311-337 Syntax
Evans, D. Simon ‘The verbal predicate in early modern Welsh’ EC xii/1 1968-1969 236-269 Syntax
Evans, D. Simon ‘A Grammar of Middle Welsh’ Mediaeval and Modern Welsh Series, Supplementary Volume The Dublin Institute for Advanced Studies Dublin 1970 (= 1964) Grammar
Evans, D. Simon ‘Concord in Middle Welsh’ StudCelt vi 1971 42-56 Middle Welsh
Evans, D. Simon ‘Nominal constructions in early modern Welsh’ BBCS xxiv/2 1971 139-176 Syntax
Evans, D. Simon ‘Kyn(n) 'before' in Middle Welsh’ StudCelt, xiv/xv 1979-1980 74-80 Middle Welsh, Syntax
Evans, D. Simon ‘The Comparative Adjective in Middle Welsh’ Zeitschrift fur celtische Philologie 49-�50 1997-98 179-197 Adjective, Morphology
Evans, Daniel Silvan An English and Welsh Dictionary, adapted to the present state of science and literature; in which The English Words are deduced from their originals, and explained by their synonyms in the Welsh Language, 2 vols. Thomas Gee - Simpkin & Marshall Denbigh - London 1852 868, 1094
Evans, David Tecwyn Yr Iaith Gymraeg, ei Horgraff a'i Chystrawen Hugh Evans & Sons Liverpool 1915 /2 1911 141 Orthography, Syntax
Evans, David Tecwyn ‘Priod-ddulliau Cymraeg’ Y Genhinen, v 1955 72-75 Idiom, Vocabulary
Evans, Emrys ‘Yr 'yn' traethiadol’ BBCS vii 1933 -1935 274 Middle Welsh
Evans, Emrys ‘Cystrawennau 'sef' mewn Cymraeg Canol’ BBCS xviii 1958 -1960 38-54 Middle Welsh, Preposition, Syntax
Evans, Emrys ‘Y Rhagenw Ategol Dwbl mewn Cymraeg Canol’ BBCS xviii 1959 173-176 Middle Welsh, Pronoun
Evans, Emrys ‘The interjection 'wel' in Welsh’ EC ix 1960-1961 141-144 Middle Welsh, Vocabulary
Evans, Emrys ‘Gohirio'r rhagenw mewn Cymraeg Canol’ BBCS xxi 1965 141-145 Middle Welsh
Evans, Geraint ‘Wales and the Welsh Language in Andrew Borde's Fyrst Boke of the Introduction of Knowledge’ Studia Celtica xlii 2008 87-104 History of Linguistic Study
Evans, H.M, and W.O. Thomas Y Geiriadur Newydd - The New Welsh Dictionary Christopher Davies Ltd. Llandybie 1970/6 1953 xxxii + 432 p. Dictionary
Evans, H.M, & W.O. Thomas Y Geiriadur Mawr, The Complete Welsh English /English - Welsh Dictionary Christopher Davies & Gwasg Gomer Llandybie & Llandysul 1975 1958 xv + 492 + 367 p. Dictionary
Evans, H. Meurig Sgyrsiau Cymraeg Byw Llyfrau'r Dryw Llandybie 1966 69 Learning
Evans, H. Meurig Dilyn Cymraeg Byw Christopher Davies Abertawe 1974 Cymraeg Byw
Evans, H. Meurig Sylfeini'r Cymraeg Gwasg Gomer Llandysul 1985 1981 90 Learning
Evans, H. Meurig LLwybrau'r Iaith, gramadeg, idiomau, diarhebion, ymarferiadau, cyfieithu Christopher Davies, Llyfrau'r Dryw Newydd Llandybie 1985/3 1961 104 Grammar, Learning
Evans, H. Meurig, & W.O. Thomas Y Geiriadur Mawr, The Complete Welsh English /English - Welsh Dictionary Christopher Davies & Gwasg Gomer Llandybie & Llandysul 1975 (revised 2d edition, 1958/1) xv + 492 + 367 Dictionary
Evans, J.C. A Short Glossary of the Place-Names of Glamorgan E.P.C. Cardiff 1908 Place Names, Morgannwg
Evans, J. J. Diarhebion Cymraeg / Welsh Proverbs Gwasg Gomer Llandysul 1992/6 (1965/1) 59 Welsh language
Evans, John James Gramadeg Cymraeg Gwasg Aberystwyth Aberystwyth 1946 (1960/2) 296 Grammar
Evans, M. ‘Casgliad o dermau amaethyddol, a ddefnyddid hyd ad 1940 (cyn oes y tractor)’ Llên a Llannau 1978 67-78 Dialect, Vocabulary
Evans, Samuel J. The elements of Welsh Grammar 1899 (1906/4, 1916/7, 1928/10) viii + 119 p. Learning
Evans, Samuel J. Welsh & English Exercises John E Southhall Newport 1906 Learning
Evans, Samuel J. Welsh Parsing and Analysis John E. Southall Newport 1907 48 Learning
Evans, Samuel J. Studies in Welsh Grammar and Philology The educational Publishing Co Cardiff 1909 viii + 244 Grammar
Evans, Samuel J. Studies in Welsh phonology David Nutt-John E.Southall London-Newport 1909 viii + 118 Grammar, Phonology
Evans, Samuel J. The elements of Welsh Grammar John E. Southall, 149 Dock Street, Newport, Mon./W.H. Roberts, 10 Cecil Court, Charing Cross Road, LondonW.C. Newport / London 1916/7 1899 viii + 119 Learning
Evans, Silvan Llythyraeth yr Iaith Gymraeg Caerfyrddin 1861 96 + 189 Dictionary
Evans, T.C. (Cadrawd) ‘Colloquial words and expressions collected within the parish of Llangynwyd’ History of the Parish of Llangynwyd, chapter 12, pp. 142-154 1887 Dialect, Morgannwg, Vocabulary
Evans, T.C. (Cadrawd) ‘Peculiar Welsh words, expressions, proverbial sayings, rhymes, &c., collected in Mid-Glamorganshire’ Transactions of the Guild of Graduates 1906 1906 9-17 Dialect, Morgannwg, Vocabulary
Evans, W.E. ‘Dialect Notes (South Cardiganshire)’ Transactions of The Guild of Graduates 1907-1908 1908 97-99 Dialect, Ceredigion
Ewen, C.J. ‘The phonological representation of the Welsh mutations’ Anderson, J. (ed.), Language form and linguistic variation, Papers dedicated to Angus McIntosh, Amsterdam Studies in Theory and History of Linguistic Science iv, Current issues in linguistic theory xv, viii + 496 p. Amsterdam 1982 75-95 Grammar, Mutation, Phonology
Falileyev, Alexander ‘Notes on the Syntax of Middle Welsh Verbal Noun: Combinations with aspect�markers’ Zeitschrift fur celtische Philologie 46 1994 203-212 Syntax, Verbal Noun, Middle Welsh
Falileyev, Alexander ‘Hen Gymraeg ciluin. Cymraeg Canol cwys’ Studia Celtica 29 1995 295-296
Falileyev, Alexander ‘Etymological Glossary of Old Welsh’ Buchreihe der Zeitschrift für Celtische Philologie Band 18 Max Niemeyer Verlag Tübingen 2000 xxv + 159 Etymology, Old Welsh
Fife, James Semantic Structure of the Verb in Modern Welsh, thesis UW 1984 Grammar, Syntax, Verb
Fife, James ‘The impersonal verbs in Welsh’ BBCS xxxii 1985 92-126 Grammar, Syntax, Verb
Fife, James ‘Additional facts about Welsh VPs’ Journal of Linguistics xxii 1986 179-186 Grammar, Syntax, Verb
Fife, James ‘Literary vs. colloquial Welsh, problems of definition’ Word xxxvii 1986 141-151 Grammar
Fife, James ‘The Semantics of gwneud Inversions’ BBCS xxxiii 1986 133-144 Grammar, Syntax, Middle Welsh, Verb
Fife, James Functional Syntax, A Case Study in Middle Welsh Lublin 1988 Middle Welsh, Grammar, Syntax
Fife, James ‘A Visit to the Galapagos’ Celtic Linguistics, Iethyddiaeth Geltaidd, Readings in Brythonic Languages, Festschrift for T. Arwyyn Watkins, ed. by Martin J. Ball, James Fife, Erich Poppe and Jenny Rowland, Amsterdam Studies in the Theory and History of Linguistic Science, series iv, Current Issues in Linguistic Theory, volume 68 Amsterdam 1990 77-88 Grammar, Passive
Fife, James The semantics of the Welsh verb, a cognitive approach UWP Cardiff 1990 xii + 547 Grammar, Syntax, Verb
Fife, James ‘Some Constituent-order Frequencies in Classical Welsh Prose’ Fife, James & Erich Poppe (eds), Studies in Brythonic Word Order, (Amsterdam Studies in the Theory and History of Linguistic Science vol. lxxxiii) Amsterdam - Philadelphia 1991 251-274 Middle Welsh, Syntax
Fife, James ‘Autonomy and the Welsh impersonal Verb’ JCeltL i 1992 61-100 Grammar, Syntax, Verb
Fife, James ‘On Defining Linguistic Periods: Gradients and Nuclei’ Word xliii 1992 1-14 Grammar
Fife, James ‘Constituent-order Frequencies in Modern Welsh’ JCeltL ii 1993 1-33 Grammar, Syntax
Fife, James ‘Decapitation in two Welsh adjectival constructions’ Cognitive Linguistics 1993 Syntax, Adjective
Fife, James ‘The Syntax of the Middle Welsh Mair o'r Aifft’ Erich Poppe and Bianca Ross, eds., The Legend of Mary of Egypt in Medieval Insular Hagiography Four Courts Press Dublin and Portland 1996 237-254
Fife, James, & Erich Poppe (eds.) ‘Studies in Brythonic Word Order’ Amsterdam Studies in the Theory and History of Linguistic Science, Series iv - Current Issues in Linguistic Theoryvol. 83 John Benjamins Publ. Co. Amsterdam /Philadelphia 1991 ix + 360 pp. Syntax
Fife, James & Gareth King ‘Focus and the Welsh `Abnormal Sentence': A Cross-linguistic Perspective’ Fife, James & Erich Poppe (eds), Studies in Brythonic Word Order, (Amsterdam Studies in the Theory and History of Linguistic Science vol. lxxxiii) Amsterdam - Philadelphia 1991 81-154 Grammar, Syntax
Fisher, John Some Place-Names in the locality of St. Asaph. Read before the St. Asaph Library Society, Dec. 8th., 1913 1914 Place Names, Dinbych
Fort, Marron Curtis & Bud B. Khleif ‘De taalstrijd in Wales en de Welse Beweging’ Ons Erfdeel: Algemeen Nederlands Tweemaandelijks Cultureel Tijdschrift, xxiv/5 1981 713-720 Grammar
Fowkes, Robert A. ‘Initial mutation of loanwords in Welsh’ Word v 1949 205-213 Grammar, Mutation
Fowkes, Robert A. ‘Synchronic method and welsh consonantism’ Word ix 1953 142-145 Grammar
Fowkes, Robert A. ‘Metanalysis and reshaping in Welsh’ Word xxviii, 1972, Celtic linguistics 1976 1977 187-206 Grammar
Fowkes, Robert A. ‘Some characteristics of modern colloquial Welsh’ Arbeitman, Y. & A.R. Bomhard (eds), Bono hominis donum, Essays in memory of J. Alexander Kerns, Current Issues in Linguistic Theory xvi Amsterdam 1981 107-118 Grammar, Dialect
Fowkes, Robert A. ‘Welsh Naming Practices, with a Comparative Look at Cornish’ Names, Journal of the American Name Society xxix 1981 265-272 Grammar
Fowkes, Robert A. ‘Paradoxes in the Linguistic Geography of Wales’ Geolinguistics: Journal of the American Society of Geolinguistics, xi 1985 39-55 Grammar, Dialect
Fowkes, Robert A. ‘An Alleged Standard in Welsh’ Geolinguistics: Journal of the American Society of Geolinguistics, xvii 1991 145-164 Grammar
Fowkes, Robert A. ‘Verbal noun as `equivalent' of finite verb in Welsh’ Word xlii 1991 19-29 Grammar, Syntax, Verbal Noun
Frischmuth, Sabine "It always rises and falls", Eine akustische Analyse der kymrischen Intonation s.l. s.a. [1994] 125 + 57 Phonology
Fynes-Clinton, O.H. ‘Dialect Glossary (Bangor District)’ Transactions of the Guild of Graduates 1909-1911 1911 26-36 Dialect, Vocabulary, Caernarvon
Fynes-Clinton, O.H. The Welsh vocabulary of the Bangor District Humphrey Milford / OUP London / Oxford 1913 Dialect, Caernarvon
Fynes-Clinton, O.H. ‘Words in colloquial use in the Bangor District’ BBCS i / ii 1922 91-102 Dialect, Caernarvon
Gagnepain, Jean ‘La semiologie du verbe celtique’ EC x 1962-1963 43-59, 413-433 Middle Welsh
Giles, Howard; Harrison, Chris; Creber, Clare; Smith, Philip M.; Freeman, Norman H. ‘Development and Contextual Aspects of Children's Language Attitudes’ Language and Communication, An Interdisciplinary Journal iii 1983 141-146 Grammar
Glanffrwd ‘Hen ddywediadau’ Llanwynno, pennod 20 1888 151-160 Dialect, Morgannwg
Green, D. ‘The independence of phonology and morphology: The Celtic Mutations’ Lingua cxvi 2006 1946-1985 Mutation
Greene, D. ‘The Irish numerals of South Cardiganshire’ StudCelt x-xi 1975-1976 305-311 Dialect, Vocabulary, Ceredigion
Greene, David ‘Gemination’ Celtica iii 1956 284-289 Middle Welsh
Greene, David ‘Varia iv: Provection and calediad’ StudCelt ii 1967 101-104 Grammar
Greene, David ‘Linguistic considerations in the dating of early Welsh verse’ StudCelt vi 1971 1-11 Middle Welsh
Greene, David ‘The responsive in Irish and Welsh’ Indo-celtica, Gedächtnisschrift für Alf Sommerfelt, hrg. H. Pilch & J. Thurow Max Hueber München 1972 59-72 Grammar, Dialect
Greller, Wolfgang Geiriadur Almaeneg Canolfan Astudiaethau Addysg Aberystwyth 1996 317 Dictionary
Griffen, T.D. ‘The development of Welsh affricates: a change through borrowing’ Lingua, xxxiv 1974 149-165 Grammar, Phonology
Griffen, T.D. ‘A new Welsh consonant shift, decription and implication’ Ph.D. University of Florida 1975 Grammar
Griffen, T.D. ‘On phonological stress in Welsh’ BBCS xxviii/2 1978 - 1980 206-212 Grammar, Phonology
Griffen, T.D. ‘Nationalism and the Emergence of a New Standard Welsh’ Language Problems and Language / Planning Lingvaj Problemoj kaj Lingvo Planado iv 1980 187-194. Grammar, Sociology
Griffen, T.D. ‘The passive in Welsh: a relational analysis’ BBCS xxviii/4 1980 558-578 Grammar, Syntax, Passive
Griffen, T.D. ‘On the Metaplastic Negative in French, Welsh, and Swabian’ Forum Linguisticum viii 1984 39-49. Grammar
Griffen, T.D. Aspects of Dynamic Phonology Benjamins Amsterdam 1985 ix + 302 Grammar, Phonology
Griffen, T.D. ‘The dynamics of Vowel Quantity in Welsh’ Word, xl 1989 335-347 Grammar, Phonology
Griffen, T.D. (ed.) ‘The Linguistics of Welsh Literature’ Language Sciences xv/2 1993 Grammar
Griffen, Toby D. ‘Early Welsh eclipsis: a dynamic analysis’ BBCS xxxi 1984 48-59 Middle Welsh
Griffen, Toby D. ‘Early Welsh aspiration: a dynamic perspective’ Word xxxvi 1985 211-235 Middle Welsh
Griffen, Toby D. ‘On Middle Welsh final lengthening’ BBCS xxxiii 1988 9-17 Middle Welsh
Griffen, Toby D. ‘Old Welsh ll and rh’ BBCS xxxvii 1990 89-103 Old Welsh, Middle Welsh, Phonology
Griffith, J.H. ‘Geiriau o ardal Rhydymain, Dolgellau’ BBCS iii 1926 196-198 Dialect, Vocabulary, Meirionydd - Trefaldwyn
Griffith, John Rhondda, the history of the name printed by J. Davies Ystrad Place Names, Morgannwg
Griffith, R. ‘Iaith Pobl Rhos’ Yr Eurgrawn 1944 1944 121-123 Dialect, Clwyd
Griffiths, Bruce & Dafydd Glyn Jones (eds) The Welsh Academy English-Welsh Dictionary University of Wales Press Cardiff 1995 Dictionary
Griffiths, Bruce (ed.) Gwerin-eiriau Maldwyn Llygad yr Haul 1981 Dialect, Vocabulary, Meirionydd - Trefaldwyn
Griffiths, D.W. Astudiaeth eirfaol o Gymraeg llafar Llanfair Caereinion 1975 Dialect, Vocabulary, Meirionydd - Trefaldwyn
Griffiths, J. ‘Appendix F: Glamorgan and Monmouth place-names’ Edward ii. in Glamorgan, pp. xxvi-lvii 1913 Place Names, Morgannwg, Mynwy (Monmouthshire)
Griffiths, J. Gwyn ‘Cymreigio'r upsilon’ Y Llenor xxx 1951 179-180 Loan words
Griffiths, J. Gwyn ‘Enwau priodol Groeg a Lladin mewn testunau Cymraeg’ Y Traethodydd cxii 1957 9-92 Loan words
Griffiths, J. Gwyn ‘Sumbol neu simbol neu symbol ?’ Y Dysgedydd, cxli 1961 6-7 Loan words
Griffiths, P. & D.M. Lewis ‘Dialect of N. Pembrokeshire’ Transactions of The Guild of Graduates 1904 1904 58-65 Dialect, Pembrokeshire
Gruffudd, Heini Welsh Learner's Dictionary Dictionary, Learning
Gruffudd, Heini Welcome to Welsh Y Lolfa Talybont 1987/5 (1984/1) 142 p. + cassette Learning
Gruffudd, Heini It's Welsh Y Lolfa Talybont 1992/1 142 p. + cassette Learning
Gruffudd, Heini Get by in Welsh Y Lolfa Talybont 1995/5 (1979/1) 142 p. + cassette Learning
Gruffudd, Heini & Elwyn Ioan Welsh is Funtastic Y Lolfa Talybont 1989/2 (= 1979/2) 1975 94 Learning
Gruffudd, Heini & Elwyn Ioan Welsh is Fun Y Lolfa Talybont 1992/18 1971 94 Learning
Gruffydd, R. G. ‘Dr. John Davies Mallwyd’ Y Traethodydd cli 1996 98-111 History of Linguistic Study
Gruneberg, Michael M. Link-Word Welsh Gwasg Gomer Llandysul 1996/2, 1995/1 Welsh language
Guyonvarch, Chistian-J. ‘Les adjectifs numeraux en celtique’ Ogam x 1958 83-86, 169-178 Middle Welsh
Gwernyfed ‘Diarhebion Lleol neu Ddywediadau Ystrydebol a glywir ym Merthyr a'r cylchoedd cyfagos’ Y Geninen xii, 1894, pp. 264-265;� xiii, 1895, pp. 222, 282;� xv, 1897, p. 24. 1894-1897 Dialect, Morgannwg, Vocabulary
Gwyndaf, Robin ‘Aur dan y rhedyn’ Taliesin xliii 1981 55-61 Dialect, Clwyd
Hamp, Eric P. ‘Diachronic and synchronic rules in Welsh’ Gen.stud.hist.ling 1-8 Grammar
Hamp, Eric P. ‘Morphophonemes of the Celtic mutations’ Language xxvii 1951 230-247 Grammar, Mutation
Hamp, Eric P. ‘The allophones of Medieval Welsh /x/ and /u/’ BBCS xvi 1954-1956 284-285 Middle Welsh
Hamp, Eric P. ‘The development of modern Welsh syllabic structure’ BBCS xvii 1956 30-36 Grammar
Hamp, Eric P. ‘Middle Welsh, Cornish and Breton personal pronominal forms’ EC viii 1958-1959 394-401 Middle Welsh
Hamp, Eric P. ‘Medieval Welsh uch’ BBCS xxii 1966 46-47 Middle Welsh
Hamp, Eric P. ‘Diachronic and synchronic rules in Welsh’ Generative studies in historical linguistics, ed. Maria Tsiapera Linguistic Research Inc. Edmonton 1971 1-8 Grammar
Hamp, Eric P. ‘Labial continuant graphs in Llanstephan 1 and Havod 2’ Archivum Linguisticum vi 1975 71-76 Middle Welsh
Hamp, Eric P. ‘Celtica Indogermanica, 1. Welsh yt, yd 2. ad BBCS 28, 1979, 217-219’ ZCP xxxvii 1979 167-169 Middle Welsh
Hamp, Eric P. ‘The Welsh subjunctive’ BBCS xxix/1 1980 86-87 Middle Welsh
Hamp, Eric P. ‘Varia XXV: Notes on Word Formation’ EC xxiii 1986 47-51 Grammar
Hamp, Eric P. ‘A Simplicity Metric: Welsh Prepositions’ ZCP xliv 1991 236-238 Grammar
Hamp, Eric P ‘Varia: 1. Welsh (a)redig 'to plough' 2. Welsh hi 'she' as impersonal subject 'it'’ Studia Celtica xlii 2008 154-156
Harlow, Stephen ‘Government and relativisation in Celtic’ Binding and Filtering, ed. Frank Heny Croom Helm London 1981 213-254 Grammar
Harlow, Stephen ‘Celtic relatives’ York Papers in Linguistics, x 1983 77-121 Grammar, Relative Clause
Harlow, Stephen ‘The syntax of Welsh soft mutation’ Natural Language and Linguistic Theory, vii 1989 289-316 Grammar, Mutation
Harris, P.V. Pembrokeshire Place-Names and Dialect Tenby 1974 289-316 Dialect, Pembrokeshire
Harrison, Godfrey ‘Social Motives in the Transmission of a Minority Language: A Welsh Study; Sel. Papers from First Internat. Conf. on Social Psych. & Lang. Held at Univ. of Bristol; Eng., July 1979’ Giles, Howard & William Peter Robinson, Philip M. Smith (eds.), Language: Social Psychological Perspectives, xv + 442 pp. Oxford 1980 353-358 Grammar
Harrison, Godfrey and Susan Jones ‘The imperceptible marking of Welsh singulatives’ Papurau Gwaith Ieithyddol Cymraeg Caerdydd / Cardiff Working Papers in Welsh Linguistics, iii Amgueddfa Werin Cymru/Coleg y Brifysgol, Caerdydd Caerdydd 1984 ???????? Grammar
Harry, Joseph Priod-Ddulliau'r Gymraeg Foyle Llundain 1927 296 Grammar
Harvey, Anthony ‘Some significnat points of early insular Celtic orthography’ L. Breatnach, K. McCone & D.O Corrain (eds.), Sages, Saints and Storytellers, Celtic studies in honour of Professor James Carnay Maynooth: An Sagart 1989 56 - 66 Middle Welsh
Harvey, Anthony ‘Notes on Old Irish and Old Welsh Consonantal Spelling’ Celtic Linguistics, Iethyddiaeth Geltaidd, Readings in Brythonic Languages, Festschrift for T. Arwyyn Watkins, ed. by Martin J. Ball, James Fife, Erich Poppe and Jenny Rowland, Amsterdam Studies in the Theory and History of Linguistic Science, series iv, Current Issues in Linguistic Theory, volume 68 Amsterdam 1990 403-410 Grammar
Harvey, Anthony ‘Retrieving the Pronunciation of Early Insular Celtic Scribes: The Case of Dorbbene’ Celtica xxii 1991 48-63
Harvey, Anthony ‘The Cambridge Juvencus Glosses - Evidence of Hiberno-Welsh interaction ?’ P. Sture Ureland & George Broderick (eds.), Language Contact in the British Isles, proceedings of the Eighth International Symposium on Language contact in Europe, Douglas, Isle of Man, 1988 = Linguistische Arbeiten 238 Tübingen 1991 Middle Welsh
Hayles, Leonard Welsh Phrases for Learners Y Lolfa Talybont 1997 Welsh language
Heinecke, Johannes ‘Temporal Deixis in welsh and Breton’ Anglistische Forschungen, Band 272 C. Winter Heidelberg 1999 xvi + 339 Syntax, Aspect, Verb
Hendrick, Randall Anaphora in Celtic and Universal Grammar Kluwer Dordrecht 1988 xi + 284 Grammar
Hendrick, Randall ‘The Syntax of the Modern Celtic Languages’ = Syntax and Semantics vol. xxiii San Diego 1990 Grammar, Syntax
Hir, Pedr A Key and Guide to the Welsh Language Hugh Evans & Sons Liverpool s.a. [1911] viii + 310 p. Learning
Howell, Jenkin ‘Neillduolion Ieithyddol Aberdâr’ Y Geninen xx 1902 270-271 Dialect, Morgannwg
Howells, Donald ‘The use of the singular form of the noun after numerals’ StidCelt v 83-86 Syntax
Howells, Donald ‘The nasalizing relative clause’ StudCelt i 1966 38-62 Middle Welsh
Howells, Donald ‘Notes on syntax’ StudCelt ii 1967 131-146 Middle Welsh
Howells, Donald ‘Miscellanea 1. The use of the singular form of the noun after numerals’ StudCelt v 1970 83-86 Middle Welsh
Hudson-Williams, T. ‘Iaith y dref fel yr oedd yn 1905 pan ymfudais i Fangor’ T. Hudson-Williams, Atgofion am Gaernarfon, pennod iv Clwb Llyfrau Cymraeg 1950 66-79 Dialect, Caernarvon
Hughes, F.G. ‘Enwau lleoedd yng Nghymru’ Trans. Liverpool Welsh Nat. Society, 1893-1894 Place Names
Hughes, J. Elwyn Canllawiau iaith a chymorth sillafu Gwasg Francon Bethesda 1984
Hughes, John Llewelyn. Grammadeg y Llenor D W a G Jones Llandilo 1887 Grammar
Hughes, Marian Beech; Williams, J. E. Caerwyn (ed.) Llyfryddiaeth yr iaith gymraeg, trefnwyd gan MBH, golygwyd gan J.E. C.W. GPC Caerdydd 1988 xxiv + 283 p. Bibliography
Hughes, Math R. ‘Gwerin-eiriau [of the Eifion division of Caernarvonshire]’ Transactions of the Guild of Graduates 1907-1908 1908 92-96 Dialect, Vocabulary, Caernarvon
Hughes, R. Elwyn ‘Enwau Blodau’ Gwyddonydd, vii 35-38 Vocabulary
Hughes, Robert ‘Geiriau Gwerin Sir Fon’ Y Geninen xxxiii, 1915, pp. 137-139,� xxxv, 1917, pp. 98-100,� xxxvi, 1918, p. 228,� xxxvii, 1919, p. 217. 1915-1919 Dialect, Vocabulary, Môn
Hull, Vernam ‘Early Welsh kyt’ ZCP xxix 1962-1964 181-182 Middle Welsh
Humphreys, Gwilym ‘Termau'r Chwarel’ Caban, Chwefror 1963 1963 16-19 Dialect
Humphreys, Gwilym ‘Termau'r Chwarel’ Caban, chwefror 1963, pp. 16-19 1963 Dialect
Humphreys, Humphrey Lloyd ‘Traditional Morphological Processes and Their Vitality in Modern Welsh and Breton; Festschrift for T. Arwyn Watkins’ Ball, Martin J. & James Fife, Erich Poppe, Jenny Rowland (eds.), Celtic Linguistics: Ieithyddiaeth Geltaidd: Readings in the Brythonic Languages, Festschrift for T. Arwyn Watkins, xxiv + 470 pp. Benjamins Amsterdam 1990 129-150 Grammar
Isaac, G. R. ‘The Old and Early Middle-Welsh Future’ JCS iv 153-170 Welsh Old, Welsh Middle, Verb
Isaac, G. R. ‘The Chronology of the Development of Brittonic Stops and the Spirant Mutation’ Journal of Celtic Linguistics viii 2004 49-85 Language History, Mutation
Isaac, Graham R. ‘Non-Lenition in the Neo-Celtic Verbal Complex’ BBCS xxxviii 1991 93-97 Mutation, Verb
Isaac, Graham R. ‘Mydr a Morffoffonemeg yn yr Hengerdd’ BBCS xl 1993 1-16 Middle Welsh
Isaac, Graham R. ‘Some Welsh etymologies (gwartheg, bustach, tayawc, ...’ EC 1994
Isaac, Graham R. ‘The progressive aspect marker: W "yn"/ OIr. "oc".’ Journal of Celtic Linguistics iii 1994 33-39 Aspect, Verb
Isaac, Graham R. The verb in the book of Aneirin Tübingen 1996 Welsh Middle, Verb
J.E. Caerwyn Williams ‘Byd Pobl’ J.E. Caerwyn Williams (ed.), Llên a Llafar Môn Cyngor Sir Môn 1963 108-116 Dialect, Môn
Jackson, Kenneth ‘Coracle Fishing Terms’ BBCS vi / iv 1933 312-313 Dialect, Vocabulary, Caerfyrddin
Jackson, Kenneth ‘Some questions in dispute about early Welsh literature and language. ii Who taught whom to write Irish and Welsh ?’ StudCelt viii-ix 1973-1974 18-32 Middle Welsh
Jackson, Kenneth ‘The date of the old Welsh accent shift’ StudCelt x-xi 1975-1976 40-53 Middle Welsh
Jackson, Kenneth ‘Prosthetic vowels before n- in Early Middle Welsh’ BBCS xxx 1982 45-49 Middle Welsh
James, Carl ‘Welsh Foreigner Talk: Breaking New Ground’ Journal of Multilingual and Multicultural Development vii 1986 41-54 Grammar
James, Dan L. Modern Welsh Course UWP Cardiff 1966 206 Learning
James, Dan Lynn Cwrs Cymraeg llafar / Conversational Welsh course Christopher Davies Llandybie 1970 Learning
James, Dan Lynn & Jac L. Williams Cwrs Cymraeg llafar / Conversational Welsh course Christopher Davies Llandybie 1989/9 Learning
James, Daniel Lynn Hwyl gyda'r Cymraeg Llandysul 1965 Learning
James, David Defynnog Geiriadur Ysgol: Scholar's Dictionary. Gol. Thomas Jones Hughes a'i Fab Caerdydd n.d. Dictionary
Jenkins, D. ‘Trefn ffarm a llafar gwlad’ Ceredigion iv 1962 244-254 Dialect, Ceredigion
Jenkins, D. ‘Llafar gwlad a chymdeithas ii - ymdriniaeth’ Y Traethodydd, cxxix 1974 256-276 Dialect
Jenkins, D. Myrddin A Welsh tutor UWP Cardiff 1959 Learning
Jenkins, Dafydd ‘Priod-ddull a throsiad’ Y Genhinen ix 1959 161-165
Jenkins, Geraint H. The Welsh language before the Industrial Revolution 1997 Language History, Sociolinguistics
Jenkins, Geraint H. (ed.) Y Gymraeg yn ei disgleirdeb Gwasg Prifysgol Cymru Caerdydd 1997 Language History, Sociolinguistics
Jenkins, Myrddin A Welsh Tutor University of Wales Press Cardiff 1959 Grammar, Learning
Jenkins, R. T. (ed.) Geiriadur Prifysgol Cymru Gwasg Prifysgol Cymru Caerdydd 1950- Dictionary
John, Deric Cynon Valley Place Names Gwasg Carreg Gwalch Llanrwst 1998 118 Place Names
Johnston, (J.B.) Place-names of England and Wales Place Names
Jones, Aneurin & Alun Jones Siarad Cymraeg Llandysul 1967 Learning
Jones, Aneurin & Alun Jones Siarad Cymraeg 1 Gwasg Gomer Llandysul 1975/3 (1967/1) 100 Learning
Jones, Aneurin & Alun Jones Siarad Cymraeg 2 Gwasg Gomer Llandysul 1977/9 (1970/1) 133 Learning
Jones, Ann ‘Geirfa Ty'n y Pant’ Papurau Gwaith Ieithyddol Cymraeg Caerdydd / Cardiff Working Papers in Welsh Linguistics iv Amgueddfa Werin Cymru/Coleg y Brifysgol, Caerdydd Caerdydd 1985 31-58 Dialect, Vocabulary, Brycheiniog
Jones, Ann ‘Some of Brycheiniog's Creatures Great and Small’ Papurau Gwaith Ieithyddol Cymraeg Caerdydd iv 1985 59-80 Dialect, Vocabulary, Brycheiniog
Jones, Ann E. ‘Erydiad Geirfaol: Astudiaeth Ragarweiniol (Lexical Erosion: A Pilot Study)’ Papurau Gwaith Ieithyddol Cymraeg Caerdydd / Cardiff Working Papers in Welsh Linguistics ii Amgueddfa Werin Cymru/Coleg y Brifysgol, Caerdydd Caerdydd 1982 25-42 Vocabulary
Jones, Ann E. ‘Erydiad Geirfaol ym Mhentrefi Clunderwen, Efailwen a Llandysilio (Lexical Erosion in the Villages of Clunderwen, Efailwen and Llandysilio)’ Papurau Gwaith Ieithyddol Cymraeg Caerdydd / Cardiff Working Papers in Welsh Linguistics iv Amgueddfa Werin Cymru/Coleg y Brifysgol, Caerdydd Caerdydd 1985 81-100 Vocabulary
Jones, Arthur ‘Some medieval place-names’ Arch Cambr Ser. vii, vol. 5 1925 381-384 Place Names
Jones, B. M. ‘The licensing powers of mood and negation in spoken Welsh: Full and contracted forms of the present tense of bod "be"’ Journal of Celtic Linguistics viii 2004 87-107
Jones, B. M. ‘Core and periphery rules, the syntax of Welsh piau clauses’ JCLinguistics x 2006 17-84 Syntax
Jones, Bedwyr Lewis ‘Welsh: Linguistic Conservation and Shifting Bilingualism’ Haugen, Einar & J. Derrick McClure, Derick Thomson (eds.), Adam J. Aitken (foreword). Minority Languages Today Selection from Papers Read at First Intern.Conf on Minority Languages held at Glasgow Univ. from 8 -13 Sept. 1980, xii + 250 pp. Edinburgh UP Edinburgh 1981 40-52 Grammar
Jones, Bedwyr Lewis Iaith Sir Fon Llygad yr Haul 1983 Dialect, Môn
Jones, Bedwyr Lewis ‘Blas ar iaith Llyn ac Eifionydd’ Llyfrau Llafar Gwlad 5 Gwasg Carreg Gwalch Capel Garmon, Llanrwst 1987 45 Dialect, Gwynedd
Jones, Bedwyr Lewis ‘Enwau, Rhai o ysgrifau Ditectif Geiriau yn y Western Mail’ Llyfrau Llafar Gwlad 20 Gwasg Carreg Gwalch Capel Garmon, Llanrwst 1991 58 Etymology
Jones, Berwyn Prys ‘Official Welsh’ M.J. Ball (ed.), The use of Welsh, A Contribution to Sociolinghuistics, x + 341 pp. Mutlilingual Matters Clevedon & Philadelphia 1988 172-181 Literary Welsh
Jones, Bob Morris ‘Linguistic Causes of Change in Pronominalization in Children's Welsh’ BBCS xxxvii 1987 -1988 43-70 Grammar
Jones, Bob Morris ‘The Discourse Acts of Five Year Olds Speaking Welsh’ StudCelt xxii-xxiii 1987 -1988 176-199 Grammar
Jones, Bob Morris ‘Constraints on Welsh English tags: some evidence from ...’ English World Wide 1990 Grammar
Jones, Bob Morris ‘Variation in the use of Pronouns in Verbnoun Phrases and Genitive Noun Phrases in Child Language’ Celtic Linguistics, Iethyddiaeth Geltaidd, Readings in Brythonic Languages, Festschrift for T. Arwyyn Watkins, ed. by Martin J. Ball, James Fife, Erich Poppe and Jenny Rowland, Amsterdam Studies in the Theory and History of Linguistic Science, series iv, Current Issues in Linguistic Theory, volume 68 Amsterdam 1990 53-76 Grammar
Jones, Bob Morris ‘The defenite article and specific reference’ StudCelt xxvi-xxvii 1991 175-201 Grammar, Article
Jones, Bob Morris Ar lafar ac ar bapur, cyflwyniad i'r berthynas rhwng yr iaith lafar a'r iaith ysgrifenedig Aberystwyth 1993
Jones, Bob Morris ‘The Welsh answering system’ Trends in linguistics, Studies and Monographs 120 Mouton de Gruyter Berlin - New York 1999 360
Jones, Bob Morris & A.R. Thomas The Welsh Language, UWP for the Schools Council Cardiff 1977 Learning
Jones, Brian Ll. ‘The Welsh language in the Vale of Glamorgan’ Morgannwg xvi 16-36 General
Jones, Ceri Six Thousand Welsh Words, a comprehensive basic vocabulary Gwasg Gomer Llandysul 1995 xi + 190 Learning
Jones, Christine & David Thorne Dyfed: Blas ar ei thafodieithoedd Gwasg Gomer Llandysul 1992 93 Dialect Dyfed
Jones, Christine M. ‘Cydberthynas Nodweddion Cymdeithasol ag Amrywiadau'r Gymraeg yn Y Mot, Sir Benfro’ BBCS xxxvi 1989 64-83
Jones, D. ‘Literary Welsh’ Martin J. Ball (ed.), The Use of Welsh Clevedon 1988 Grammar
Jones, D. M. ‘The accent in Modern Welsh’ BBCS xiii/2 1949 63-64 Grammar, Phonology
Jones, Dafydd Glyn ‘Literary Welsh’ Martin J. Ball (ed.), The Use of Welsh, A Contribution to Sociolinghuistics, x + 341 pp. Multilingual Matters Ltd Clevedon 1988 125-171 Literary Language
Jones, E. ‘Aman. Place-names in the Amman Valley’ Trans. Carm. Antiq. Soc., xviii-xxi 1910-1911 Place Names, Morgannwg
Jones, E.R ‘Ewau Lleoedd ym Mon a'u Tarddiad’ Hanes a chyfansoddiadau arobryn Eisteddfod Caergybi 1907 Place Names, Mon
Jones, E.R. ‘Geiriau Llafar Ynys Fon’ Y Geninen xxx 1912 112-116 Dialect, Vocabulary, Môn
Jones, E.R. ‘Cymraeg Mon a Chymraeg godre Ceredigion ochr yn ochr’ Y Geninen xxxii 1914 138-141 Dialect, Môn, Ceredigion
Jones, Edgar ‘Notes on dialect words mainly from Llanrhaiadr-ym-Mochnant’ Transactions of the Guild of Graduates 1905 1905 23-29 Dialect, Vocabulary, Clwyd
Jones, Emrys ‘Welsh-Speaking in the New World. I. The United States’ Lochlann i 1958 241-250 Dialect, Sociology
Jones, Emrys and W.R. Owen ‘Welsh-Speaking in the New World. II. Patagonia’ Lochlann i 1958 251-260 Dialect, Sociology
Jones, F. Wynn ‘Termau amaethwyr Dyffryn Edeirnion [a Dyffryn Clwyd]’ BBCS i 1923 289-296 Dialect, Vocabulary, Caernarvon, Clwyd
Jones, G. ‘Astudiaeth o'r treigliadau dechreuol yn Llyfr Ancr Llanddewibrefi’ M.A. Lerpwl 1970 -1971 Middle Welsh, Mutation
Jones, G.D. Astudiaeth eirfaol o Gymraeg Rhosllanerchrugog 1962 Dialect, Vocabulary, Clwyd
Jones, G.E. ‘Geirfa Saer Cerrig’ BBCS xxiv/2 1971 177-180 Dialect, Vocabulary, Môn
Jones, Gareth Welsh roots and branches, gwreiddiadur Cymraeg The Graig Press Bwlch 1994 334 Learning, Vocabulary
Jones, Glyn E. ‘Geirfa Saer Cerrig’ BBCS xxiv/2 1971 177-180 Dialect, Vocabulary, Môn
Jones, Glyn E. ‘Hyd llafariaid yn y Gymraeg’ StudCelt, vi & vii 1971 & 1972 175-188;�120-129
Jones, Glyn E. ‘Central Rounded and Unrounded Vowel in Sixteenth Century Welsh’ Papurau Gwaith Ieithyddol Cymraeg Caerdydd / Cardiff Working Papers in Welsh Linguistics ii Amgueddfa Werin Cymru/Coleg y Brifysgol, Caerdydd Caerdydd 1982 43-52
Jones, Glyn E. Astudiaeth o ffonoleg a gramadeg tair tafodiaith ym Mrycheiniog 1983 Dialect, Grammar, Brycheiniog
Jones, Glyn E. ‘'Atodiad' i The Linguistic Geography of Wales ('Supplement' to The Linguistic Geography of Wales)’ Papurau Gwaith Ieithyddol Cymraeg Caerdydd / Cardiff Working Papers in Welsh Linguistics iii Amgueddfa Werin Cymru/Coleg y Brifysgol, Caerdydd Caerdydd 1984 97-106 Linguistic Geography
Jones, Glyn E. ‘Speakers and the Pronouns of Address in Welsh’ Journal of Multilingual and Multicultural Development v 1984 131-145 Grammar
Jones, Glyn E. ‘The distinctive vowels and consonants of Welsh’ M.J. Ball and G.E. Jones (eds.) Welsh Phonology, selected readings, xi 283 pp. UWP Cardiff 1984 40-64 Grammar, Phonology
Jones, Glyn E. ‘A Word Geography of Brycheiniog: Some Preliminary Remarks’ Papurau Gwaith Ieithyddol Cymraeg Caerdydd / Cardiff Working Papers in Welsh Linguistics iv Amgueddfa Werin Cymru/Coleg y Brifysgol, Caerdydd Caerdydd 1985 101-118 Dialect, Atlas, Brycheiniog
Jones, Glyn E. ‘Bera -- a Brycheiniog word’ Brycheiniog xxi Amgueddfa Werin Cymru/Coleg y Brifysgol, Caerdydd Caerdydd 1985 69-72 Dialect, Brycheiniog
Jones, Glyn E. ‘Some features of the Welsh of Breconshire’ M.J. Ball (ed.), The use of Welsh 1988 97-103 Dialect, Brycheiniog
Jones, Glyn E. & Ann Jones ‘Gender Marking in the Welsh of 10 - 11 year olds’ Papurau Gwaith Ieithyddol Cymraeg Caerdydd / Cardiff Working Papers in Welsh Linguistics iii Amgueddfa Werin Cymru/Coleg y Brifysgol, Caerdydd Caerdydd 1984 97-106 Gender
Jones, Glyn E. & Peter W. Thomas ‘The Pronouns of Address in Welsh: A Pilot Study’ Papurau Gwaith Ieithyddol Cymraeg Caerdydd / Cardiff Working Papers in Welsh Linguistics i Amgueddfa Werin Cymru/Coleg y Brifysgol, Caerdydd Caerdydd 1981 29-59 Personal Pronoun, Sociolinguistics
Jones, Glyn & Rhys Meredith & Dafydd Stephens ‘Viseme Groups in Welsh’ Papurau Gwaith Ieithyddol Cymraeg Caerdydd / Cardiff Working Papers in Welsh Linguistics vi Adran y Gymraeg, Prifysgol Cymru Coleg Caerdydd Caerdydd 1989 49-60 Phonology
Jones, Griffith Glan Menai Cyfystyron y Gymraeg: sef y casgliad buddugol... Hughes and Son Wrecsam n.d.
Jones, Griffith (Glan Menai) Cyfystyron y Gymraeg: sef y casgliad buddugol yn eisteddfod genhedlaethol Hughes and Son Wrexham 1888 144 Vocabularies
Jones, Gwen Pritchard 'Speak Welsh' An introduction to the Welsh language combining a simple grammar, phrase book and dictionary Cardiff 1977 51 Learning, Vocabulary
Jones, Huw Y gair yn ei bryd, casgliad o ymadroddion o'r Beibl Gwasg Pantycelyn 1994
Jones, Ieuan Gwynedd Ar drywydd hanes cyndeithasol yr iaith Gymraeg = Towards a social history of the Welsh language (Darlith goffa Syr Thomas Parry-Williams 1993 Sir Thomas Parry-Williams memorial lecture) Prifysgol Cymru Aberystwyth Aberystwyth 1994 Grammar
Jones, Iwan Arfon Enwau Eryri, place names in Snowdonia Y Lolfa Talybont 1998 247 Place Names
Jones, J.M., W.J.Price & T.M.Thomas Gwersi i'r Safonau (Cyfres Newydd), Llyfr i The Educational Publishing Co. Cardiff and Wrexham 40 Learning
Jones, J.M., W.J.Price & T.M.Thomas Gwersi i'r Safonau (Cyfres Newydd), Llyfr ii The Educational Publishing Co. Cardiff and Wrexham 48 Learning
Jones, J. of Mynyddislwyn ‘Cymro-Celtic names of places still preserved in parts of Britain’ Trans. Cardiff Nat. Eisteddfod 1883 261-282 Place Names
Jones, John "Myrddin Fardd", Enwau lleoedd Sir Gaernarfon, eu hystyr a'u hanes Cwmni Cyhoeddwyr Cymreig Caernarfon 1913 Place Names, Caernarvon
Jones, John Mendus Gramadeg Cymreig ymarferol Caernarfon s.a. [1847/1] 220 Grammar
Jones, John Morris A Welsh Grammar, Historical and Comparative Clarendon Oxford 1913 Grammar
Jones, John Morris Welsh Syntax, an unfinished draft University of Wales Press Cardiff 1931 Grammar, Syntax
Jones, John Morris An Elementary Welsh Grammar Clarendon 5th ed. Oxford 1945 Grammar
Jones, Morgan D. Termau iaith a Llên Gomer Press Llandysul 1972 (1974/2) 115 Vocabulary
Jones, Morgan D. A guide to correct Welsh Gomer Press Llandysul 1976 140 Learning
Jones, Morgan D. Cywiriadur Cymraeg Gomer Llandysul 1993/4
Jones, Morgan D. A Welsh Vocabulary & Spelling Aid Gomer s.l. s.a. 47 Vocabulary
Jones, Morgan David A Welsh vocabulary and spelling aid, a classified vocabulary of essential Welsh together with some useful rules for the correct spelling of the language which will be of special value to students Gomer 1991 Learning
Jones, Morgan Hugh ‘A study of Carmarthenshire place-names, in their historical setting’ Yr Encilion, vol. i part 2 1913 Place Names, Caerfyrddin (Carmarthenshire)
Jones, Morgan Hugh ‘The ecclesiastical place-names of Carmarthenshire’ Arch. Cambr. 1915 Place Names, Caerfyrddin (Carmarthenshire)
Jones, Morris ‘Preliminary outline of the finite phrase in Welsh’ StudCelt v 1970 94-147 Grammar
Jones, Morris & Alan R. Thomas Linguistic source book Part 2, Aspects of the syntax and semantics of Welsh Un.Coll.of N.Wales Linguistics Dept. Bangor 1973 Grammar
Jones, Morris & Alan R. Thomas The Welsh language: studies in its syntax and semantics UWP Cardiff 1977 Grammar
Jones, Owen John Dywediadau Cefn Gwlad Gwasg Gee 1977 Dialect, Caernarvon
Jones, R. E. Llyfr o Idiomau Cymraeg Gwasg John Penry Abertawe 1975 Vocabulary
Jones, R. Emrys ‘Casgliad o dermau chwarel’ BBCS xx/1,2,3,4 1962 -1964 31-44, 106-122, 239-255, 373-388 Dialect, Vocabulary, Caernarvon, Clwyd, Meirionydd - Trefaldwyn
Jones, R. M. ‘'Na' and the comparative in Welsh’ StudCelt vi 98-99
Jones, R. M. ‘Cyflwyno 'r Gymraeg, llawlyr i athrawon ail iaith’ Ysgrifau ar addysg, 3 GPC Caerdydd 1964
Jones, R. M. ‘Iaith lafar safonol’ Baner ac Amserau Cymru, 29 October, 5 November, 12 November 1964
Jones, R. M. ‘Athrylith yr Iaith Gymraeg’ Transactions of the Honourable Society of Cymmrodorion, 1965, ii The Society of Cymmrodorion London 1965 207-221 General
Jones, R. M. Cymraeg i oedolion, cyfrol 2, Llyfr yr athro GPC Caerdydd 1966 121 Welsh language
Jones, R. M. ‘Literary and colloquial Welsh; some points of divergence’ Studia Celtica Japonica viii 1974 1-14 Literary Language, Dialect
Jones, R. M. ‘The article in Welsh’ StudCelt x-xi 1975-1976 326-344 Middle Welsh
Jones, R. M. ‘Cymraeg Llenyddol llafar’ Y Traethodydd cxl 1985 146-161 Literary Language
Jones, R .M. Glywi Iaith 1 Gwasg Prifysgol Cymru Caerdydd 1988 84 p. Iaith Gymraeg
Jones, R. W. [Erfyl Fychan] ‘Gwerineiriau Llanerfyl’ BBCS v, pp. 112-114 1930 Dialect, Vocabulary, Meirionydd - Trefaldwyn
Jones, Robert Brinley The old British tongue, the vernacular in Wales, 1540-1640 Avalon Books Cardiff 1970 127 Grammar
Jones, Robert Brinley ‘A Brief History of the Welsh Language’ Stephens, Meic (ed.), The Welsh language today Gomer Llandysul 1979/2 18-31
Jones, Robert Maynard ‘Gramadeg cenhedlol a graddio'r iaith’ BBCS xx/3 1963 221-235
Jones, Robert Maynard ‘Ffurfiau cwmpasog y ferf’ BBCS xxii 1966 10-16 Verb
Jones, Robert Maynard ‘Tympau'r modd mynegol’ BBCS xxii 1966 1-9
Jones, Robert Maynard ‘Miscellanea ii. 'na' and the comparative n Wlesh’ StudCelt vi 1971 98-99 Grammar
Jones, Robert Maynard ‘The Welsh indicative’ StudCelt viii-ix 1973-1974 229-250 Verb
Jones, Robert Maynard ‘Berfau cynorthwyol’ BBCS xxvi 1974-1976 43-47
Jones, Robert Maynard ‘The article in Welsh’ StudCelt, x-xi 1975-1976 326-344 Article
Jones, Robert Maynard ‘The Welsh subjunctive’ StudCelt xii-xiii 1977 -1978 321-348 Verb
Jones, Robert Maynard Gloywi Iaith 1 Gwasg Prifysgol Cymru Caerdydd 1988 84 p. Learning
Jones, Robert Maynard ‘Seiniau Benywaidd a Seiniau Gwrywaidd’ Ysgrifau Beirniadol xv 1988 260-274
Jones, Robert Owen A structural phonological analysis and comparison of three Welsh dialects 1967 Dialect, Phonology, Caernarvon, Meirionydd, Trefaldwyn, Pembrokeshire
Jones, Robert Owen ‘The status of the glottal fricative in the Dyffryn Nantlle dialect of Welsh’ StudCelt iv 1969 99-109 Dialect, Phonology, Caernarfon
Jones, Robert Owen ‘Seiniau a ffonemau llafarog tafodiaith Dyffryn Nantlle’ BBCS xxiv/1 1970 9-14 Dialect, Phonology, Caernarfon
Jones, Robert Owen ‘Comparative dialectology’ StudCelt vi 1971 163-174 Dialect
Jones, Robert Owen ‘Amrywiadau geirfaol yn nhafodieithoedd Cymraeg y Wladfa’ StudCelt viii-ix 1973-1974 287-298 Dialect, Vocabulary, Patagonia
Jones, Robert Owen ‘Cydberthynas amrywiadau iaith a nodweddion cymdeithasol yn y Gaiman Chubut - sylwadau rhagarweiniol’ BBCS xxvii/1 1976 51-64 Sociology, Patagonia
Jones, Robert Owen Astudiaeth a Gydberthynas Nodweddion Cymdeithasol ag Amrywiadau'r Gymraeg yn y Gaiman, Dyffryn y Camwy 1983 Sociolinguistics, Patagonia
Jones, Robert Owen ‘Amrywiaeth tafodiaethol a phatrwm newid ieithyddol yng Nghymraeg y Wladfa’ StudCelt xviii/xix 1983-1984 253-267 Patagonia
Jones, Robert Owen ‘Change and Variation in the Welsh of Gaiman, Chubut’ Ball, Martin J. Glyn E. Jones (eds.), Welsh Phonology, Selected Readings, xi, 283 pp. UWP Cardiff 1984 237-261. Dialect, Phonology, Patagonia
Jones, Robert Owen ‘Datblygiad gwyddor tafodieitheg yng Nghymru’ BBCS xxxiii 1986 18-40 Dialect
Jones, Robert Owen ‘Language Variation and Social Stratification in Linguistic Change in Progress’ Mac Lennan, Gordon W. (ed.). Proceedings of the First North American Congress of Celtic Studies, Ottawa - 1986, 624 pp. Ottawa 1988 481-497 Grammar
Jones, Robert Owen ‘From Wales to Saskatchewan via Patagonia’ Byrne, Cyril J. & Margaret Harry, Padraig O Siadhail (eds.). Celtic Languages and Celtic Peoples, Proc. of 2nd North Amer. Cong. of Celtic Studies - 1989, 761 pp. St.Mary's UP Halifax 1992 619-643 Grammar
Jones, Robert Owen Hir oes i'r iaith. Agweddau ar hanes y Gymraeg a'r gymdeithas Gomer Llandysul 1997 Sociolinguistics,
Jones, Stephen A Welsh phonetic reader ULP London 1926 Dialect
Jones, Stephen ‘Speech sounds and their bearing on the linguistic problem in Wales’ Transactions of the Hon. Society of Cymmrodorion 1937 227-239 Dialect, Phonology
Jones, T. ‘Rhondda place-names’ Rhondda Leader 1909 Place Names, Morgannwg
Jones, T. G. ‘Gwnawn inni fap newydd o Gymru, yn dangos y tafodieithoedd’ Y Ford Gron, Nov. 1934 1934 3-4 Dialect, Linguistic Geography
Jones, T. Gwynn ‘Geiriau Llafar Gwlad: Canol Ceredigion’ Cymru xlvi 1914 21 Dialect, Ceredigion
Jones, T. Gwynn ‘Geiriau Llafar Gwlad: Deheubarth Ceredigion a Gorllewin Caerfyrddin’ Cymru xlvi 1914 21 Dialect, Ceredigion, Caerfyrddin
Jones, T. Gwynn ‘Geiriau Llafar Gwlad: Gogledd Ceredigion’ Cymru xlvi 1914 23 Dialect, Ceredigion
Jones, T. Gwynn ‘Geiriau Llafar Gwlad: Morgannwg - Cwm Rhondda yn bennaf’ Cymru xlvi 1914 23 Dialect, Morgannwg, Vocabulary
Jones, T. Gwynn ‘Llafar Gwlad: Sir Ddinbych’ Cymru xlvi, p. 147-148, 163, 231-232, 285-286, 318;� xlvii, pp. 53-54, 83, 141-142, 195-196, 236-237, 279 1914 - Dialect, Clwyd
Jones, T. Gwynn ‘Llafar Gwlad: Sir Gaernarfon’ Cymru xlvi 1914 279 Dialect, Caernarvon
Jones, T. Gwynn ‘Llafar Gwlad: Sir y Fflint’ Cymru xlvi 1914 24 Dialect, Clwyd
Jones, T. Gwynn ‘Creffteiriau Amaethwyr Dinbych a Byr-Nodion’ BBCS i / i 1921 38-43 Dialect, Vocabulary, Clwyd
Jones, T. Gwynn ac Arthur ap Gwynn Geiriadur Cymraeg-Saesneg a Saesneg- Cymraeg Hughes a'i Fab Caerdydd [1950] 204 pp. Dictionary
Jones, T. J. Kell y Gaer and Pont y Prydd, a critic reviewed Southey Merthyr Tydfil 1909 Place Names
Jones, T. J. Rhys ‘Living Welsh’ Teach Yourself Books Sevenoaks 1977 Learning
Jones, T. J. Rhys ‘Welsh’ Teach Yourself Books Sevenoaks 1991 Learning
Jones, Thomas ‘’ BBCS viii 1935 -1937 17-20 Middle Welsh
Jones, Thomas ‘Yn nrws’ BBCS ix 1937 -1939 13-31 Middle Welsh
Jones, Thomas Guide to Welsh, part i, New edition, revised and enlarged Hughes and Son / Simpkin, Marshall, Hamilton, Kent and Co Wrexham / London n.d. vii + 158 p. Learning
Jones, Thomas Guide to Welsh, part ii, New edition, revised and enlarged Hughes and Son / Simpkin, Marshall, Hamilton, Kent and Co Wrexham / London n.d. vi + 163 p. Learning
Jones, Tom ‘A Bibliography of the Dialects of Wales’ BBCS vi / iv 1933 Dialect
Jones, Tom ‘A Bibliography of the Dialects of Wales’ BBCS vii / ii 1934 134-136 Dialect
Jones, Tom ‘Coal-Mining Terms’ BBCS viii /3 1936 208-224 Dialect, Vocabulary
Jones, W.J. A Helping Hand (A Guide for Learners) Gomer Press Llandysul 1996 Welsh language
Jones, Watcyn Bant a ni: Welsh exercises for the old beginner, rhan i Christopher Davies Llandybie 1972 99 Learning
Kieckers, E. ‘Zum Infinitivus descriptivus im Mittelkymrischen’ ZCP xiii 1919-1921 305-307 Middle Welsh
King, Gareth A Complete Language Course Learning
King, Gareth Modern Welsh, a comprehensive grammar Routledge London - New York 1993 viii + 340 p. Grammar
King, Gareth Basic Welsh, a grammar and workbook Routledge London 1996 Learning
King, Gareth Intermediate Welsh, a grammar and workbook Routledge London 1996 1996 Learning
Klingebiel, Kathryn 234 Welsh Verbs: Standard Literary Forms Ford & Bailey 1994 xix + 272 Verb
Knudsen, J.K. ‘A generative phonological description of Modern Standard Welsh’ Ph.D. University of Texas Austin 1973 Grammar, Phonology
Koch, J.T. ‘When was Welsh literature first written down ?’ SC xx-xxi 1985 -1986 43-66 Middle Welsh
Koch, John ‘On the Prehistory of Brittonic Syntax’ James Fife & Erich Poppe (eds.), Studies in Brythonic Word Order, ASTHLS 83 Amsterdam / Philadelphia 1991 1-44 Old Welsh, Syntax
Koch, John T. ‘When was Welsh literature first written down ?’ SC xx-xxi 1985 -1986 43-66
Koch, John T. ‘Prosody and the Old Celtic Verbal Complex’ Eriu, xxxviii 1987 141-176 Old Welsh, Syntax
Koch, John T. ‘The Cynferidd Poetry and the Language of the Sixth Century’ Brinley F. Roberts, Early Welsh Poetry, Studies in the Book of Aneirin National Library of Wales Aberystwyth 1988 17-41
Koch, John T. ‘Gleanings from the Gododdin and other Early Welsh texts�1 Phonology and Orthography; 2 Morphology of nouns and adjectives; 3 Verb morphology; 4 Etymology’ BBCS xxxviii 1991 111-118 Phonology, Orthography, Morphology, Verb, Etymology
Koch, John T. ‘On the Prehistory of Brittonic Syntax’ James Fife & Erich Poppe (eds.), Studies in Brythonic Word Order, ASTHLS 83 Amsterdam / Philadelphia 1991 1-44 Old Welsh, Syntax
Koch, John T. ‘"Gallo-Brittonic" cs. "Insular celtic": The Inter-Relationship of the celtic Languages Reconsidered’ Le Menn 1992 471-495 Old Welsh
Koch, John T. The Gododdin of Aneirin, Text and Context from Dark-Age North Britain UWP Cardiff 1997 cxliv + 262
Lambert, P.-Y. ‘Emplois disssymetriques de la coordination ii. Problemes souleves par la preposition galloise a, ag 'avec'’ EC, xv/2 1978 523-531 Syntax, Preposition
Lewis, C. B. H. Tafodiaith Hen Llangatwg, Castell Nedd 1932 Dialect, Morgannwg
Lewis, C.W. ‘The Welsh language: its origin and later history in the Rhondda’ Rhondda past and future, ed. K.S. Hopkins Rhondda Borough Council 1975 179-234 Dialect, Glamorgan
Lewis, D. Craionog ‘Diarhebion a dywediadau byrion arferir yn gyffredin gan drigolion y plwyf’ in: Hanes Plwyf Defynog, pennod xix H.W.Southey a'i Feibion 1911 329-331 Dialect, Brycheiniog
Lewis, D. G. Astudiaeth o iaith lafar gogledd-orllewin Ceredigion 1960 Dialect, Ceredigion
Lewis, D. Geraint Y Treigladur - A check-list of Welsh mutations Gwasg Gomer Llandysul 1993 66 p. Learning, Mutation
Lewis, D. Geraint Y Llyfr Berfau, A Check-list of Welsh Verbs Gwasg Gomer Llandysul 1995 233 Verb
Lewis, D. W., & E.Pearson Jones Lessons in Welsh Grammar and Composition The Educational Publishing Co., Ltd. Cardiff s.a. viii + 157 p. Grammar
Lewis, Dewi E. ‘Enwau adar (enwau swyddogol, enwau gwyddonol ac enwau tafodieithol)’ Llyfrau llafar gwlad 28 Gwasg Carreg Gwalch 1994 Dialect, Vocabulary
Lewis, E. Glyn ‘Attitude to the Planning Development of Welsh’ International Journal of the Sociology of Language lxvi 1987 11-26 Sociology
Lewis, Edwin C. ‘Welsh Dictionary, consultant editor Cennard Davies’ Teach Yourself Books Hodder & Stoughton London 1992 256 p. Dictionary
Lewis, Evan & David Eirwyn Morgan ‘Geirfa gweithfeydd glo carreg Deheudir Cymru’ BBCS xvi/1 1954 17-27 Dialect, Vocabulary
Lewis, H. Datblygiad yr Iaith Gymraeg Gwasg Prifysgol Cymru Caerdydd 1931 xi + 144 Language History
Lewis, H. Yr Elfen Ladin yn yr Iaith Gymraeg Gwasg Prifysgol Cymru Caerdydd 1980 (= 1943) viii + 53 p. Etymology, Language History
Lewis, Henry ‘Idd’ Beirniad vi 1916 -1917 125-126 Middle Welsh
Lewis, Henry ‘Ene, eny’ BBCS i 1921 -1923 9-12 Middle Welsh
Lewis, Henry ‘Safle'r ferf’ BBCS iv 1927 149-152 Verb, Syntax, Middle Welsh
Lewis, Henry ‘Y Berfenw’ BBCS iv 1927 -1929 179-189 Middle Welsh, Verbal Noun
Lewis, Henry ‘Y Ferf a'r Testun’ ZCP xvii 1928 107-110 Verb, Middle Welsh
Lewis, Henry ‘Y rhifolion 11-19’ BBCS v 1929 -1931 93-96 Middle Welsh
Lewis, Henry Datblygiad yr Iaith Gymraeg Gwasg Prifysgol Cymru Caerdydd 1931 xi + 144 p. Language History
Lewis, Henry ‘Yr awr, oraur’ BBCS vi 1931 -1933 63-64 Middle Welsh
Lewis, Henry ‘Some medieval Welsh prepositions’ Mélanges linguistiques offerts à M. Holger Pedersen Köbenhavn, Levin og Munksgaard 1937 293-300 Middle Welsh
Lewis, Henry ‘Fy hun etc.’ BBCS x 1939 -1941 129-131 Middle Welsh
Lewis, Henry ‘Goddrych y berfenw’ BBCS x 1939 -1941 301-303 Middle Welsh, Verbal Noun
Lewis, Henry ‘Y rhagenw perthynol’ BBCS x 1939 -1941 300-301 Middle Welsh, Pronoun
Lewis, Henry ‘Daruot y rwng’ BBCS xi 1941 -1944 84-85 Middle Welsh
Lewis, Henry ‘Goddrych yn treiglo’ BBCS xi 1941 -1944 30-32 Middle Welsh, Mutation, Syntax
Lewis, Henry ‘The sentence in Welsh’ PBA xxviii 1942 259-280 Grammar, Syntax
Lewis, Henry ‘Y cymal perthynol afrywiog’ BBCS xiii 1948 -1950 128-130 Relative Clause
Lewis, Henry ‘Cystrawennau Canu Aneirin’ BBCS xiii/4 1950 185-188 Middle Welsh
Lewis, Henry ‘Pan vit y deunit’ BBCS xv 1952 -1954 37 Middle Welsh
Lewis, Henry ‘Old Welsh Syntax, 1) the 'mixed sentence' 2) the 'abnormal sentence' 3) noun used adverbially 4) adverbial clauses’ Celtica iii (Zeuss Memorial volume) 1956 295-299 Middle Welsh
Lewis, Henry ‘Welsh 'oes' is’ Beitraege zur Indogermanistik und Keltologie Julius Pokorny zum 80. Geburtstag gewidmet,ed. W. Meid; Innsbrucker Beitraege zur Kulturwissenschaft, Band 13 Innsbruck, Sprachwissenschaftliches Institut der Universitaet Innsbruck 1967 215-216 Middle Welsh
Lewis, Henry Yr Elfen Ladin yn yr Iaith Gymraeg Gwasg Prifysgol Cymru Caerdydd 1980 (= 1943) viii + 53 p.
Lewis, Meinir ‘Disgrifiad o orgraff Hen Gymraeg gan ei chymharu ag orgarff Hen Wyddeleg’ M.A. Cymru, Aberystwyth 1961 Middle Welsh, Orthography
Lewis, R.M. & Ll. Williams & W. James ‘Words and Phrases illustrative of the vocabulary and pronunciation of Carmarthenshire (notably the Vale of Tywi)’ Transactions of The Guild of Graduates 1904 1904 49-54 Dialect, Phonology, Vocabulary, Caerfyrddin
Lewis, Robyn Termau cyfraith. Welsh legal terms; gyda rhagair gan Arglwydd Morris o Borth-y-Gest Gwasg Gomer Llandysul 1972 xxxiii + 226 Vocabulary
Lewis, Robyn Geiriadur y Gyfraith Gwasg Gomer Llandysul 1992 Vocabulary
Lewis, Robyn & T. James Jones Blas ar iaith Cwmderi, gan Robyn Lewis, gyda rhagair gan T. James Jones Gwasg Garreg Gwalch 1993 Dialect
Lewis, Saunders Tynged yr Iaith Cymdeithas yr Iaith Gymraeg Aberystwyth 1972/2 32 General
Lewis, T. ‘List of dialect words and expressions [Efailwen]’ Transactions of The Guild of Graduates 1907-1908 1908 57-92 Dialect, Vocabulary, Pembrokeshire
Lhuyd, Edward ‘Some Welch Words Omitted in Dr. Davies's Dictionary’ Archaeologia Britannica giving some account... Tome V Oxford Oxford 213-221
Lieber, Rochelle ‘New Developments in Autosegmental Morphology: Consonant Mutation’ Barlow, Michael & Daniel P. Flickinger, Michael T. Wescoat (eds.), Proceedings of the West Coast Conference on Formal Linguistics, 2nd Annual Meeting, Feb. 25-27, 1983, 298 pp. Stanford 1983 165-175 Mutation
Lindeman, Fredrik Otto ‘Early Middle Welsh rwy and nwy’ BBCS xxxix 1990 113-115 Grammar
Lindsay, Cora F. ‘Welsh and English in the City of Bangor: A Study in Functional Differentiation’ Language in Society, xxii 1993 1-17 Dialect, Sociology
Linnard, William ‘Coedcae as a Welsh Place Name’ StudCelt xvi-xvii 1981 -1982 183 190 Grammar
Llewellyn-Williams, A ‘Y Gymraeg ar y Radio’ Y Llenor, hydref 1940
Llewellyn-Williams, A ‘Ardull llafar’ Cymmrodorion Society Transactions 1948 92-104
Lloyd, D. Myrddin ‘Geirfa cynddelw Brydydd Mawr’ BBCS vi 1931 118-130 Middle Welsh
Lloyd, Dd. Myrddin ‘Defnydd cynddelw Brydydd Mawr o'r berfenw’ BBCS vii / i 1933 16-23 Middle Welsh
Lloyd, John Edward ‘Welsh place-names’ Cymmrodor vol xi 1890-1891 15-60 Place Names
Lloyd-Jones, J. ‘The Welsh denominatives in -hau and -ha’ ZCP viii 1911-1912 151-171 Middle Welsh
Lloyd-Jones, J. ‘Welsh canhorthwy, cynhorthwy etc.’ ZCP viii 1911-1912 242-245 Middle Welsh
Lloyd-Jones, J. ‘Some features of Middle Welsh syntax, i The mutation of the genitive after a feminine noun, ii the infixed dative, iii The expression of destination’ ZCP xvii 1927-1928 81-101 Middle Welsh
Lloyd-Jones, J. Enwau lleoedd Sir Gaernarfon Caerdydd 1928 Middle WelshPlace Names
Lloyd-Jones, J. Geirfa Barddoniaeth Gynnar Gymraeg Caerdydd 1931 - 1963 Middle Welsh
Lloyd-Jones, John Geirfa barddoniaeth gynnar Gymraeg, pts 1-8 GPC Cardiff Dictionary
Loth, J. ‘Melanges v Du pronom suffixe de la troisieme personne du pluriel et du pronom possessif de la troisieme personne du singulier en gallois’ RC ix 1888 36-61 Middle Welsh
Loth, J. ‘De l'adjectif subissant la mutation initiale apres un substantif masculin’ RC xi 1890 207-208 Middle Welsh
Loth, J. ‘Le comparatif dir d'egalite en gallois d'apres Zimmer, Keltische Studien, 16’ RC xviii 1927 392-400 Middle Welsh
Love, Nigel ‘On the Need for a New Departure in Phonology’ Wolf, George (ed.). New Departures in Linguistics, ix + 266 pp. Garland New York 1992 60-89 Grammar, Phonology
Lovell, Phil A. Geiriadur Cymraeg / Saesneg English / Welsh dictionary P.A.Lovell 1988 Dictionary
Lyon, Jean; Ellis, Nich ‘Parental Attitudes towards the Welsh Language’ Journal of Multilingual and Multicultural Development xii 1991 239-251 Grammar
Mac Cana, Proinsias ‘Cystrawen y cyplad’ BBCS xviii 1958 -1960 182-183 Middle Welsh
Mac Cana, Proinsias ‘An old nominal relative sentence in Welsh’ Celtica, vii 1966 91-115 Middle Welsh
Mac Cana, Proinsias ‘Dyfod a mynd fel berfau anghyflawn’ BBCS xxiii 1968 -1970 27-28 Syntax
Mac Cana, Proinsias ‘Lle goreu y wyr’ BBCS xxiii 1968 -1970 29 Middle Welsh
Mac Cana, Proinsias ‘mi na vi Aneirin (C.A. ll. 548)’ BBCS xxiv 1970 -1972 483-484 Middle Welsh
Mac Cana, Proinsias ‘Celtic Word order and the Welsh Abnormal Sentemce’ Ériu xxiv 1973 90-120 Grammar, Syntax
Mac Cana, Proinsias ‘On Celtic word-order and the Welsh abnormal sentence’ Eriu xxiv 1973 90-120 Middle Welsh
Mac Cana, Proinsias ‘Notes on the affixed pronouns in Welsh’ StudCelt x-xi 1975 -1976 318-325 Syntax, Middle Welsh, Personal Pronoun
Mac Cana, Proinsias ‘Latin influences on British: The Pluperfect’ O'Meara, John & B. Naumann (eds), Latin Script and Letters AD 400-900 Brill Leiden 1976
Mac Cana, Proinsias ‘Notes on the 'abnormal sentence'’ StudCelt xiv-xv 1979-1980 174-187 Middle Welsh, Grammar, Syntax
Mac Cana, Proinsias ‘On the Uses of the Conjunctive Pronouns in Middle Welsh’ Celtic Linguistics, Iethyddiaeth Geltaidd, Readings in Brythonic Languages, Festschrift for T. Arwyyn Watkins, ed. by Martin J. Ball, James Fife, Erich Poppe and Jenny Rowland, Amsterdam Studies in the Theory and History of Linguistic Science, series iv, Current Issues in Linguistic Theory, volume 68 Amsterdam 1990 411-434 Middle Welsh, Grammar, Syntax
Mac Cana, Proinsias ‘Word-Order in Old Irish and Middle Welsh: An Analogy’ A.T.A. Matonis & D.F. Melia (eds.), Celtic Language, Celtic Culture, a Festschrift for Eric P. Hamp Van Nuys, CA: Ford & Bailie 1990 253-260
Mac Cana, Proinsias ‘Further Notes on Constituent Order in Welsh’ Fife, James & Erich Poppe (eds), Studies in Brythonic Word Order, (Amsterdam Studies in the Theory and History of Linguistic Science vol. lxxxiii) Amsterdam - Philadelphia 1991 45-80 Grammar, Syntax
Mac Cana, Proinsias ‘On the early development of written narrative prose in Irish and Welsh’ Études Celtiques xxviii 1993 51-67 Middle Welsh
Mac Cana, Proinsias ‘Irish ba marb, Welsh bu farw "he died"’ ZCP il-l 1997 469-481 Verb
Mac Cana, Proinsias ‘Notes on Periphrasis with Verbal Noun and Verb 'to do' in Middle Welsh’ Séamus Mac Mathúna & Ailbhe Ó Corráin (eds.), Miscellanea Celtica in Memoriam Heinrich Wagner, Uppsala, Acta Universitatis Upsaliensis, Studia Celtica Upsaliensia 2 1997 183-196 Middle Welsh
Mac Cana, Proinsias ‘Syntax and style in Middle Welsh prose: notes on periphrasis and epitaxis’ Celtica xxiii 1999 157-168 Middle Welsh
MacQueen, J. ‘A note on reprise constructions in Welsh’ ArchL ix 1957 62-66 Grammar, Syntax
Maguire, J.A. ‘The religious testimony of Welsh place-names’ Pax, Spring 1916 1916 Place Names
Manning, H. Paul ‘Fluid intransivity in Middle Welsh: Gradience, typology and `unaccusativity'’ Lingua xcvii 1995 171-194 Middle Welsh, Syntax
Marzin, Mair & Phylip Brake Welsh Cassette Course Learning
Matthews, J. Hobson ‘Schedule of place-names in the Cardiff district’ Records of the County borough of Cardiff, vol. 5 332-437 Place Names, Morgannwg
Matthews, J. Hobson The place-names of Cardiff district 1901 Place Names, Morgannwg
Matthews, W. K. ‘South Welsh Phonemes’ Maître Phonétique, xcv 1951 2-6 Dialect, Phonology, Pembrokeshire - Glamorgan
Meurig Evans H., and W. O. Thomas. (eds.) Y Geiriaidur Newydd C Davies a Gomer Llandysul 1953 Dictionary
Meurig Evans, H. and W. O. Thomas. (eds.) Y Geiriaidur Bach C. Davies Llandybie 1958 (1af), 1984, 1992. Dictionary
Mezger, Fritz ‘yn + verbalnomen in den Zweigen des Mabinogi’ ZVS lviii 1930-1931 238-247 Middle Welsh
Middleton, Mary Astudiaeth seinyddol gan gynnwys geirfa o Gymraeg llafar ardal Tafarnau Bach, Sir Fynwy 1965 Dialect, Gwent, Phonology, Vocabulary
Mills, John Enwau lleoedd Cymreig Place Names
Mizutani, Hiroshi ‘Welsh lenition and the function of pre-verbal particles’ The journal of Indo-European Studies, xiv, 3-4 1986 259-271 Grammar, Mutation, Preverbal Particles
Morgan, E. E. ‘A glossary of Carmarthenshire place-names, arranged in parishes’ Trans. Carm. Antiq. Soc., parts. xviii ff Place Names, Caerfyrddin (Carmarthenshire)
Morgan, Gerald R. The dragon's tongue, the fortunes of the Welsh language, 144 pp. Triskell Press 1966 Grammar, Sociology
Morgan, P. ‘Boxhorn, Leibniz and the Welsh’ StudCelt viii-ix 1973 -1974 220-228 Grammar, History of Linguistic Study
Morgan, P. T. J. ‘The abbe Pezron and the Celts’ Trans. Hon Soc Cymmrodorion 1965/ii 1965 286-295 History of Linguistic Study
Morgan, T.J. ‘Cystrawennau'r modd dibynnol’ BBCS v, pp. 338-348; vi, pp. 25-41 1929 -31;1931-33 Middle Welsh, Syntax
Morgan, T.J. ‘Cystrawennau'r Modd Gorchmynnol’ BBCS vi / i 1931 25-41 Syntax
Morgan, T.J. ‘Cysylltiad y modd gorchmynnol a'r modd dibynnol’ BBCS vi 1931 -1933 141-152 Middle Welsh
Morgan, T.J. ‘Braslun o gystrawen y berfenw’ BBCS ix 1935 -1937 195-215 Middle Welsh, Syntax, Verbal Noun
Morgan, T.J. ‘Crynodeb o ddamcaniaeth treiglo’ BBCS x 1939 -1941 277-283 Middle Welsh
Morgan, T.J. ‘Rhai cystrawennau genidol arbennig’ BBCS x 1939 -1941 207-233 Syntax
Morgan, T.J. ‘Rhai cystrawennau genidol arbennig’ BBCS x 1939 -1941 207-233 Middle Welsh
Morgan, T.J. ‘Nodiad ar y frawddeg enwol’ BBCS xiii 1948 -1950 1-12 Middle Welsh
Morgan, T.J. Y Treigladau a'u cystrawen GPC Caerdydd 1952 xi + 494 p. Syntax, Mutation
Morgan, T.J. ‘Fel a'r fel (Nodiadau ar gystrawen)’ Y Genhinen, xvii 1967 118-125 Syntax
Morgan, Thomas, of Skewen Handbook of the origin of place-names in Wales and Monmouthshire H.W. Southey Merthyr 1887 Place Names
Morgan, Thomas, of Skewen Glamorganshire place-names .... J.E. Southall Newport 1901 Place Names
Morgan, Thomas, of Skewen The Place-Names of Wales Southall Newport 1912/2 Place Names
Morgan, W. Ll. The origin of the name Swansea Cambrian Printing Works Swansea 1895 Place Names
Morris Jones, Sir John Ffordd Ddeiniol Swyddfa' r "Genedl" Caernarfon 1906 12 Place Names
Morris, W. Meredith A Glossary of the Demetian Dialect of North Pembrokeshire (With special reference to the Gwaun Valley) Evans and Short Tonypandy 1910 331 Dialect, Vocabulary, Pembrokeshire
Morris-Jones, Angharad The spoken dialect of Anglesey 1926 Dialect, Môn
Morris-Jones, John ‘Cymraeg Rhydychen’ Y Geninen viii 1890 214-223 Literary Language
Morris-Jones, John ‘Cymraeg (yr iaith)’ Y Gwyddoniadur Cymreig (2d edition), iii 1891 479 General
Morris-Jones, John A Welsh Grammar, historical and comparative, phonology and accidence, xxvii + 477 p. OUP Oxford 1913 xxvii + 477 p. Language History, Grammar
Morris-Jones, John An elementary Welsh Grammar, part 1, Phonology and Accidence, xv + 197 pp. OUP Oxford 1921 (= 1945) xv + 197 Grammar, Phonology, Morphology
Morris-Jones, John Welsh syntax - an unfinished draft UWP Cardiff 1931 viii + 206 p. Syntax
Mülhausen, Ludwig Die Lateinischen, romanischen, germanischen Lehnwörter des Cymrischen, besonders im 'Codex Venedotianus' der Cymrischen Gesetze. [Extr. from] Festschrift Ernest Windisch, 1914 Halle 1914 Middle Welsh
Müller, Nicole Agents in Early Welsh and Early Irish Oxford University Press Oxford 1999 xii + 262 Syntax
Myrddin Fardd ‘Gwerin-eiriau Sir Gaernarfon.’ Atgynhyrchiad (a olygwyd gan Bruce Griffiths), 1979, Cyhoeddiadau Llygad yr Haul 1907 Dialect, Caernarvon
Myrddin Fardd (J. Jones) Enwau Lleoedd Sir Gaernarfon Place Names, Caernarvon
Myrddin Fardd (J. Jones) ‘Gwerin-eiriau Sir Gaernarfon.’ Atgynhyrchiad (a olygwyd gan Bruce Griffiths), 1979, Cyhoeddiadau Llygad yr Haul 1907 Dialect, Caernarvon
Nettlau, Max Beiträge zur cymrischen Grammatik, Einleitung und Vocalismus Leipzig 1887 Grammar, Phonology
Nettlau, Max ‘Notes on Welsh consonants’ RC ix, pp. 64-67; x, pp. 105-121, 320-329; xi, pp. 68-79; xii, pp. 142-152, 369-385 1888-1891 Grammar, Phonology
O'Gealbháin, Séamas ‘The double article and related features of genitive syntax in Old Irish and Middle Welsh’ Celticas xxii 1991 119-144 Middle Welsh
Oftedal, Magne ‘A morphemic evaluation of the Celtic initial mutations’ Lochlann ii 1962 93-102 Middle Welsh
Oftedal, Magne ‘A new approach to North Wales vowels’ Lochlann, iv 1969 243-269 Dialect, Phonology, North Wales
Oftedal, Magne ‘'Word tones' in Welsh ?’ Tilegnet Carl Hj. Borgström et Festskrift pa 60-årsdagen Universitetsforlaget Oslo 1969 119-227 Dialect
Oftedal, Magne ‘La chute de voyelles et de syllabes inaccentuees en gallois parlee’ EC xiii 1972 -1973 353-363 Dialect, Phonology
Owen, Hywel Wyn The Place-Names of Wales UWP Cardiff xxii + 103 Place Names
Owen, Hywel Wyn ‘English Place Names and Welsh Stress Patterns’ Nomina: A Journal of Name Studies Relating to Great Britain and Ireland xi 1987 99-114 Grammar
Owen, Robert ‘Montgomeryshire place-names’ Welsh Outlook, Feb. 1921 1921 42-43 Place Names, Mynwy (Monmouthshire)
Palmer, Alfred Neobard ‘On some Welsh place-names’ Trans. Liverpool welsh Nat. Soc., 1891-1892 1891-1892 Place Names
Parry, Agnes "Dyffryn Cothi", The place-names of the parish of Cymwil Gaio, and their meanings Pr. at the "Journal" Office Carmarthen 1901 Place Names, Caerfyrddin (Carmarthenshire)
Parry, David ‘Some features of Gower Dialects’ Anglo-Welsh Review xvi/38 1967 130-136 Dialect
Parry, David ‘On Producing a Linguistic Atlas: The Survey of Anglo Welsh Dialects’ Kirk, John M. & Sanderson, Stewart & Widdowson, J. D. A. (eds). Studies in Linguistic Geography: The Dialects of English in Britain and Ireland, xix, 186 pp. Croom Helm London 1985 52-66 Dialect
Parry, Meirion Casgliad o enwau blodau, llysiau a choed, gyda rhagair gan J.E. Caerwyn Williams GPC Caerdydd 1969 140 pp. Vocabulary
Parry, Tom Mynegai Weithiau Ifor Williams Gwasg Prifysgol Cymru Caerdydd 1939 vii + 68 p. Vocabulary
Parry-Williams, T.H. ‘Some points of similarity in the phonology of Welsh and Breton’ RC xxxv 1914 40-84, 317-356 Grammar, Phonology
Parry-Williams, T.H. ‘Bod wrth’ BBCS i 1921 -1923 106 Middle Welsh
Parry-Williams, T.H. ‘O of etc.’ BBCS i 1921 -1923 104-106 Middle Welsh
Parry-Williams, T.H. ‘Symlu ar’ BBCS i 1921 -1923 106-107 Middle Welsh
Parry-Williams, T.H. The English Element in Welsh, a study of English loan-words in Welsh The Honourable Society of Cymmrodorion London 1923 xvi, 278 Welsh language, Loan words
Paterson, D.R. ‘Scandinavian influence in the place-names and early personal names of Glamorgan’ Arch. Cambr. Jan.-Apr. 1920 1920 Place Names, Morgannwg, Personal Names
Peate, I. ‘The Dyfi Basin: a study in physical anthropology and dialect distribution’ Journal of the Royal Anthropological Institute, 1925 1925 58-72 Dialect
Peate, Iorwerth C. ‘Ychwaneg o eiriau llafar Cyfeiliog’ BBCS iv 1928 130-132 Dialect, Vocabulary, Meirionydd - Trefaldwyn
Peate, Iorwerth C. ‘Geirfa'r saer’ BBCS xvi/2 1955 94-95 Dialect, Vocabulary, Meirionydd - Trefaldwyn
Peate, Iorwerth C. ‘Termau'r ffatrioedd gwlan’ BBCS xvi/2 1955 93-94 Dialect, Vocabulary
Penhallurick, Robert J. ‘The Anglo-Welsh dialects of North Wales, a survey of conservative rural spoken English in the counties of Gwynedd and Clwyd, xviii + 413 p.’ Bamberger Beiträge zur englischen Sprachwissenschaft xxvii Peter Lang Frankfurt am Main 1991 Grammar
Peter, John ‘Welsh Phonology’ Revue Celtique i 1870-1872 203-210 Phonology
Peters, John (Pedr Hir). A Key and Guide to the Welsh Language. Hugh Evans & Sons Liverpool 1911 Learning
Petherbridge, Will ‘Rising Demand for Welsh Translation’ Language International: The Magazine for the Language Professions, ii/5 1990 25-26 Grammar, Sociology
Petherbridge, Will ‘Welsh Translating and Interpreting: Turning the Tide for the Language?’ Professional Translator and Interpreter, ii 1990 16-17 Grammar, Sociology
Phillips, Thomas Isaac The Spoken dialect of the Ogwr basin, Glamorgan 1933 Dialect, Morgannwg
Phillips, Vincent H. Astudiaeth o Gymraeg llafar Dyffryn Elai a'r cyffiniau 1955 Dialect, Morgannwg
Phillips, Vincent H. ‘Prefixed pronominal forms in a Welsh dialect’ Geraint Jenkins (ed.), Studies in Folk life, studies in honour of Iorwerth C. Peate Routledge & Kegan Paul London 1969 315-332 Dialect
Phillips, Vincent H. ‘Iaith llafar sir Drefaldwyn’ Gwynn ap Gwilym & Richard Lewis (gol.), Maldwyn a'i Chyffiniau Gwasg Christopher Davies Llandybie 1981 31-42 Dialect, Vocabulary, Meirionydd - Trefaldwyn
Phillips, W. G. ‘Forgotten English Words in Welsh Dialects’ The Welsh Review, i 1939 106
Phillips, William ‘Iaith’ in: Rhos-llanerch-rugog, Pennod viii Llyfrfa'r Methodistiaid Calfinaidd 1955 108-112 Dialect, Clwyd
Picton, J.A. The system of place-names in Wales compared with that of England s.l. s.a. Place Names
Pierce, R.C. & J.H. Roberts ‘Termau amaethyddol Mon’ J.E. Caerwyn Williams (ed.), Llên a Llafar Môn Cyngor Sir Môn 1963 90-104 Dialect, Vocabulary, Môn
Pilch, H. Die Keltischen Sprachen und Literaturen Heidelberg 2007 General
Pilch, Herbert ‘Das kymrische Lautsystem’ KZ lxxv, 1/2 1957 24-57 Grammar, Phonology
Pilch, Herbert ‘Morphologie der Nasalmutation in der Umgangssprache von Nordcardiganshire’ Lingua vii 1957-58 269-273 Grammar, Mutation
Pilch, Herbert ‘The syntactic study of colloquial Welsh’ StudCelt vi 1971 138-157 Dialect, Syntax
Pilch, Herbert ‘Advanced Welsh phonemics’ ZCP xxxiv 1975 60-102 Dialect, Phonology
Pilch, Herbert ‘Morphologie der Nasalmutation in der Umgangssprache von Cardiganshire’ Lingua vii 1975 269-273 Dialect, Mutation
Pilch, Herbert ‘Typologie der kymrischen passivkonstruktionen’ ZCP xxxiv 1975 103-118 Grammar
Pilch, Herbert ‘Associative predicates in Welsh’ StudCelt xiv-xv 1979-1980 246-254 Grammar
Pilch, Herbert ‘The structure of Welsh tonality’ StudCelt xviii-xix 1983 - 1984 234-249 Grammar, Phonology
Pilch, Herbert ‘Tonal Cues in Welsh Discourse’ StudCelt xxii - xxiii 1987 - 1988 157-175 Grammar, Phonology
Poppe, Erich ‘The position of temporal adverbials with 'nos' as core in Middle Welsh sentences - a functional approach’ StudCelt xxiv-xxv 1989-1990 117-129 Middle Welsh
Poppe, Erich ‘Word-Order Patterns in Breudwyt Ronabwy’ Celtic Linguistics, Iethyddiaeth Geltaidd, Readings in Brythonic Languages, Festschrift for T. Arwyyn Watkins, ed. by Martin J. Ball, James Fife, Erich Poppe and Jenny Rowland, Amsterdam Studies in the Theory and History of Linguistic Science, series iv, Current Issues in Linguistic Theory, volume 68 Amsterdam 1990 445-460 Middle Welsh
Poppe, Erich ‘Latin Grammatical Categories in the Vernacular: The Case of Declension in Welsh’ Historiographia Linguistica xviii 1991 269-280 Grammar
Poppe, Erich Untersuchungen zur Wortstellung im Mittelkymrischen, Temporalbestimmung und funktionale Satzperspektive, ix + 320 p. Hamburg 1991 Middle Welsh, Syntax
Poppe, Erich ‘Word Order in Cyfranc Lludd a Llefelys: Notes on the Pragmatics of Constituent-ordering in MW Narrative Prose’ Fife, James & Erich Poppe (eds), Studies in Brythonic Word Order, (Amsterdam Studies in the Theory and History of Linguistic Science vol. lxxxiii) Amsterdam - Philadelphia 1991 155-204 Middle Welsh, Syntax
Poppe, Erich ‘Word-Order in Middle Welsh: the case of Kedymdeithyas Amlyn ac Amic’ BBCS xl Amsterdam 1993 95-117 Middle Welsh, Syntax
Poppe, Erich ‘Notes on the narrative present in Middle Welsh’ Joseph F. Eska, R. Geraint Gruffydd, Nicolas Jacobs (eds.), Hispano-Gallo-Brittonica, Essays in honour of Professor D. Ellis Evans Cardiff, UWP 1995 138-150 Middle Welsh
Poppe, Erich ‘Convergence and Divergence: The emergence of a "Future" in the British Languages’ Transactions of the Philological Society, xciv 1996 119-160 Verb
Powel, T. ‘The dialect of north-west Breconshire’ Transactions of the Guild of Graduates 1904, pp. 54-58 1904 Dialect, Brycheiniog
Powell, Thomas ‘The treatment of English borrowed words in colloquial Welsh’ Transactions of the Philological Society 1884 1884 335-378 Dialect
Powers, Joyce ‘Mutation by Default on Welsh Finite Verbs’ Working Papers in Linguistics xxxvii 1989 62-70 Grammar, Mutation, Syntax
Preusler, W. ‘Skizze der Struktur des Kymrischen’ Lexis iii 1953 109-132 Grammar
Price, Glanville ‘Welsh as a Literary, Standard, and Official Language’ Ball, Martin J. & Jones, Glyn E. (eds.), Welsh Phonology: Selected Readings, xi + 283 pp. Cardiff 1985 262-269 Grammar
Price Jones, Emrys ‘A Study of Some of the Factors Which Determine the Degree of Bilingualism of a Welsh Child between 10 and 13 Years of Age’ Dissertation Abstracts International, Ann Arbor, MI (DAI). 1991 Feb, 51:8, 2668A. DAI No.: BRDX90442. Degree granting institution: U of Wales 1991 Grammar
Pryce, W. T. R. ‘Approaches to the linguistic geography of north east Wales, 1750-1846’ NLWJ xvii 343-363
Pryce, W. T. R. ‘Welsh and English in Wales, 1750-1971; a spatial analysis based on the linguistic application of parochial cimmunities’ BBCS xxviii 1978 1-36 Sociolinguistics
Pryce, W. T. R. & Colin H. Williams ‘Sources and Methods in the Study of Language Areas: A Case Study of Wales’ Williams, Colin H. (ed.), Language in Geographic Context, xi, 316 pp. Philadelphia 1988 167-237 Dialect
Pugh, J. A. ‘A list of Welsh words and expressions collected in the Parish of St. Harmon’ The Transactions of the Radnorshire Society, iv 1934 38-39 Dialect, Vocabulary, Radnorshire
Raney, R. ‘VSO and SVO order in Welsh and Breton’ Papers and Studies in contrastive Linguistics xviii Poznan 1984 47-54 Syntax
Raney, Roslyn Sue ‘A Discourse Approach to Word Order Change in Germanic, Romance and Celtic’ Dissertation Abstracts International, Ann Arbor, MI (DAI), Mar., 45:9, 2860A 2861A. 1985 Grammar
Rawkins, Philip M. ‘The Politics of Benign Neglect: Education, Public Policy, and the Mediation of Linguistic Conflict in Wales’ International Journal of the Sociology of Language lxvi 1987 27-48 Grammar, Sociology
Rees, Alwyn D. ‘The Welsh language in broadcasting’ Meic Stephens (ed.), The Welsh language today, 2d ed. Gomer Llandysul 1979
Rees, Brinley ‘Tair Cerdd a Thair Ton’ BBCS BBGC xxxi 1984 60-73
Rees, E. C. Tafodiaith rhan isaf Dyffryn Llwchwr 1958
Rees, Iorwerth A supplement to a glossary of medieval and post-medieval terms relating to South Wales (but including a number of terms from the remainder of Wales) Glamorgan Archives 1989 Grammar
Rees, J. M. Aspects of Welsh intonation 1977 Grammar
Rees, Jonathan (Nathan Wyn) ‘Tarddiad ac arwyddocad enwau lleoedd plwyf Ystradyfodwg (Eisteddfod Tonypandy)’ Rhondda Leader 1900 Place Names, Morgannwg
Rees, Mati Y Gymraeg fel ail iaith, cwrs i ysgolion uwchradd Llyfrau'r Castell Caerdydd 1951 115 p. Learning
Rees, R.O. Gramadeg Tafodiaith Dyffryn Aman 1936 Dialect, Grammar
Rees, Thomas Ifor Geiriau diddorol a geir yn y Beibl 1964 ? Vocabulary
Rhys, John Lectures on Welsh Philology Trübner & Co. London 1877 xii + 458 p. Grammar
Rhys Jones, T.J. ‘Living Welsh’ Teach Yourself Books Hodder and Stoughton Sevenoaks 1977/1 445 p. Learning
Rhys Jones, T.J. ‘Welsh’ Teach Yourself Books Hodder and Stoughton Sevenoaks 1991 xviii + 334 p. Learning
Rhys, Martin ‘Intonation and the Discourse’ Ball, Martin J. & Jones, Glyn E. (eds.). Welsh Phonology: Selected Readings, xi + 283 pp. UWP Cardiff 1984 125-155 Grammar, Phonology
Rhys, Sir John ‘(Enwau lleoedd yn Ardal Cerrig y Drudion)’ Geninen, vol. xx 243-245 Place Names, Dinbych
Rhys, Sir John ‘Place-names of Cardiff’ Cymmrodor vol. 7 Place Names, Morgannwg
Rhys, Sir John ‘Welsh origins of Latin place-names’ Red Dragon, vol. iii 49, 148, 222, 516 Place Names
Rhys, Sir John Notes on the language of Old Welsh poetry RC vi 1883-1885 14-61 Welsh Middle
Rhys, Sir John ‘Enwau lleoedd (yn ardal Castell Newydd Emlyn), Anerchiad yn Eisteddfod Castell Newydd Emlyn, Awst, 1896’ Cymru 1896 149-153 Place Names, Caerfyrddin (Carmarthenshire)
Richards, Grafton Melville ‘Am ymdriniaeth a'r "yn" traethiadol yn y Pedair Cainc’ BBCS vii 1933 -1935 96-112 Middle Welsh
Richards, Grafton Melville ‘Dylyaf it: dligim duit’ BBCS vii 1933 -1935 364-366 Middle Welsh
Richards, Grafton Melville ‘Yr yn traethiadol yn y Pedair Cainc’ BBCS vii 1934 96-112 Middle Welsh
Richards, Grafton Melville ‘Yn nrws’ BBCS viii 1935 -1937 20 Middle Welsh
Richards, [Grafton] Melville ‘The relative sentence in the Four Branches of the Mabinogi’ EC i 1936 272-280 Middle Welsh, Relative Clause
Richards, Grafton Melville ‘Nodiadau cystrawennol, 1 Pwy bynnag: gan nad pwy: ta' pwy’ BBCS ix 1937 -1939 133-135 Middle Welsh, Syntax
Richards, Grafton Melville ‘Nodiadau cystrawennol, 2 Y radd eithaf gyda brawddeg berthynol’ BBCS ix 1937 -1939 135-144 Middle Welsh, Syntax
Richards, [Grafton] Melville Cystrawen y frawddeg Gymraeg GPC Caerdydd 1938 x + 205 Syntax
Richards, Grafton Melville ‘Y frawddeg gymysg’ BBCS x 1939 -1941 105-116 Middle Welsh
Richards, [Grafton] Melville ‘Rhai geiriau llafar o Lanelli’ BBCS xii/1-2 1946 23-25 Dialect, Vocabulary, Caerfyrddin
Richards, [Grafton] Melville ‘Syntactical Notes i - The negativing of the verb noun in Welsh’ EC iv 1947 369-378 Grammar, Syntax, Verbal Noun
Richards, [Grafton] Melville ‘Syntactical Notes ii - The subject of the verb noun in Welsh’ Etudes Celtiques i 1949 51-81, 293-313 Verbal Noun
Richards, Grafton Melville ‘'Trydydd lleddf unben wyt'’ BBCS vii 1949 -1951 269-272 Middle Welsh
Richards, [Grafton] Melville ‘Syntactical Notes ii - The subject of the verb noun in Welsh’ Etudes Celtiques i 1949-1950 ? 51-81, 293-313 Verbal Noun, Syntax
Richards, M. ‘Standard and dialect in Welsh’ Archivum Linguisticum, i 1950 46-55 Dialect
Richards, M. ‘Welsh meid(i)r, moydir, Irish bóthar "lane, road"’ Lochlann ii 1962 126-134 Vocabulary, Language History
Richards, M. ‘The distribution of some Welsh place names, 1 clogwyn’ Lochlann iii 1965 404-414 Place Names
Richards, M. ‘Ffridd/ffrith as a Welsh place name’ StudCelt ii 1967 29-90 Place Names
Richards, M. ‘The distribution of some Welsh place names, 2 ton, 3 twyn, 4 tyle’ Lochlann iv 1969 179-225 Place Names
Richards, M. ‘Welsh dryll as a place name element’ Indo-Celtica, Gedächtnisschrift für Alf Sommerfelt, ed. H. Pilch & J. Thurow Max Hueber Muenchen 1972 150-194, 219 Place Names
Richards, Melville Enwau Tir a Gwlad Gwynedd Caernarfon 1998 229 Place Names
Richards, W. Geiriadur Llogeli Cymraeg a Saesoneg - A Pocket Dictionary Welsh-English Hughes and Son Wrexham s.a. [1861] 316 p. Dictionary
Richards, William Leslie ‘Iaith 'y nhad’ Y Genhinen vi 1956 209-213 Dialect, Caerfyrddin
Roberts, Anna E. Geirfa a ffurfiau Cymraeg llafar cylch Pwllheli 1973 Dialect, Caernarvon
Roberts, Anna E. ‘Age-Related Variation in the Welsh Dialect of Pwllheli’ M.J. Ball (ed.), The Use of Welsh 1988 104-122 Dialect, Caernarvon
Roberts, Brinley F. ‘Y Berfenwol’ BBCS xxii 1966 45-46 Syntax, Verbal Noun
Roberts, Catrin & Glyn Williams ‘Attitudes and Ideological Bases of Support for Welsh as a Minority Language’ Giles, Howard & William Peter Robinson, Philip M. Smith (eds.), Selected Papers from 1st Int. Conf on Social Psych. & Lang., held at Univ. of Bristol, July 1979, Language: Social Psychological Perspective, xv + 442 pp. Pergamon Oxford 1980 227-232 Sociology
Roberts, Edw. ‘Welsh place-names, the origin of the name of Swansea’ Swansea Scient. Soc. Rept. 1895-1896 Place Names, Morgannwg
Roberts, Ellis Wyn A theory of phonology and phonetics applied to the word in Welsh and English 1968 Grammar, Phonology
Roberts, Ellis Wyn ‘An impressionistic-phonetic contribution to the issue of feature-onset-time’ Glossa, vi 1972 155-179 Grammar, Phonology
Roberts, Gareth ‘Welsh to Die as a Living Community Language by 2010?’ Language International: The Magazine for the Language Professions ii 1990 Grammar, Sociology
Roberts, Gruffydd. Gramadeg Cymraeg, Gol. G J Williams. Gwasg Prifysgol Cymru Caerdydd 1939
Roberts, J. H. ‘Cadw enwau rhag au colli; termau amaethyddol Môn (ddoe a heddiw)’ Môn 1954/vii 1954 5-12 Dialect, Môn, Vocabulary
Roberts, J. H. ‘Cadw enwau rhag au colli; termau amaethyddol Môn (ddoe a heddiw)’ Môn 1973/iv 1973 12-20 Dialect, Môn, Vocabulary
Roberts, R. Welsh place-names, their pronunciation and meannig 1913 Place Names
Roberts, W.H. Iaith Lafar Mon Gwasg Gwynedd 1984 Dialect, Môn
Rockil, M. (M. Rocke / Rockel??) ‘Grundzüge der verbalen Transformation im kymrischen gemischten Satz’ Actes du Xe Congres Int. de Linguistes, Bucarest 1967 Bucarest 1970 817-824 Syntax
Rodway, Simon ‘A datable development in medieval literary Welsh’ CMCS xxxvi 1998 71-94 Welsh Middle
Rogers, R.S. Llyfr Gloywi Cymraeg Hughes a'i Fab Gwrecsam 1920 viii & 134 pp.
Rogers, R.S. ‘Camre'r Gymraeg’ Trafodion yr ysgol wyliau Gymraeg, cyf. ii Thomas a Parry Abertawe 1926
Rolant, Eurys ‘Cymraeg iach’ Y Traethodydd cxxxix 1984 78-92 Literary Language
Rolant, Eurys ‘Categoriau amseraethol yr ymadrodd berfol’ BBCS xxxii 1985
Rolant, Eurys ‘Rhagenwau Personol Cyfosodol: Y pwysleisiol a'r Ategol’ StudCelt xx/xxi 1985 192-198 Personal pronoun
Rolant, Eurys ‘Y Dibeniad yn Gymraeg’ BBCS xxxiii 1986 41-94
Rositzke, Harry A. ‘The nasal aspirates of Welsh’ ZCP xxi 1939 -1940 339-345 Grammar, Phonology
Rouveret, Alain ‘X-Bar Theory, Minimality, and Barrierhood in Welsh’ Hendrick, Randall (ed.), The Syntax of the Modern Celtic Languages = Syntax and Sematics vol. xxiii 1990 27-80 Grammar
Rouveret, Alain ‘Functional Categories and Agreement’ The Linguistic Review viii/1 1991 353-387 Grammar
Rouveret, Alain ‘Bod in the present tense and in other tenses’ The Syntax of the Celtic Languages, ed. by Robert D. Borsley & Ian Roberts Cambridge 1996 1996 125-170 Grammar, Syntax
Rowland, J. ‘An early old Welsh orthographic feature’ BBCS xxix/2 1981 513-520 Middle Welsh
Rowland, Jenny ‘Allan, ymaes’ BBCS xxxvii 1990 118-119
Rowland, Jenny ‘Notes on the Gododdin’ Celtic Linguistics, Iethyddiaeth Geltaidd, Readings in Brythonic Languages, Festschrift for T. Arwyyn Watkins, ed. by Martin J. Ball, James Fife, Erich Poppe and Jenny Rowland, Amsterdam Studies in the Theory and History of Linguistic Science, series iv, Current Issues in Linguistic Theory, volume 68 Amsterdam 1990 333-342 Grammar
Rowland, Jenny ‘Old Welsh franc: an Old English borrowing’ Cambrian medieval Celtic Studies, winter 1993 1993 Etymology, Loan words in English
Rowland, Th. A Grammar of The Welsh Language R. Saunderson Bala 1865 xvi + 302 p. Grammar
Rowland, Th. Welsh Exercises, adapted to the fourth edition of Rowland's Grammar Hughes & Son Wrexham s.a. x + 262 p. Learning
Rowland, William Llawlyfr dysgu Cymraeg, i Hughes a'i Fab Wrecsam 1930 (Argraffiad Newydd Diwygiedig) 159 p. Learning
Rowland, William Llawlyfr dysgu Cymraeg, i, 159 pp. (argraffiad newyd, 1930); ii, 145 pp. Hughes a'i Fab Wrecsam 1930: i,1932:ii
Rowland, William Llawlyfr dysgu Cymraeg, ii Hughes a'i Fab Wrecsam 1932/4 145 p. Learning
Rowland, William. Ymarferion Cymraeg, sef, Cyfansoddi, Crynhoi, Cyfieithu a Gramadeg Hughes a'i Fab Wrecsam a Caerdydd [n.d.]
Rowlands, E. I. ‘Yr ymadrodd berfol’ BBCS xxvii 1976-1978 1-22
Rowlands, E. I. ‘Y genidol diffiniol yn Gymraeg’ StudCelt xii-xiii 1977 -1978 291-320
Rowlands, E. I. ‘Y frawddeg gymysg a'r frawddeg dro’ BBCS xxviii/2 1979 218-222
Rowlands, E. I. ‘Dosbarthu'r Rhagenwau Personol’ BBCS xxix 1981 419-431. Personal Pronoun
Rowlands, E. I. ‘Sylwadau pellach ar gystrawennau'r frawddeg gymysg a'r frawddeg dro’ BBCS xxix 1982 674-680 Syntax
Rowlands, E. I. ‘Categoriau Amseraethol yr Ymadrodd Berfol’ BBCS xxxii 1985 127-142 Verb
Rowlands, R. E. ‘Glamorgan place-names’ Welsh Outlook, Jan. 1921 1921 321-322 Place Names, Morgannwg
Ruddock, Gilbert E. Astudiaeth seinyddol o dafodiaith Hirwaun ynghyd a geirfa 1969 Dialect, Morgannwg, Phonology, Vocabulary
Ruddock, Gilbert E. ‘Rhai enhreifftiau o golli seiniau yn nhafodiaith Hirwaun’ BBCS xxiii/4 1970 295-309 Dialect, Morgannwg, Phonology
Russell, Paul ‘The origin of the Welsh conjunctive pronouns’ BBCS xxx 30-38 1982 -1983 Middle Welsh
Russell, Paul ‘Agent Suffixes in Welsh: Native and Non Native’ BBCS xxxvi 1989 30-42 Grammar
Russell, Paul ‘The Etymology of affaith 'Abetment'’ BBCS xxxviii 1991 104-110 Etymology
Russell, Paul ‘Some neglected sources for Middle Welsh phonology’ Etudes Celtiques 1992 Middle Welsh, Phonology
Russell, Paul ‘Modern Welsh -og and Productivity in Derivational Patterns’ JCeltL ii 1993 151-156 Grammar
Russell, Paul ‘Scribal (In)competence in Thirteenth-Century North Wales: The Orthography of the�Black Book of Chirk (Peniarth MS 29)’ Cylchgrawn Llyfrgell Genedlaethol / Journal of the National�Library of Wales 29/2 (Winter) 1995 129-176
Russell, Paul ‘Welsh *Cynnwgl and Related Matters’ Studia Celtica, xxxix 2005 181-188
Russon, Linda Y Geiriadur bach / Le petit Dico Canolfan Astudiaethau Addysg Aberystwyth 1996 312 Dictionary
Sadler, L. ‘Function spreading in coordinate structures’ Lingua cxvi 2006 1777-1806
Sadler, Louisa Aspects of the theory of government and binding in Welsh 1984
Sadler, Louisa ‘Welsh Syntax, a Government Binding Approach’ Croom Helm Linguistic Series Croom Helm London - New York - Sydney 1988 [viii] + 288 p. Syntax
Salesbury, Wiliam Llysieulyfr Salesbury. Gol. Iwan Rhys Edgar. Gwasg Prifysgol Cymru Caerdydd 1997
Samuel, David Cymraeg y Mabinogion Cwmni y Cyhoeddwyr Cymreig,Cyf., Swyddfa "Cymru" Caernarfon [1915] 52 pp. Learning
Samuel, J. Rhys The welsh language and its critics Welsh democracy Printing Co. Pontypridd 1909 10 Sociology
Samuel, O. M. ‘Geiriau Cymraeg Sir Fynwy’ Y Crynhoad, Oct. 1949 1949 51-55 Dialect, Vocabulary, Monmouthshire
Samuel, O. M. ‘Geiriau Cymraeg Sir Fynwy’ Y Fflam, Jan. 1949 1949 31-33 Dialect, Vocabulary, Monmouthshire
Samuel, Olwen M. Astudiaeth o dafodiaith Cymraeg cylch y Rhigos 1971 Dialect, Morgannwg
Sattler, Ernst Y Gomerydd, das ist: Grammatik des Kymraeg oder der kelto-waelischen Sprache Albert Müller Zürich - Leipzig 1886 Grammar
Schlenther, Boyd S. ‘'The English is swallowing up their Language': Welsh ...’ The Pennsylvania magazine of history 1990 Grammar
Schumacher, Stefan The Historical Morphology of the Welsh Verbal Noun Maynooth 2000 288 Verbal Noun
Scourfield, Elfyn Rhai o werin-eiriau plwyf Trelech a'r Betws 1964 Dialect, Vocabulary, Caerfyrddin
Scully, Celia ‘An experimental study of Welsh nasal mutations’ University of Leeds, Phonetic Department Report, iv 1973 57-72 Grammar, Mutation
Sells, P. ‘Relative clauses in Irish and Welsh’ York Papers in Linguistics x 1983 159-172 Grammar, Syntax, Relative Clause
Sells, Peter ‘Binding Resumptive Pronouns’ Linguistics and Philosophy: An International Journal x 1987 261-298 Grammar
Shisha-Halevy, Ariel ‘Structural Sketches of Middle Welsh Syntax, i, The Converter System’ Studia Celtica xxix 1995 127-223 Syntax, Middle Welsh
Shisha-Halevy, Ariel ‘Modern Literary Welsh Narrative Syntax: Two Features Described’ Journal of Celtic Linguistics 6 1997 63-102 Syntax, Verbal Noun
Shisha-Halevy, Ariel ‘Structural Sketches of Middle Welsh Syntax, ii, Noun Predication Patterns’ Studia Celtica xxxi 1997 ?????? Syntax, Middle Welsh
Shisha-Halevy, Ariel ‘Structural Studies in Modern Welsh Syntax, Aspects of the Grammar of Kate Roberts’ Studien und Texte zur Keltologie, Band 2 Nodus Publikationen Münster 1998 268 Syntax
Sieben, Cees ‘Twatalich underwiis yn Wales en Fryslan’ It Beaken: Tydskrift fan de Fryske Akademy, xlvii 1985 71-80 Grammar
Sims-Williams, P. P. ‘The visionary Celt, the construction of an ethnic preconception’ Cambridge Med. Celtic Studies xi 1986 71-96 History of Linguistic Study
Sims-Williams, Patrick ‘The emergence of Old Welsh, Cornish and Breton orthography, 600-800: the evidence of Archaic Old Welsh’ BBCS xxxviii 1991 20-86 Old Welsh, Orhography
Skerrett, R. ‘Partitive genetive and dative’ StudCelt vii 1972 86-92 Grammar
Skerrett, R. A. Q. ‘Statement, command and wish’ StudCelt vi 158-162
Smith, A.S.D., (Caradar) Welsh made easy, 1 Wrexham 1925 111 p. Learning
Smith, A.S.D., (Caradar) Welsh made easy, 2 Wrexham 1926 115 p. Learning
Smith, T.H. ‘Geirfa Llongwyr Moelfre’ J.E. Caerwyn Williams (ed.), Llên a Llafar Môn Cyngor Sir Môn 1963 105-107 Dialect, Vocabulary, Môn
Sommerfelt, A. Studies in Cyfeiliog Welsh. A contribution to Welsh dialectology Oslo 1925 Dialect
Sproat, Richard ‘VSO Languages and Welsh Configurationality’ MIT Working Papers in Ling., v (of deel vii) 1983 (of 1984) 243-276 Grammar, Syntax
Sproat, Richard ‘Welsh syntax and VSO structure’ Natural Language and Linguistic Theory, iii 1985 173-216 Grammar, Syntax
Spurrell, W. Grammar of the Welsh Language - Grammadeg o Iaith y Cymry William Spurrell Carmarthen 1853/2 viii + 141 pp. Dictionary
Spurrell, W. Practical Lessons in Welsh in imitation of the Natural Method of Learning to Speak a Language W. Spurrell Carmarthen 1888 160 p. Learning
Spurrell, W. Geiriadur Cynaniaethol Seisoneg a Chymraeg - An English-Welsh Pronouncing Dictionary W.Spurrell a'i Fab Caerfyrddin 1909/6 (1850/1) 20 + 436 p. Dictionary
Stephens, Meic (ed.) The Welsh language today, with a forword by Lord Chalfont Gomer Llandysul 1973 Grammar, Sociology
Stephens, Meic (ed.) The Welsh language today Gomer Llandysul 1979/2 Grammar, Sociology
Stern, J. The English and Welsh dialects of Pumpsaint, Carmarthenshire 1973 Dialect, Caerfyrddin
Strachan, John ‘Middle Welsh pieu, Mod. Welsh piau’ BB xvii (Bezzenbergers Beitraege) 1891 292-296 Middle Welsh
Strachan, John ‘Further remarks on Welsh ry-’ Eriu ii 1905 215-220 Middle Welsh
Strachan, John ‘Welsh ry- = Irish ro- of possibility’ Eriu ii 1905 60-61 Middle Welsh
Strachan, John ‘Miscellanea Celtica 21. W. ar y ganfed’ RC xxviii 1907 206-207 Middle Welsh
Strachan, John ‘Miscellanea Celtica 6. O.W. initoid’ RC xxviii 1907 198 Middle Welsh
Strachan, John ‘On some mutations of initial consonants in the Old Welsh verb’ Eriu iii 1907 20-28 Middle Welsh, Mutation
Strachan, John ‘The tenses of the Welsh subjunctive’ RC xxviii 1907 199-201 Middle Welsh
Strachan, John An introduction to early Welsh Manchester, MUP 1909 Middle Welsh
Surridge, Marie ‘Romance linguistic influence on Middle Welsh’ Studia Celtica i 1966 63-92 Middle Welsh
Surridge, Marie ‘Factors in the Assignment of Grammatical Gender in Welsh’ Etudes Celtiques xxvi 1989 187-209 Gender
Sweet, Henry ‘Spoken North Welsh’ TPS (Transactions of the Philological Society = Collected Papers of Henry Sweet, arranged by H.C. Wyld, Oxford, OUP, 1913, pp. 499-574) 1882-1884 409-484 Dialect, Grammar, Caernarvon
Swyddfa Arolwg o Dafodieithoedd Dyfed Yr arolwg o dafodieithoedd Dyfed, llawlyfr yr arolwg, Adran y Gymraeg, Coleg Prifysgol Dewi Sant 1988 Dialect
Tallerman, M. ‘The Syntax of Welsh, direct object mutation reconsidered’ Lingua cxvi 2006 1750-1766
Tallerman, Maggie ‘Island constraints in Welsh’ York Papers in Linguistics x 1983 197-204 Grammar
Tallerman, Maggie ‘Relativization strategies: NP accessibility in Welsh’ Journal of Linguistics xxvi 1990 291-314 Grammar
Tallerman, Maggie ‘VSO word order and consonantal mutation in Welsh’ Linguistics, xxviii 1990 389-416 Grammar, Mutation, Syntax
Tallerman, Maggie ‘The Directionality of the Head Subcategorization in Welsh’ Fife, James & Erich Poppe (eds), Studies in Brythonic Word Order, (Amsterdam Studies in the Theory and History of Linguistic Science vol. lxxxiii) Amsterdam - Philadelphia 1991 311-328 Grammar
Tallerman, Maggie ‘Fronting constructions in Welsh’ The Syntax of the Celtic Languages, ed. by Robert D. Borsley & Ian Roberts Cambridge 1996 1996 97-124 Grammar, Syntax
Tallerman, Margaret Olwen Mutation and the Syntactic Structure of Modern Colloquial Welsh 1990 Grammar, Syntax, Mutation
Tersmette, R. L. V. ‘The meaning of lol in Welsh - a Dutch connection ?’ BBCS xxxvii 1990 120-122 Grammar, Etymology
Thomas, Alan R. Astudiaeth seinegol o Gymraeg llafar Dyffryn Wysg 1958 Dialect, Brycheiniog, Phonology
Thomas, Alan R. ‘Ffonemau llafarog tafodiaith Dyffryn Wysg’ BBCS xviii/3 1959 265-270 Dialect, Brycheiniog, Phonology
Thomas, Alan R. ‘Ffonemau cytseiniol tafodiaith Dyffryn Wysg’ BBCS xix/3 1961 193-201 Dialect
Thomas, Alan R. ‘Arolwg o dafodieithoedd Cymru’ J.E. Caerwyn Williams (ed.), Llên a Llafar Môn Cyngor Sir Môn 1963 124-131 Dialect
Thomas, Alan R. ‘Some aspects of structural dialectology’ TransSocCymmr, 1964/2 1964 331-344 Dialect
Thomas, Alan R. ‘Systems in Welsh Phonology’ StudCelt i 1966 93-127 Grammar, Phonology
Thomas, Alan R. ‘Constituents of the periphrastic verbal phrase in Welsh’ StudCelt, ii 1967 147-170 Grammar
Thomas, Alan R. ‘Deuseiniaid y sillafau acennog yn nhafodiaith Dyffryn Alun’ BBCS xxii 1967 209-222 Dialect, Phonology, Clwyd
Thomas, Alan R. ‘Generative phonology in dialectology’ Transactions of the Philological Society, 1967 1967 179-203 Dialect, Phonology
Thomas, Alan R. ‘A contribution to Welsh linguistic geography’ StudCelt iii 1968 66-78 Dialect
Thomas, Alan R. ‘Generative phonology and the statement of morphophonological variants in Welsh dialects’ Verhandlungen des zweiten Internationalen Dialektologenkongresses .. 1965, ii, ed. Ludwig Erich Schmitt = Zeitschrift für Mundartforschung, Beihefte 4 Franz Steiner Wiesbaden 1968 795-803 Dialect, Phonology
Thomas, Alan R. ‘A note on historical dialectology and place-name distribution’ BBCS xxiv/3 1971 306-310 Dialect, Place Names, Language History
Thomas, Alan R. ‘A Mid-Wales speech area boundary: towards a typology of dialect differentation in Wales’ StudCelt vii 1972 158-163 Dialect
Thomas, Alan R. ‘A note on dialect borrowing’ StudCelt vii 1972 163-167 Dialect, Vocabulary
Thomas, Alan R. The linguistic geography of Wales, a contribution to Welsh dialectology UWP for the Board of Celtic Studies Cardiff 1973 xiii + 558 Dialect, Atlas
Thomas, Alan R. ‘Tafodieithoedd’ G. Bowen (gol.), Atlas Meirionydd Gwasg y Sir Y Bala 1974 198-199 Dialect, Meirionydd - Trefaldwyn
Thomas, Alan R. ‘Dialect Mapping’ Orbis xxiv/1 1975 115-124 Dialect
Thomas, Alan R. ‘Derivational Complexity in Varieties of contemporary spoken Welsh’ Word xxviii 1976 166-186 Dialect
Thomas, Alan R. ‘A lowering rule for vowels, and its ramifications, in a dialect of North Welsh’ Occasional Papers in Linguistics and Language Learning, vi 1979 153-172 Dialect, North Wales
Thomas, Alan R. Areal analysis of dialect data by computer: a Welsh example [flow charts of computational procedures by Dafydd Roberts] UWP on behalf of the Board of Celtic Studies Cardiff 1980 vii + 126 p. Dialect
Thomas, Alan R. ‘A lowering rule for vowels, and its ramifications, in a dialect of North Welsh’ Word xxxi/1 1980 (1981) 15-32 Dialect, North Wales
Thomas, Alan R. ‘Change and Decay in Language’ Crystal, David (ed. & foreword), Linguistic Controversies: Essays in Linguistic Theory and Practice in Honour of F. R. Palmer, xiv + 257 pp. Arnold London 1982 209-219 Grammar, Sociology
Thomas, Alan R. ‘A Spoken Standard for Welsh: Description and Pedagogy’ International Journal of the Sociology of Language lxvi 1987 99-114. Dialect, Sociology, Grammar
Thomas, Alan R. ‘Studying Lexical Geography’ M.J. Ball (ed.), The use of Welsh, A Contribution to Sociolinghuistics, x + 341 pp. Mutlilingual Matters Clevedon & Philadelphia 1988 41-48 Dialect, Linguistic Geography
Thomas, Alan R. ‘Networks, Nuclei and Boundaries in Areal Dialectology’ Celtic Linguistics, Iethyddiaeth Geltaidd, Readings in Brythonic Languages, Festschrift for T. Arwyyn Watkins, ed. by Martin J. Ball, James Fife, Erich Poppe and Jenny Rowland, Amsterdam Studies in the Theory and History of Linguistic Science, series iv, Current Issues in Linguistic Theory, volume 68 Amsterdam 1990 25-40 Dialect
Thomas, Alan R. ‘The Welsh Language’ Macaulay, Donald (ed.), The Celtic Languages, xvii + 466 pp. CUP Cambridge 1992 251-345 Grammar, General
Thomas, Alan R. (ed) & Martin J. Ball (intr.) Methods in Dialectology, Proc. of Sixth Internat. Conf. Held at Univ. Coll. of North Wales, 3rd-7th Aug. 1987, v + 699 pp. Multilingual Matters Clevedon 1988 Dialect
Thomas, Alan R. & Hannigan, Nicholas ‘Is English Killing Off Other Languages?’ English Today: The International Review of the English Language vi 1986 11-2 Grammar, Sociology
Thomas, Beryl ‘Schools in Ethnic Minorities: Wales’ Journal of Multilingual and Multicultural Development vii 1986 169-186 Grammar
Thomas, Beth ‘Cymrêg, Cymraeg; Cyweiriau iaith siaradwraig o Ddyffryn Afan’ BBCS xxviii/4 1980 579-592 Dialect, Glamorgan
Thomas, Beth ‘Linguistic and Non-Linguistic Boundaries in Clwyd’ Papurau Gwaith Ieithyddol Cymraeg Caerdydd / Cardiff Working Papers in Welsh Linguistics i Amgueddfa Werin Cymru/Coleg y Brifysgol, Caerdydd Caerdydd 1981 60-71 Dialect, Phonology, Clwyd
Thomas, Beth ‘Fieldwork Problems in a Welsh Valley Community’ Papurau Gwaith Ieithyddol Cymraeg Caerdydd / Cardiff Working Papers in Welsh Linguistics ii Amgueddfa Werin Cymru/Coleg y Brifysgol, Caerdydd Caerdydd 1982 53-72 Sociolinguistics
Thomas, Beth ‘Linguistic and Non Linguistic Boundaries in North East Wales’ Ball, Martin J. & Glyn E. Jones (eds.), Welsh Phonology: Selected Readings, xi, 283 pp. UWP Cardiff 1984 189-207 Dialect, Clwyd
Thomas, Beth ‘Accounting for Language Maintenance and Shift: Socio-Historical Evidence from a Mining Community in Wales’ Mac Eoin, Gearoid & Anders Ahlqvist, Donncha O hAodha (eds.), Third International Conference on Minority Languages: Celtic Papers, 147 pp. Multilingual Matters Clevedon 1987 13-26 Grammar
Thomas, Beth ‘Differences of Sex and Sects: Linguistic Variation and Social Networks in a Welsh Mining Village’ Coates, Jennifer & Deborah Cameron (eds.), Women in Their Speech Communities: New Perspectives on Language and Sex, viii, 191 pp. Longman London 1989 51-60 Grammar
Thomas, Beth ‘Amrywio Sosioieithyddol yn Nhafodiaith Pont-rhyd-y-fen’ Celtic Linguistics, Iethyddiaeth Geltaidd, Readings in Brythonic Languages, Festschrift for T. Arwyyn Watkins, ed. by Martin J. Ball, James Fife, Erich Poppe and Jenny Rowland, Amsterdam Studies in the Theory and History of Linguistic Science, series iv, Current Issues in Linguistic Theory, volume 68 Amsterdam 1990 41-52
Thomas, Beth ‘Here Today, Gone Tomorrow? Language and Dialect in a Welsh Community’ Folk Life: Journal of Ethnological Studies, 1991-1992, xxx 1992 84-95 Sociology, Dialect
Thomas, Beth, & Peter Wynn Thomas Cymraeg, Cymrâg, Cymrêg... Cyflwyno'r Tafodieithoedd Gwasg Taf Caerdydd 1989 xiii + 178 p. Dialect
Thomas, Ceinwen H. ‘Tafodiaith Nantgarw’ BBCS xvi 1955 95-102 Dialect, Morgannwg
Thomas, Ceinwen H. A phonological conspectus of the Welsh dialect of Nantgarw, Glamorgan 1961 Dialect, Morgannwg, Phonology
Thomas, Ceinwen Hannah ‘Tafodiaeth Nantgarw’ BBCS xvi/2 1955 95-102 Dialect, Morgannwg
Thomas, Ceinwen Hannah A phonological conspectus of the Welsh dialect of Nantgarw, Glamorgan 1961 Dialect, Morgannwg
Thomas, Ceinwen Hannah ‘Rhai o nodweddion ffonolegol tafodiaith Nantgarw’ BBCS xxi/1 1964 18-26 Dialect, Morgannwg
Thomas, Ceinwen Hannah ‘Welsh intonation - A preliminary Study’ StudCelt ii 1967 8-28 Grammar
Thomas, Ceinwen Hannah ‘Cymraeg byw, rhifyn 2, Y Cydbwyllgor Addysg Cymreig, 1967’ Llen Cymru, xix 1968 242-249 Learning
Thomas, Ceinwen Hannah ‘The verbal system and responsive in a Welsh dialect of south-east Glamorgan’ StudCelt, viii-ix 1973 -1974 271-286 Dialect, Morgannwg
Thomas, Ceinwen Hannah ‘Some phonological features of dialects in South-east Wales’ StudCelt x/xi 1975 345-366 Dialect, Morgannwg, Phonology
Thomas, Ceinwen Hannah ‘A letter concerning the dialect of Dyffryn Elai and Coety Walia, quoted in full in 'Ystori Alexander a Lodwig', by T. Jones and J.E. Caerwyn Williams’ StudCelt x-xi 1975-1976 261-304 Dialect
Thomas, Ceinwen Hannah ‘Some phonological features of dialects in south-east wales’ StudCelt x-xi 1975-1976 345-366 Dialect, South Wales
Thomas, Ceinwen Hannah An investigation of selected syntactical features of the Welsh of Glamorgan, final report to SSRC 1977 Dialect, Morgannwg
Thomas, Ceinwen Hannah ‘Y tafodieithegydd a "Chymraeg Cyfoes"’ Llên Cymru, xiii 1979 113-152 Dialect
Thomas, Ceinwen Hannah ‘Registers in Welsh’ International Journal of the Sociology of Language, xxxv 1982 87-115 Dialect
Thomas, Ceinwen Hannah ‘The Present State of the Celtic Languages: Welsh’ Mac Eoin, Gearoid & Anders Alqvist, Donncha O hAodha (eds.), Proc. of the 6th Int. Congress of Celtic Studies, Univers. Coll. Galway - July 1979, xliv + 164 pp. DIAS Dublin 1983 82-96 Grammar
Thomas, Ceinwen Hannah Tafodiaeth Nantgarw: astudiaeth o Gymraeg llafar Nantgarw yng Nghwm Taf, Morgannwg GPC Caerdydd 1993 Dialect
Thomas, David ‘Geiriau llafar Dwyrain Maldwyn’ Cymru li, 1916, pp. 51-52, 99-100, 149-150, 195-196, 243-244, 279-280;� lii, 1917, pp. 101-102, 211-212, 242;� liii, 1917, pp. 31, 134, 151;� liv, 1918, pp. 84, 131-132, 200 1916 - 1918 Dialect, Vocabulary, Meirionydd - Trefaldwyn
Thomas, David ‘Some of the call-words of animals, etc. and the secrets they reveal’ Transactions of the Radnorshire Society vii 1937 43-47 Dialect, Vocabulary, South Wales
Thomas, Peter W. ‘A Statistical, Analytical, and Graphical package for Sociolinguits (STAGS): outline and rationale’ Papurau Gwaith Ieithyddol Cymraeg Caerdydd / Cardiff Working Papers in Welsh Linguistics i Amgueddfa Werin Cymru/Coleg y Brifysgol, Caerdydd Caerdydd 1981 72-87 Sociolinguistics
Thomas, Peter Wynn Casgliad o eirfa Glyn Ogwr a Thir Iarll ym Morgannwg Dialect, Morgannwg, Vocabulary
Thomas, Peter Wynn ‘Putting Glamorgan on the map’ Papurau Gwaith Ieithyddol Cymraeg Caerdydd / Cardiff Working Papers in Welsh Linguistics ii Amgueddfa Werin Cymru/Coleg y Brifysgol, Caerdydd Caerdydd 1982 73-102 Dialect, Morgannwg
Thomas, Peter Wynn ‘Glamorgan revisited: Progress Report and some emerging distribuiton patterns’ Papurau Gwaith Ieithyddol Cymraeg Caerdydd iii 1984 119-145 Dialect, Morgannwg
Thomas, Peter Wynn ‘Glamorgan Revisited: Progress Report and Some Emerging Distribution Patterns’ Papurau Gwaith Ieithyddol Cymraeg Caerdydd / Cardiff Working Papers in Welsh Linguistics iii Amgueddfa Werin Cymru/Coleg y Brifysgol, Caerdydd Caerdydd 1984 119-145 Linguistic Geography
Thomas, Peter Wynn ‘Variations in South Glamorgan Consonant Mutation’ Martin J. Ball & Glyn E. Jones (eds.), Welsh Phonology: Selected Readings, xi, 283 pp. UWP Cardiff 1984 208-236 Dialect, Phonology, Mutation
Thomas, Peter Wynn ‘Welsh Surnominal Areas and their Implications for Historical Dialectology’ Papurau Gwaith Ieithyddol Cymraeg Caerdydd / Cardiff Working Papers in Welsh Linguistics iv Amgueddfa Werin Cymru/Coleg y Brifysgol, Caerdydd Caerdydd 1985 119-134 Personal Names, Dialect, Language History
Thomas, Peter Wynn ‘A Quantitative Analysis of the Geographical Distribution of ap Surnames in Wales’ Onoma xxix 1987 -1989 26-38 Dialect
Thomas, Peter Wynn ‘Locating Minority Language Informants: A Network Approach to Fieldwork; Proc. of Sixth Internat. Conf. Held at Univ. Coll. of North Wales, 3rd 7th Aug. 1987’ Thomas, Alan R. (ed.), Methods in Dialectology, v, 699 pp. Multilingual Matters Clevedon 1988 510-522 Dialect
Thomas, Peter Wynn ‘Derbynioldeb Cymraeg Ysgifenedig: Astudiaeth Arweiniol’ Papurau Gwaith Ieithyddol Cymraeg Caerdydd / Cardiff Working Papers in Welsh Linguistics vi Adran y Gymraeg, Prifysgol Cymru Coleg Caerdydd Caerdydd 1989 61-87 Sociolinguistics, Interference
Thomas, Peter Wynn ‘Children in Welsh Medium Education: Semilinguals or Innovators?’ Journal of Multilingual and Multicultural Development, xii 1991 45-53 Grammar
Thomas, Peter Wynn ‘Dimensions of Dialect Variation: A Dialectological and Sociological Analysis of Aspects of Spoken Welsh in Glamorgan’ Dissertation Abstracts International, Ann Arbor, MI (DAI). 1992 Aug, 53:2, 484A 85A. DAI No.: BRDX95922. Degree granting institution: U of Wales 1992 Dialect
Thomas, Peter Wynn ‘The linguistic Geography of Wales: Glamorgan revisited’ Orbis xxxv, 1988-1990 [1992] 1992 68-80 Dialect
Thomas, Peter Wynn ‘Middle Welsh Dialects: Problems and Perspectives’ BBCS xl 1993 17-50 Middle Welsh, Dialect
Thomas, Peter Wynn ‘Safonau Cymraeg Ysgrifenedig’ Studia Celtica xxix 1995 269-293
Thomas, Peter Wynn Gramadeg y Gymraeg Gwasg Prifysgol Cymru Caerdydd 1996 x + 837 Gramadeg
Thomas, Peter Wynn ‘In search of Middle Welsh Dialects’ Celtic Languages and Celtic Peoples, Proc. of the 2d North American Congress of Celtic Studies, Halifax 1989 Halifax 1996 287-303 Middle Welsh, Dialect
Thomas, Peter Wynn ‘Safonau Cymraeg Ysgrifenedig’ StudCelt 1996 Sociolinguistics
Thomas, Peter Wynn & Ann Jones ‘The Distribuiton of Welsh Surnames - ii’ Papurau Gwaith Ieithyddol Cymraeg Caerdydd / Cardiff Working Papers in Welsh Linguistics iv Amgueddfa Werin Cymru/Coleg y Brifysgol, Caerdydd Caerdydd 1987 129-148 Personal Names, Dialect, Linguistic Geography
Thomas, R. J. Dictionary of the Welsh language 1987
Thomas, Siân Elizabeth ‘A study of Calediad in the Upper Swansea Valley’ M.J. Ball (ed.), The use of Welsh, A Contribution to Sociolinghuistics, x + 341 pp. Mutlilingual Matters Clevedon & Philadelphia 1988 85-96 Dialect, Phonology, Morgannwg
Thorne, David ‘Llafar Bro'r Eisteddfod [Llanbedr Pont Steffan]’ Llanbedr Pont Steffan, Hywel Teifi Edwards (gol.) Christopher Davies Llandybie 1984 118-127 Dialect, Lampeter
Thorne, David A. Astudiaeth seinyddol a morffolegol o dafodiaith Llangennech 1971 Dialect, Caerfyrddin, Phonology, Morphology
Thorne, David A. ‘Arwyddocâd y rhagenwau personol ail berson unigol ym Maenor Berwig, Cwmwd Carnwyllion’ StudCelt, x-xi 1975 -1976 383-387 Dialect, Pronoun
Thorne, David A. ‘Arwyddocâd y rhagenwau personol ail berson unigol yng Nglyn Nedd (Gorllewin Morgannwg), Hebron (Dyfed) a Charnhedryn (Dyfed)’ BBCS, xxvii/3 1977 389-398 Dialect, Pronoun
Thorne, David A. Astudiaeth gymharol o ffonoleg a gramadeg iaith lafar y maenorau oddi mewn i gwmwd Carnwyllion yn sir Gaerfyrddin 1977 Dialect, Grammar, Phonology, Caerfyrddin
Thorne, David A. ‘Cyfosod yn y Gymraeg: camre cyntaf mewn diffinio’ BBCS xxix/1 1980 53-65
Thorne, David A. ‘Sylwadau ar Rai Treigladau’ BBCS xxxi 1984 74-86 Mutation
Thorne, David A. ‘The Correlation of Dialect and Administrative Boundaries in Welsh: A Review’ Ball, Martin J. & Glyn E. Jones, (eds.), Welsh Phonology: Selected Readings, xi, 283 pp. UWP Cardiff 1984 176-188 Dialect
Thorne, David A. Cyflwyniad i astudio'r iaith Gymraeg GPC Caerdydd 1985 195
Thorne, David A. ‘The Welsh Language, its History and Structure’ Glanville Price (ed.), The Celtic Connection Colin Smythe Gerrards Cross 1992 171-205
Thorne, David A. A Comprehensive Welsh Grammar / Gramadeg Cymraeg Cynhwysfawr Blackwell Oxford / Cambridge (Mass.) 1993 xi + 491 p. Grammar
Thorne, David A. Gramadeg Cymraeg Gwasg Gomer Llandysul 1996 Iaith Gymraeg
Thorne, David A. Taclo'r Treigladau 1997 131 Mutation
Throne, D. ‘Llafar Bro'r Eisteddfod’ Hywel Teifi Edwards (gol.), Bro 'r Eisteddfod 4: Llanbedr Pont Steffan Gwasg Christopher Davies Llandybie 1984 Dialect, Ceredigion
Tibbot, S. Minwel Geirfa'r Gegin Amgueddfa Genedlaethol Cymru 1983 Dialect
Tilsley, Margaret Angharad Wallis ‘Orgraff, ffurfiant a chystrawen testun Peniarth 20 o Brut y Tywysogion’ Ph.D. Cymru, Aberystwyth 1973 Middle Welsh
Tischhauser, H. ‘Die praedikativen Ergaenzungen des Kymrischen’ Donum Indogermanicum, Festgabe fuer Anton Scherer Heidelberg 1971 198-216 Grammar
Tischhauser, H. ‘Einfache und doppelte Funktionsangabe im Kymrischen’ StudCelt vii 1972 130-140 Grammar
Tomlin, R.S.O. ‘Was ancient British Celtic ever a written language ? Two texts from Roman Bath’ BBCS xxxiv 1987 18-25 Middle Welsh
Trudgill, Peter (ed.) Language in the British Isles CUP Cambridge 1984 xii, 587 pp.
Tudno-Williams, Ina ‘Geiriadur Dysgwr, Learner's Welsh-English Dictionary, bound with�Geiriadur Dysgwr, Learner's English-Welsh Dictionary’ Welsh Learner Series Christopher Davies Llandybie 1973/3 (= 1968/1) 39 + 36 Vocabularies
Uned Iaith Genedlaethol Cymru Cyflwyno'r Iaith Lenyddol D.Brown a'i feibion Y Bontfaen 1978 224
Vendryes, J. ‘De l'imparfait du subjonctif en moyen-gallois’ MSL xi 1900 258-267 Middle Welsh
Vendryes, J. ‘Varietes 3. Gallois ynteu’ RC lxii 1925 396-399 Middle Welsh
Vendryes, J. ‘Le genitif de destination en celtique’ RC xxxvii 1937 327-334 Grammar
Vinay, J.P. & W.O. Thomas The basis and Essentials of Welsh Thomas Nelson & Sons, Ltd. London 1949 (=1948) xv + 119 p. Learning, Grammar
Wade-Evans, A.W. ‘Fishguard Welsh (Cwmrâg Abergwun)’ Transactions of the Guild of Graduates 1906 1906 21-34 Dialect, Pembrokeshire
Ward, R.L. ‘Consonant length and vowel phonemics in early twentieth-century Welsh’ Word xxxi 1980 (1981) 33-38 Dialect, North Wales, Phonology
Watkin, Morgan ‘The Black Book of Chirk and the Orthographia Gallica Anglicana’ CLlGC xiv [Cylchgrawn Llyfrgell Genedlaethol Cymru (National Library of Wales Journal)] 1965-1966 351-360 Middle Welsh
Watkins, T. Arwyn ‘Constituent order in the main/simple verbal declarative clause in Math uab Mathonwy’ SC xxxi 195-217 Syntax
Watkins, T. Arwyn Tafodiaith plwyf Llansamlet 1951 Dialect, Morgannwg
Watkins, T. Arwyn ‘The accent in Cwm Tawe Welsh’ ZCP xxiv 1954 6-9 Dialect, Glamorgan
Watkins, T. Arwyn ‘Y deuseiniaid ae, ai, au, oe ac wy.’ BBCS xv/4 1954 260-267 Dialect, Phonology
Watkins, T. Arwyn ‘Linguistic Atlas of Welsh dialect’ Orbis iv 1955 32-42 Dialect, Atlas
Watkins, T. Arwyn ‘Archaeology and History, the change from Brittonic to Welsh, Cornish, and Breton’ AC civ 1956 166-184 Language History, Early Welsh
Watkins, T. Arwyn ‘Y frawddeg enwol amhur’ BBCS xvii 1956 21-30 Syntax
Watkins, T. Arwyn ‘Yr arddodiad HG. H(i), in; CC. y (=yn), yn’ BBCS xvii 1957 137-158 Middle Welsh
Watkins, T. Arwyn ‘Nodiadau cymysg: camraniad’ BBCS xviii 1958 -1959 270-273
Watkins, T. Arwyn ‘CC. y/yn berfenwol’ BBCS xviii 1960 362-372 Middle Welsh
Watkins, T. Arwyn Ieithyddiaeth, agweddau ar astudio iaith GPC Caerdydd 1961 Dialect
Watkins, T. Arwyn ‘Background to the Welsh dialect survey’ Lochlann ii 1962 38-49 Dialect
Watkins, T. Arwyn ‘Ffurfiant a chystrawen y geirynnau adferfol / traethiadol mewn Cymraeg, Cernyweg a Llydaweg’ BBCS xix 1962 295-315
Watkins, T. Arwyn ‘Yr adferf dull a'r dibeniad mewn Cymraeg a Chernyweg: Cymraeg’ BBCS xix 1962 310-315
Watkins, T. Arwyn ‘Dialectology’ E. Davies (ed.), Celtic Studies in Wales UWP Cardiff 1963 166-173 Dialect
Watkins, T. Arwyn ‘Cymraeg Abertawe’ Gwyl Cylchgrawn y Cymro, summer, 1964 1964 40-42 Dialect, Morgannwg
Watkins, T. Arwyn ‘Points of similarity between Old Welsh and Old Irish orthography’ BBCS xxi 1965 135-141 Middle Welsh
Watkins, T. Arwyn ‘Some phonological features of the Welsh dialect of Llansamlet (West Glamorgan)’ Beitraege zur Indogermanistik und Keltologie, Julius Pokorny gewidmet, herausgeg. von Wolfgang Meid, Innsbrucker Beitraege zur Kulturwissenschaft, Band 13 Innsbrucker Gesellschaft zur Pflege der Geisteswissenschaften Innsbruck 1967 315-322 Dialect, Phonology, Morgannwg
Watkins, T. Arwyn ‘Llafar Llenyddol Cymraeg’ Thomas Jones (ed.), Astudiaethau Amrywiol a gflwynir i Syr Thomas Parry-Williams Gwasg Prifysgol Cymru Caerdydd 1968 122-136 Sociolinguistics
Watkins, T. Arwyn ‘Dulliau orgraffyddol Cymraeg Canol o ddynodi'r treiglad trwynol’ BBCS xxiii, pp. 7-13 1968 -1970 Middle Welsh
Watkins, T. Arwyn ‘The accent in old Welsh: its quality and development’ BBCS xxv/1 pp. 1-11 (summary: EtCelt xiii/1, pp. 428-429) 1972 Middle Welsh
Watkins, T. Arwyn ‘The accent-shift in Old-Welsh’ Indo-Celtica, Gedaechtnisschrift fuer Alf Sommerfelt, ed. Herbert Pilch, & Joachim Thurow Muenchen, Max Hueber 1972 201-205 Middle Welsh
Watkins, T. Arwyn ‘Dwyieithedd a chyfnewid systemig yn y Gymraeg’ StudCelt, x-xi 1975 -1976 367-382 Dialect
Watkins, T. Arwyn ‘Cyfnewidiadau Seinigol sy'n Gysylltiedig a'r 'Acen' Gymraeg’ BBCS xxvi/4 1976 399-405 Phonology, Dialect, Morgannwg
Watkins, T. Arwyn ‘The Welsh personal pronoun’ Word, xxviii, 1972, Celtic Linguistics 1976 1977 146-165 Personal Pronoun, Dialect, Morgannwg
Watkins, T. Arwyn ‘Trefn yn y frawddeg Gymraeg’ StudCelt xii-xiii 1977 -1978 367-395 Syntax
Watkins, T. Arwyn ‘Y rhagenw ategol’ StudCelt xii-xiii 1977 -1978 349-366 Pronoun, Dialect, Morgannwg
Watkins, T. Arwyn ‘Englynion y Juvencus’ Penodau ar y tradoddiad barddol Cymreig a Cheltaidd cyfflwynedig i J.E. Caerwyn Williams golygwyd gan R.Geraint Gruffydd Caerdydd 1982 29-43 Middle Welsh
Watkins, T. Arwyn ‘Trefn y constitwentau brawddegol yn Branwen’ StudCelt xviii/xix 1983 -1984 147-157 Middle Welsh
Watkins, T. Arwyn ‘Welsh -awdd, -odd, 3 sg. pret. of the regular verb’ Eriu, xxxvii 1986 127-132 Middle Welsh
Watkins, T. Arwyn ‘Constituent order in the Old Welsh verbal sentence’ BBCS xxxiv 1987 51-60 Middle Welsh
Watkins, T. Arwyn ‘Constituent order in the positive declarative sentence in the medieval Tale 'Kulhwch ac Olwen'’ Innsbrucker Institut für Sprachwissenschaft der Universität, Vorträge und Kleine Schriften 41 Innsbruck 1988 Middle Welsh
Watkins, T. Arwyn ‘Constituent order in the negative declarative sentence in the White Book version of Kulhwch ac Olwen’ CLCC 1990 Grammar
Watkins, T. Arwyn ‘The Function of the Cleft and Non Cleft Constituent Orders in Modern Welsh’ Fife, James & Erich Poppe (eds.). Studies in Brythonic Languages, ix + 360 pp. Benjamins Amsterdam 1991 329-351 Grammar
Watkins, T. Arwyn ‘The descriptive predicative in Old and Middle Welsh’ Joseph F. Eska, R. Geraint Gruffydd, Nicolas Jacobs (eds.), Hispano-Gallo-Brittonica, Essays in honour of Professor D. Ellis Evans Cardiff, UWP 1995 278-303 Middle Welsh
Watkins, T. Arwyn & Proinsias Mac Cana ‘Cystrawennau'r cyplad mewn Hen Cymraeg’ BBCS xviii/1 1958 1-25 Middle Welsh
Watts, Gareth O. ‘A List of Books, Articles, etc., concerning Various Aspects of the Celtic Languages, Received at the National Library of Wales, Aberystwyth, during 1977 1978’ StudCelt xiv-xv 1979 -1980 392-403 Grammar
Wells, J.C. ‘Final voicing and vowel length in Welsh’ Phonetica xxxvi 1979 344-360 Grammar, Dialect, Phonology, South Wales
Welsh Joint Education Committee Ffurfiau ysgrifenedig Cymraeg llafar Cyd-bwyllgor Addysg Cymru Caerdydd 1991
Wiliam, Aled Rhys ‘Termau technegol’ Gwyddonydd ix 201-202 Vocabulary
Wiliam, Aled Rhys Bishop Morgan and the language of heaven 1988 Grammar
Wiliam, M. ‘Diarhebion a dywediadau Cymru’ Y Cymro 8-10-1974 until 10-12-1974, in ten parts 1974 Dialect, Vocabulary
Wiliam, Mary Dawn Ymadrodd Gwasg Gomer Llandysul 1978 Dialect, Vocabulary
Wiliam, Urien A Short Welsh Grammar Llyfrau'r Dryw (Christopher Davies Ltd) Llandybie 1960 95 p. Learning
Wiliam, Urien Argymhellionm: Gramadeg Cymraeg Modern Gwasg Gomer Llandysul 1967 Grammar
Wiliam, Urien ‘Datblygiad ein hiaith’ Barn, lxvi, pp. 151-153 1968 Language History
Wilkes, Angela Welsh for beginners, illustrated by John Shackell, ed. by Nicole Irving Usborne 1989 Learning
Williams, Briony ‘The problem of stress in Welsh’ Cambridge Papers in Phonetics and Experimental Linguistics i, WILLIAMS 1-13 1982 Grammar
Williams, Briony ‘An approach to the Welsh vowel system’ BBCS xxx, pp. 239-252 1983 Grammar
Williams, Briony ‘Pitch and Duration in Welsh Stress Perception: The Implications for Intonation’ Journal of Phonetics xiii, pp. 381-406. 1985 Grammar
Williams, Briony ‘An Acoustic Study of Some Features of Welsh Prosody’ Johns-Lewis, Catherine M. (ed.). Intonation in Discourse, 1982 Conf. on Intonation at Univ. of Ashton in Birmingham (U.K.), xxxvi + 302 pp., pp. 35-51 College Hill - Croom Helm San Diego - London 1986 Grammar
Williams, Briony Stress in modern Welsh, 239 p. Indiana Univ. Linguistics Club Bloomington 1989 Phonology
Williams, Briony ‘Welsh letter-to-sound rules: rewrite rules and two-l....’ Computer speech & language 1994 Grammar
Williams, Colin H. ‘Perspectives on Contemporary Welsh Language Maintenance’ EC xii, pp. 335-341. 1985 Grammar
Williams, Colin H. ‘Location and Context in Welsh Language Reproduction: A Geographic Interpretation’ International Journal of the Sociology of Language lxvi, pp. 61-84. 1987 Grammar
Williams, Colin H. ‘Agencies of Language Reproduction in Celtic Societies’ Fase, Willem & Koen Jaspaert, Sjaak Kroon (eds.). Maintenance and Loss of Minority Languages, xii + 404 pp., 307-329 Benjamins Amsterdam 1992 Grammar
Williams, D.D. Geirfa Prifeirdd, cyhoeddedig gan "Gymdeithas yr Eisteddfod Genedlaethol" Hugh Evans a'i Feibion Lerpwl 1911 xvi + 164 pp. Dictionary
Williams, D.J. ‘Geiriau Gorllewin Meirionydd’ Cymru lxiii, p. 230 1912 Dialect, Vocabulary, Meirionydd - Trefaldwyn
Williams, D.J. ‘Rhai o eiriau amaethwyr Penllyn’ BBCS iii, pp. 198-209 1926 Dialect, Vocabulary, Meirionydd - Trefaldwyn
Williams, D.J. Llyfrau ysgrifennu Cymraeg, llyfr vi Gwasg Aberystwyth Aberystwyth 1934/2 (1933) vii + 126 p. Learning
Williams, D.M. Geiriadur y Gwerinwr Gwasg Gee Dinbych 1975 Dialect, Vocabulary
Williams, Edward (Iolo Morganwg) Geiriadur y Bardd... H Humphreys Caernarfon n.d.
Williams, G.J. ‘Leland, Bale a'r traddodiad derwyddol’ Llen Cymru, iv, pp. 15-25 Caerdydd 1956 History of Linguistic Study
Williams, G.J. ‘Yr iaith llafar a llenyddiaeth’ Taliesin xv 1967 18-29 Dialect, Interference
Williams, G.J. ‘The history of Welsh scholarship’ StudCelt, viii-ix, pp. 195-219 1973-1974 Grammar
Williams, Glyn ‘Bilingualism, Class Dialect, and Social Reproduction’ International Journal of the Sociology of Language, Bronx, NY (IJSL). 1987, 66, 85 98. 1987 Dialect, Sociology
Williams, Glyn ‘Policy as Containment within Democracy: The Welsh Language Act’ International Journal of the Sociology of Language, lxvi, pp. 49-60. 1987 Sociology
Williams, Glyn (ed.) ‘The Sociology of Welsh’ International Journal of the Sociology of Language lxvi 1987 Sociology
Williams, H. Ll. ‘Dywediadau’ Taliesin x 1965 55-57 Dialect,
Williams, I. ‘Enwau Lleoedd’ Cyfres Pobun, Rhif 5 Hugh Evans a'i Feibion Lerpwl 1945/2 (= 1945/1) 64 p. Place Names
Williams, Ifor ‘Ogfanw; hen enw Afon Ogwen’ Brython Place Names
Williams, Ifor ‘Geirfa yr Hen Gymraeg’ BBCS i / iii, pp. 216-225 1922 Middle Welsh
Williams, Ifor ‘Enwau Lleoedd’ Cyfres Pobun, Rhif 5 Hugh Evans a'i Feibion Lerpwl 1945/2 (= 1945/1) 64 p. Place Names
Williams, Ifor ‘Caledu Cytsain’ BBCS xiii, p. 197 1948-1950
Williams, Ifor I Ddifyrru'r Amser Llyfrfa'r Methodistiaid Calfinaidd Caernarfon 1960/3 1959 104 Vocabulary
Williams, J.E.Caerwyn ‘Hen Gymraeg ar: ir; Cymraeg Canol yr (er)’ BBCS xi, pp. 14-21 1941 -1944 Middle Welsh
Williams, J.E.Caerwyn ‘Ar untu; ar neilltu’ BBCS xiii, pp. 73-74 1948 -1950 Middle Welsh
Williams, J.E.Caerwyn ‘De yn y Gymraeg’ BBCS xiii, pp. 1-10 1948 -1950 Middle Welsh
Williams, J.E.Caerwyn ‘Old Welsh, Middle Welsh and Middle Breton rac, Middle Cornish rag’ EtCelt vi, p. 11-20 1952 Middle Welsh
Williams, J.E.Caerwyn ‘Yr yn traethiadol’ BBCS xv, pp. 36-37 1952 -1954 Middle Welsh
Williams, J. E. Caerwyn ‘Cedwch eich tafodiaith’ Môn i/11 1956 5-7, 17 Dialect, Môn
Williams, J.E.Caerwyn ‘A oedd o of’ BBCS xxiv 1970 -1972 267-269 Middle Welsh
Williams, J.E. Caerwyn ‘Cystrawen ferfenwol arbennig’ BBCS xxvi/1 1974 -1976 21-29 Syntax, Verbal Noun, Dialect
Williams, J.E. Caerwyn ‘Remarks on a linguistic drift’ Celtica xiv, pp. 67-82 1981 Middle Welsh, Grammar
Williams, J.E. Caerwyn Geiriadurwyr y Gymraeg yng Nghyfnod y Dadeni Amgueddfa Genedlaethol Cymru / Amgueddfa Werin Cymru s.l. 1983 History of Linguistic Study
Williams, J. Rhosydd ‘Yr Iaith’ Pennod 9, pp. 36-37, in: Hanes Rhosllanerchrugog Pwyllgor Eisteddfod Genedlaethol Rhosllanerchrugog 1945 Dialect, Clwyd
Williams, Jac L. ‘Rhai o eiriau'r clos a'r buarth’ BBCS xiii/3 1949 138-141 Dialect, Vocabulary, Clwyd
Williams Jac L. (gol.) Geiriadur Dysgwr. . Cyfres y Dysgwyr: Welsh Learner Series. Llyfrau'r Dryw Llandybie 1968 Vocabulary, Learning
Williams, Llewelyn M. Welsh place-names. A defence of the proper method of spelling Pontypridd and Gelli Gaer E.P.C. Cardiff 1909 Place Names, Morgannwg
Williams, Michael ‘The Linguistic and Cultural Frontier in Gower’ AC cxxi 1972 61-69 Areal Linguistics
Williams, R. ‘Iaith Mam’ Taliesin xx 1970 41-47 Dialect, Caernarvon
Williams, R.T. "Trebor Mon", Enwau lleoedd yn Mon a'u tarddiad ... hefyd, Trem frysiog ar y wlad Davies and Evans Bala 1908 Place Names, Mon
Williams, Richard Llawlyfr gramadeg Cymraeg, gyda gwersi Hughes a'i Fab Wrecsam 1923 Grammar
Williams, Sian Ebra Nhw Gwasg Gwynedd Caernarfon 1981 93 Dialect, Mon
Williams, Sian Rhiannon Oes y byd i'r iaith Gymraeg, y Gymraeg yn Sir Fynwy yn y bedwaredd ganrif ar bymtheg GPC Caerdydd 1992
Williams, Stephen Joseph Beginner's Welsh i, Third Edition Evans & Short Tonypandy 1937 (1934/1) 70 pp. Learning
Williams, Stephen Joseph A Welsh Grammar University Of Wales Press Cardiff 1980 xi + 184 p. Grammar
Williams, Stephen Joseph Elfennau Gramadeg Cymraeg Gwasg Prifysgol Cymru Caerdydd 1980 [= 1959] xii + 246 pp Grammar
Williams, Stephen Jospeh Beginner's Welsh ii Evans & Short Tonypandy 1936 [1945] 80 pp. Learning
Williams, William, (Caledfryn) Gramadeg Cymraeg R. Hughes and son Wrexham s.a. (+/- 1850) 206 p. Grammar
Williamson, Robert C.; Ven Eerde, John A.; Williamson, Virginia L. ‘Language Maintenance and Shift in a Breton and Welsh Sample’ Word xxxiv, pp. 67-88. 1983 Grammar
Willis, B. ‘Negation in Welsh’ SC xl 2006 63-88 Syntax, Negation
Willis, David W. E. Syntactic Change in welsh, A Study of the Loss of Verb-Second Clarendon Press Oxford 1998 xiii + 306 Middle Welsh, Syntax
Willis, Penny ‘A reply to T.D. Griffen, 'Early Welsh aspiration...'’ Word xxxviii 1987 Middle Welsh
Willis, Penny ‘Is the Welsh verbal noun a verb or a noun ?’ Word xxxix, pp. 201-224 1988 Grammar
Wood, J. G. The place-names of Caerwent 1904 Place Names, Mynwy (Monmouthshire)
Wood, Sidney A. J. ‘Vowel Quantity and Syllable Structure in Welsh’ Working Papers Lund University xxxiii, pp. 229-236. Lund 1988 Grammar
Ysgol Addysg Prifysgol Cymru, University of Wales Termau coginio Gwasg Prifysgol Cymru Caerdydd 1971 34 Vocabulary
Ysgol Addysg Prifysgol Cymru, University of Wales Termau daearyddiaeth, ail argraffiad wedi'i helaethu a'i ddiwygio Gwasg Prifysgol Cymru Caerdydd 1972/2 v, 3-133 Vocabulary
Zimmer, H. ‘Ueber den Urspung des sogenannten gradus aequalis beim Adjectiv im Kymrischen’ ZVS xxxiv, pp. 161-223 1897 Middle Welsh
Zimmer, H. ‘Grammatische Beitraege1. Ueber Ursprung und Gebrauch der kymrischen Relativpartikel or a, ar a, ar’ ZCP ii 1899 86-123 Middle Welsh
Zimmer, Stefan ‘The Welsh Bahuvrihis’ Celtic Linguistics, Iethyddiaeth Geltaidd, Readings in Brythonic Languages, Festschrift for T. Arwyyn Watkins, ed. by Martin J. Ball, James Fife, Erich Poppe and Jenny Rowland, Amsterdam Studies in the Theory and History of Linguistic Science, series iv, Current Issues in Linguistic Theory, volume 68, pp. 375-402 Amsterdam 1990 Grammar
Zimmer, Stefan ‘On the Productivity of the Welsh Suffix -og’ JCeltL i 139-144 1992 Grammar
Zwicky, A. M. ‘Welsh soft mutation and the case of object NP's’ Proceedings of the Chicago Linguistics Society xx, pp. 387-402 1984 Grammar, Syntax, Mutation
Zwicky, A.M. and G.K. Pullum ‘Deleting named morphemes’ Lingua lix, pp. 155-175 1983 Grammar