Bibliography

Lewis, Barry J., “Ar drywydd Magna, ‘chwaer Dewi Sant’, ac eglwys ddiflanedig yn Nyffryn Teifi”, Studia Celtica 52 (2018): 33–52.

  • journal article
Citation details
Contributors
Article
“Ar drywydd Magna, ‘chwaer Dewi Sant’, ac eglwys ddiflanedig yn Nyffryn Teifi”
Periodical
Studia Celtica: The Bulletin of the Board of Celtic Studies 52 (2018)
Studia Celtica 52 (2018), University of Wales Press.
Volume
52
Pages
33–52
Description
Abstract (cited)
Yn yr erthygl hon trafodir y dystiolaeth fratiog ar gyfer eglwys goll a elwid Llanfawr, neu Landa Magna yn Lladin, a safai gynt gerllaw afon Teifi yng Ngheredigion. Dadleuir bod enw Lladin yr eglwys wedi sbarduno storïau am gymeriad o'r enw Magna neu Magnus. Ymddengys y cymeriad ffuglennol hwn fel gwrthrych i wyrth a wnaeth Dewi Sant, ac yn Iwerddon fe'i trawsffurfiwyd yn chwaer i'r sant ei hun. Ymhlith y ffynonellau a drafodir y mae Bonedd y Saint, Progenies Keredic, buchedd Ladin Briog o Lydaw, buchedd Ladin Dewi gan Rhygyfarch, buchedd Ladin Maur gan Odo o Glanfeuil, a thraethawd Gwyddeleg am famau seintiau Iwerddon. Gofynnir pa le yn union yr oedd Llanfawr, ond erys yr ateb yn ansicr ac ni wyddys ychwaith a yw hi'n llercian y tu ôl i unrhyw un o'r eglwysi sy'n hysbys inni heddiw dan enwau eraill.

This article investigates the fragmentary evidence for a lost church called Llanfawr, or Landa Magna in Latin, which lay in the Teifi valley in Ceredigion. It is argued that the Latin name of this church gave rise to stories about a character called Magna or Magnus. This fictional personage appears as the subject of a miracle performed by St David, and in Ireland was even transformed into a sister of David. Sources discussed include Bonedd y Saint, Progenies Keredic, the Breton-Latin Life of St Brioc, Rhygyfarch's Life of St David, the Life of St Maur by Odo of Glanfeuil, and the tract on the Mothers of Irish Saints. Possible locations of Llanfawr are discussed, but it remains uncertain where precisely it was and whether it corresponds to any church known today.
Subjects and topics
Contributors
Dennis Groenewegen
Page created
April 2019