Bibliography

Mededeelingen der Koninklijke Nederlandsche Akademie van Wetenschappen, Afd. Letterkunde, series A

63.10   Hamel (A. G. van)
61.9   Hamel (A. G. van)