Bibliography

Barry J. (Barry James)
Lewis
s. xx / s. xxi

47 publications between 2003 and 2019 indexed
Sort by:

2019

article
Lewis, Barry J., “Arthurian references in medieval Welsh poetry, c.1100–c.1540”, in: Ceridwen Lloyd-Morgan, and Erich Poppe (eds), Arthur in the Celtic languages: the Arthurian legend in Celtic literatures and traditions, 9, Cardiff: University of Wales Press, 2019. 187–202.

2018

article
Lewis, Barry J., “Ar drywydd Magna, ‘chwaer Dewi Sant’, ac eglwys ddiflanedig yn Nyffryn Teifi”, Studia Celtica 52 (2018): 33–52.  
abstract:
Yn yr erthygl hon trafodir y dystiolaeth fratiog ar gyfer eglwys goll a elwid Llanfawr, neu Landa Magna yn Lladin, a safai gynt gerllaw afon Teifi yng Ngheredigion. Dadleuir bod enw Lladin yr eglwys wedi sbarduno storïau am gymeriad o'r enw Magna neu Magnus. Ymddengys y cymeriad ffuglennol hwn fel gwrthrych i wyrth a wnaeth Dewi Sant, ac yn Iwerddon fe'i trawsffurfiwyd yn chwaer i'r sant ei hun. Ymhlith y ffynonellau a drafodir y mae Bonedd y Saint, Progenies Keredic, buchedd Ladin Briog o Lydaw, buchedd Ladin Dewi gan Rhygyfarch, buchedd Ladin Maur gan Odo o Glanfeuil, a thraethawd Gwyddeleg am famau seintiau Iwerddon. Gofynnir pa le yn union yr oedd Llanfawr, ond erys yr ateb yn ansicr ac ni wyddys ychwaith a yw hi'n llercian y tu ôl i unrhyw un o'r eglwysi sy'n hysbys inni heddiw dan enwau eraill.

This article investigates the fragmentary evidence for a lost church called Llanfawr, or Landa Magna in Latin, which lay in the Teifi valley in Ceredigion. It is argued that the Latin name of this church gave rise to stories about a character called Magna or Magnus. This fictional personage appears as the subject of a miracle performed by St David, and in Ireland was even transformed into a sister of David. Sources discussed include Bonedd y Saint, Progenies Keredic, the Breton-Latin Life of St Brioc, Rhygyfarch's Life of St David, the Life of St Maur by Odo of Glanfeuil, and the tract on the Mothers of Irish Saints. Possible locations of Llanfawr are discussed, but it remains uncertain where precisely it was and whether it corresponds to any church known today.
abstract:
Yn yr erthygl hon trafodir y dystiolaeth fratiog ar gyfer eglwys goll a elwid Llanfawr, neu Landa Magna yn Lladin, a safai gynt gerllaw afon Teifi yng Ngheredigion. Dadleuir bod enw Lladin yr eglwys wedi sbarduno storïau am gymeriad o'r enw Magna neu Magnus. Ymddengys y cymeriad ffuglennol hwn fel gwrthrych i wyrth a wnaeth Dewi Sant, ac yn Iwerddon fe'i trawsffurfiwyd yn chwaer i'r sant ei hun. Ymhlith y ffynonellau a drafodir y mae Bonedd y Saint, Progenies Keredic, buchedd Ladin Briog o Lydaw, buchedd Ladin Dewi gan Rhygyfarch, buchedd Ladin Maur gan Odo o Glanfeuil, a thraethawd Gwyddeleg am famau seintiau Iwerddon. Gofynnir pa le yn union yr oedd Llanfawr, ond erys yr ateb yn ansicr ac ni wyddys ychwaith a yw hi'n llercian y tu ôl i unrhyw un o'r eglwysi sy'n hysbys inni heddiw dan enwau eraill.

This article investigates the fragmentary evidence for a lost church called Llanfawr, or Landa Magna in Latin, which lay in the Teifi valley in Ceredigion. It is argued that the Latin name of this church gave rise to stories about a character called Magna or Magnus. This fictional personage appears as the subject of a miracle performed by St David, and in Ireland was even transformed into a sister of David. Sources discussed include Bonedd y Saint, Progenies Keredic, the Breton-Latin Life of St Brioc, Rhygyfarch's Life of St David, the Life of St Maur by Odo of Glanfeuil, and the tract on the Mothers of Irish Saints. Possible locations of Llanfawr are discussed, but it remains uncertain where precisely it was and whether it corresponds to any church known today.

2017

journal volume
Lewis, Barry J., and Ruairí Ó hUiginn (eds), Celtica 29 (2017). vi + 329 pp.
article
Lewis, Barry J., “A possible provenance for the Old Cornish vocabulary”, Cambrian Medieval Celtic Studies 73 (2017): 1–14.

2016

article
Lewis, Barry J., “The saints in narratives of conversion from the Brittonic-speaking regions”, in: Roy Flechner, and Máire Ní Mhaonaigh (eds), The introduction of Christianity into the early medieval Insular world: converting the Isles I, 19, Turnhout: Brepols, 2016. 431–456.

2014

article
Lewis, Barry J., “St. Mechyll of Anglesey, St. Maughold of Man and St. Malo of Brittany”, Studia Celtica Fennica 11 (2014): 24–38.  
abstract:
A late-medieval Welsh poem in honour of the Anglesey saint Mechyll contains features drawn from two other cults, those of the Breton St Malo and the Manx St Maughold. This article surveys the evidence for the interpenetration of these three cults in medieval Man and Anglesey. It describes first the contents of the Welsh poem and the other evidence for the cult of Mechyll. It demonstrates that Mechyll was identified with Malo under his Latin name, Machutus, though the identification itself is unhistorical. The question of the name of Malo-Machutus, the spread of his cult and the hagiography associated with him are then surveyed. It is shown that St Maughold of Man was likewise associated with Machutus, and that much the same thing happened at the Scottish church of Lesmahagow, originally dedicated to St Féchín. The place of Maughold in the Lives of St Patrick is then discussed, confirming that Maughold of Man was the saint associated by Muirchú (c.700) with Patrick’s adversary Mac Cuill. The final question raised is the name of Maughold himself. Though it is unlikely that Maughold and Mechyll were really the same historical individual, the possibility is acknowledged.
Journal volume:  Studia Celtica Fennica: <link>
abstract:
A late-medieval Welsh poem in honour of the Anglesey saint Mechyll contains features drawn from two other cults, those of the Breton St Malo and the Manx St Maughold. This article surveys the evidence for the interpenetration of these three cults in medieval Man and Anglesey. It describes first the contents of the Welsh poem and the other evidence for the cult of Mechyll. It demonstrates that Mechyll was identified with Malo under his Latin name, Machutus, though the identification itself is unhistorical. The question of the name of Malo-Machutus, the spread of his cult and the hagiography associated with him are then surveyed. It is shown that St Maughold of Man was likewise associated with Machutus, and that much the same thing happened at the Scottish church of Lesmahagow, originally dedicated to St Féchín. The place of Maughold in the Lives of St Patrick is then discussed, confirming that Maughold of Man was the saint associated by Muirchú (c.700) with Patrick’s adversary Mac Cuill. The final question raised is the name of Maughold himself. Though it is unlikely that Maughold and Mechyll were really the same historical individual, the possibility is acknowledged.

2013

article
Barry J. Lewis, “Moliant i Syr Wiliam, offeiriad Merthyr Tudful / In praise of Sir William, priest of Merthyr Tydfil”, in: Guto’r Glyn.net (2013-present).
work
Evans, Dylan Foster, Barry J. Lewis, and Ann Parry Owen [eds], Gwalch cywyddau gwŷr: ysgrifau ar Guto'r Glyn a Chymru'r bymthegfed ganrif / Essays on Guto'r Glyn and fifteenth-century Wales, Aberystwyth: Centre for Advanced Welsh and Celtic Studies, University of Wales, 2013.
article
Barry J. Lewis, “Moliant i Syr Water Herbert / In praise of Sir Walter Herbert”, in: Guto’r Glyn.net (2013-present).
article
Barry J. Lewis, “Marwnad ddienw i Syr Wiliam ap Tomas o Raglan / Anonymous elegy for Sir William ap Thomas of Raglan”, in: Guto’r Glyn.net (2013-present).
article
Barry J. Lewis, “Moliant i Golbrwg, cartref Syr Rhisiart Herbert / In praise of Coldbrook, the home of Sir Richard Herbert”, in: Guto’r Glyn.net (2013-present).
article
Barry J. Lewis, “Ymryson Guto'r Glyn a Hywel Dafi yn llys Syr Wiliam Herbert / The bardic dispute between Guto’r Glyn and Hywel Dafi at the court of Sir William Herbert”, in: Guto’r Glyn.net (2013-present).
article
Barry J. Lewis, Eurig Salisbury, “Guto’r Glyn: a life”, in: Guto’r Glyn.net (2013-present).
article
Barry J. Lewis, “Moliant i wallt du Harri Gruffudd o'r Cwrtnewydd / In praise of the black hair of Henry Griffith of Newcourt”, in: Guto’r Glyn.net (2013-present).
article
Barry J. Lewis, “Moliant i Ddafydd Mathau o Landaf / In praise of David Mathew of Llandaf”, in: Guto’r Glyn.net (2013-present).
article
Barry J. Lewis, “Moliant i Wiliam Herbert o Benfro a Llanfihangel Troddi / In praise of William Herbert of Pembroke and Troy”, in: Guto’r Glyn.net (2013-present).
article
Barry J. Lewis, “Moliant i Syr Rhisiart Gethin ap Rhys Gethin o Fuellt, capten Mantes yn Ffrainc / In praise of Sir Richard Gethin ap Rhys Gethin of Builth, captain of Mantes in France”, in: Guto’r Glyn.net (2013-present).
article
Barry J. Lewis, “Moliant i Wiliam Herbert o Raglan, iarll cyntaf Penfro / In praise of William Herbert of Raglan, first earl of Pembroke”, in: Guto’r Glyn.net (2013-present).
article
Barry J. Lewis, “Ymrafael Harri Gruffudd o'r Cwrtnewydd ac Ieuan Gethin am serch Gwladus o Lyn-nedd / The dispute between Henry Griffith of Newcourt and Ieuan Gethin for the love of Gwladus of Glyn-nedd”, in: Guto’r Glyn.net (2013-present).
article
Barry J. Lewis, “Hywel Dafi yn cyhuddo Guto'r Glyn o ganu celwydd o flaen Morgan ap Rhosier o Wynllŵg / Hywel Dafi accuses Guto’r Glyn of untruthfulness in his poetry for Morgan ap Roger of Gwynllŵg”, in: Guto’r Glyn.net (2013-present).
article
Barry J. Lewis, “Annog Edward IV i adfer trefn yng Nghymru / To urge Edward IV to restore order in Wales”, in: Guto’r Glyn.net (2013-present).
article
Barry J. Lewis, “Dathlu rhyddid Syr Rhisiart Gethin ap Rhys Gethin o Fuellt, capten Mantes yn Ffrainc / In celebration of the freedom of Sir Richard Gethin ap Rhys Gethin of Builth, captain of Mantes in France”, in: Guto’r Glyn.net (2013-present).
article
Barry J. Lewis, “Marwnad Wiliam Herbert o Raglan, iarll cyntaf Penfro / Elegy for William Herbert of Raglan, first earl of Pembroke”, in: Guto’r Glyn.net (2013-present).
article
Barry J. Lewis, “Cybydd-dod Harri Gruffudd o'r Cwrtnewydd / The miserliness of Henry Griffith of Newcourt”, in: Guto’r Glyn.net (2013-present).
article
Barry J. Lewis, “Ateb cyhuddiad Hywel Dafi ei fod yn wenieithiwr / Answering a charge of flattery brought by Hywel Dafi”, in: Guto’r Glyn.net (2013-present).
article
Barry J. Lewis, “Moliant i Phylib ap Gwilym Llwyd o Drefgwnter / In praise of Phylib ap Gwilym Llwyd of Tregunter”, in: Guto’r Glyn.net (2013-present).
article
Barry J. Lewis, “Brwydr y beirdd yn erbyn gwin Tomas ap Watgyn o Landdewi Rhydderch / The battle of the bards with the wine of Thomas ap Watkin of Llanddewi Rhydderch”, in: Guto’r Glyn.net (2013-present).
article
Barry J. Lewis, “Annog Wiliam Herbert, ail iarll Penfro, i ddial ei dad / To urge William Herbert, second earl of Pembroke, to avenge his father”, in: Guto’r Glyn.net (2013-present).
article
Barry J. Lewis, “Marwnad Harri Gruffudd o'r Cwrtnewydd / Elegy for Henry Griffith of Newcourt”, in: Guto’r Glyn.net (2013-present).
article
Salisbury, Eurig, and Barry J. Lewis, “Guto’r Glyn: a life”, Guto’r Glyn.net, Online: Centre for Advanced Welsh and Celtic Studies, University of Wales, 2013. URL: <http://gutorglyn.net/gutorglyn/biog/#index.xml-body.1_div.1>.
article
Barry J. Lewis, “Moliant i Syr Wiliam ap Tomas o Raglan / In praise of Sir William ap Thomas of Raglan”, in: Guto’r Glyn.net (2013-present).
article
Barry J. Lewis, “Moliant i Siancyn Hafart o Aberhonddu / In praise of Siancyn Havard of Brecon”, in: Guto’r Glyn.net (2013-present).
article
Barry J. Lewis, “Moliant i Rys ap Siancyn o Lyn-nedd / In praise of Rhys ap Siancyn of Glyn-nedd”, in: Guto’r Glyn.net (2013-present).
article
Barry J. Lewis, “Cysuro Ann Herbert, iarlles Penfro, ar ôl marwolaeth ei gŵr / To comfort Ann Herbert, countess of Pembroke, after the death of her husband”, in: Guto’r Glyn.net (2013-present).
article
Barry J. Lewis, “Cowydd gan Guto Powys i ofyn llurig gan Siôn Abral o'r Gilwch, swydd Henffordd / Guto Powys requests a cuirass from John Abrahall of Gillow”, in: Guto’r Glyn.net (2013-present).
article
Barry J. Lewis, “Moliant i Wiliam Herbert o Raglan, iarll cyntaf Penfro, ar ôl cipio castell Harlech, 1468 / In praise of William Herbert of Raglan, first earl of Pembroke, after the capture of Harlech castle, 1468”, in: Guto’r Glyn.net (2013-present).
article
Barry J. Lewis, “Ateb Hywel Dafi / Hywel Dafi’s reply”, in: Guto’r Glyn.net (2013-present).
article
Barry J. Lewis, “Ymweld â Harri Gruffudd o'r Cwrtnewydd / A visit to Henry Griffith of Newcourt”, in: Guto’r Glyn.net (2013-present).

2012

article
Barry J. Lewis, “[Review of: Andrew Breeze, The origins of the Four Branches of the Mabinogi (2009)]”, in: Stefan Zimmer (ed.) • Jürgen Uhlich (ed.) • Torsten Meißner (ed.), Zeitschrift für celtische Philologie 59 (2012): 243–247.

2011

article
Lewis, Barry J., “Late medieval Welsh praise poetry and nationality: the military career of Guto'r Glyn revisited”, Studia Celtica 45 (2011): 111–130.

2010

article
Lewis, Barry J., “Celtic ecocriticism”, Cambrian Medieval Celtic Studies 59 (Summer, 2010): 71–82.
work
Lewis, Barry J., and Eurig Salisbury [eds.], Gwaith Gruffudd Gryg, Cyfres beirdd yr uchelwyr, 37, Aberystwyth: Centre for Advanced Welsh and Celtic Studies, University of Wales, 2010.

2009

article
Lewis, Barry J., “Genre and the praise of place in late medieval Wales”, in: Stefan Zimmer (ed.), Kelten am Rhein: Akten des dreizehnten Internationalen Keltologiekongresses, 23. bis 27. Juli 2007 in Bonn, 2 vols, vol. 2: Philologie: Sprachen und Literaturen, Mainz: Philipp von Zabern, 2009. 147–158.

2007

work
Lewis, Barry J., and Twm Morys [eds.], Gwaith Madog Benfras ac eraill o feirdd y bedwaredd ganrif ar ddeg, Cyfres beirdd yr uchelwyr, 35, Aberystwyth: Centre for Advanced Welsh and Celtic Studies, University of Wales, 2007.
work
Lewis, Barry J., and Ann Parry Owen [eds.], Gwaith Gruffudd ap Maredudd, 3 vols, Cyfres beirdd yr uchelwyr, 24, 29, 33, Aberystwyth: Centre for Advanced Welsh and Celtic Studies, University of Wales, 2003–2007.
includes: Barry J. Lewis, Gwaith Gruffudd ap Maredudd: Canu i deulu Penmynydd, vol. 1 • Barry J. Lewis, Gwaith Gruffudd ap Maredudd: Cerddi Crefyddol, vol. 2 • Ann Parry Owen, Gwaith Gruffudd ap Maredudd: Canu Amrywiol, vol. 3

2005

work
Lewis, Barry J. [ed.], Gwaith Gruffudd ap Maredudd, vol. 2: Cerddi Crefyddol, Cyfres beirdd yr uchelwyr, 29, Aberystwyth: Centre for Advanced Welsh and Celtic Studies, University of Wales, 2005. xix + 229 pp.  
abstract:
This is the second volume of poetry by the fourteenth-century Anglesey poet Gruffudd ap Maredudd ap Dafydd, and contains all of his religious verse. Gruffudd has an important part to play in the history of Welsh religious poetry, not only because of the volume of his work (over a thousand lines are edited here), but also because of the variety and many-sidedness of his themes. We have solemn penitential poems side by side with joyful songs of praise to God; odes to the Virgin Mary; englynion about the three wise men and the four evangelists; and a powerful prayer to God, begging him to avert the Black Death from Gwynedd. Gruffudd’s long ode to the rood at Chester is a masterpiece: this, without doubt, is one of the most ambitious poems of the period. In the introduction to this volume the poet’s religious work is discussed within the context of the Catholicism of the Late Middle Ages.
(source: University of Wales)
abstract:
This is the second volume of poetry by the fourteenth-century Anglesey poet Gruffudd ap Maredudd ap Dafydd, and contains all of his religious verse. Gruffudd has an important part to play in the history of Welsh religious poetry, not only because of the volume of his work (over a thousand lines are edited here), but also because of the variety and many-sidedness of his themes. We have solemn penitential poems side by side with joyful songs of praise to God; odes to the Virgin Mary; englynion about the three wise men and the four evangelists; and a powerful prayer to God, begging him to avert the Black Death from Gwynedd. Gruffudd’s long ode to the rood at Chester is a masterpiece: this, without doubt, is one of the most ambitious poems of the period. In the introduction to this volume the poet’s religious work is discussed within the context of the Catholicism of the Late Middle Ages.
(source: University of Wales)

2003

work
Lewis, Barry J. [ed.], Gwaith Gruffudd ap Maredudd, vol. 1: Canu i deulu Penmynydd, Cyfres beirdd yr uchelwyr, 24, Aberystwyth: Centre for Advanced Welsh and Celtic Studies, University of Wales, 2003. xvii + 171 pp.  
abstract:
Aptly described by Saunders Lewis as ‘one of the greats’, Gruffudd ap Maredudd was a native of Anglesey. He is the most important of the fourteenth-century figures who continued and elaborated upon the tradition of the Poets of the Princes. His poetry, comprising c .2400 lines of eulogy and elegy, religious verse, love poetry and satire, is preserved in the Red Book of Hergest. Seven of the eight poems edited in this volume are praise poems and elegies to members of the powerful family of Penmynydd, Anglesey, who were patrons to many important poets of the period, including Iolo Goch and Llywelyn Goch ap Meurig Hen. The final poem in the volume addresses an unknown patron, who was also probably a member of the same family.
(source: University of Wales)
abstract:
Aptly described by Saunders Lewis as ‘one of the greats’, Gruffudd ap Maredudd was a native of Anglesey. He is the most important of the fourteenth-century figures who continued and elaborated upon the tradition of the Poets of the Princes. His poetry, comprising c .2400 lines of eulogy and elegy, religious verse, love poetry and satire, is preserved in the Red Book of Hergest. Seven of the eight poems edited in this volume are praise poems and elegies to members of the powerful family of Penmynydd, Anglesey, who were patrons to many important poets of the period, including Iolo Goch and Llywelyn Goch ap Meurig Hen. The final poem in the volume addresses an unknown patron, who was also probably a member of the same family.
(source: University of Wales)