Bibliography

Guto’r Glyn.net, Online: Centre for Advanced Welsh and Celtic Studies, University of Wales, 2013–present.

Citation details
Work
Guto’r Glyn.net
Place
Online
Publisher
Centre for Advanced Welsh and Celtic Studies, University of Wales
Year
2013–2024
Contributions indexed individually i.e. contributions for which a separate page is available
Subjects and topics
Headings
medieval Welsh poetry, c.1100-c.1600
Sources
Texts
History, society and culture
Agents
Guto'r GlynGuto’r Glyn
(fl. c.1431–c.1490)
Welsh poet who produced a substantial body of praise poetry. His patrons included men such as Sir Richard Gethin of Builth, William Herbert of Raglan, Sir Roger Kynaston of Knockin and Henry Griffith of Newcourt.
See more
Work in progress
Lewis (Barry J.), [Poem 1] “Moliant i Syr Rhisiart Gethin ap Rhys Gethin o Fuellt, capten Mantes yn Ffrainc / In praise of Sir Richard Gethin ap Rhys Gethin of Builth, captain of Mantes in France”
beg. Oer oedd weled urddolion.
Guto'r GlynGuto’r Glyn
(fl. c.1431–c.1490)
Welsh poet who produced a substantial body of praise poetry. His patrons included men such as Sir Richard Gethin of Builth, William Herbert of Raglan, Sir Roger Kynaston of Knockin and Henry Griffith of Newcourt.
See more
Lewis (Barry J.), [Poem 2] “Dathlu rhyddid Syr Rhisiart Gethin ap Rhys Gethin o Fuellt, capten Mantes yn Ffrainc / In celebration of the freedom of Sir Richard Gethin ap Rhys Gethin of Builth, captain of Mantes in France”
Y mae glaw am a glywais
Guto'r GlynGuto’r Glyn
(fl. c.1431–c.1490)
Welsh poet who produced a substantial body of praise poetry. His patrons included men such as Sir Richard Gethin of Builth, William Herbert of Raglan, Sir Roger Kynaston of Knockin and Henry Griffith of Newcourt.
See more
Edwards (Alaw Mai), [Poem 3] “Moliant i Fathau Goch o Faelor / In praise of Matthew Gough of Maelor”
beg. Pan sonier i’n amser ni.
Lewis (Barry J.), [Poem 4] “Brwydr y beirdd yn erbyn gwin Tomas ap Watgyn o Landdewi Rhydderch / The battle of the bards with the wine of Thomas ap Watkin of Llanddewi Rhydderch”
beg. Teimlwr gwŷr, teml iôr gwiwrent.
Guto'r GlynGuto’r Glyn
(fl. c.1431–c.1490)
Welsh poet who produced a substantial body of praise poetry. His patrons included men such as Sir Richard Gethin of Builth, William Herbert of Raglan, Sir Roger Kynaston of Knockin and Henry Griffith of Newcourt.
See more
Johnston (Dafydd), [Poem 5] “Salwch yr Abad Rhys ap Dafydd o Ystrad-fflur / The illness of Abbot Rhys ap Dafydd of Strata Florida”
beg. ArglwyddRys, eryr gwleddrym.
Guto'r GlynGuto’r Glyn
(fl. c.1431–c.1490)
Welsh poet who produced a substantial body of praise poetry. His patrons included men such as Sir Richard Gethin of Builth, William Herbert of Raglan, Sir Roger Kynaston of Knockin and Henry Griffith of Newcourt.
See more
Johnston (Dafydd), [Poem 6] “Cwyn am absenoldeb yr Abad Rhys ap Dafydd o Ystrad-fflur / Complaint about Abbot Rhys ap Dafydd’s absence from Strata Florida”
Poem beg. Y mae dolur i’m dilyn
Guto'r GlynGuto’r Glyn
(fl. c.1431–c.1490)
Welsh poet who produced a substantial body of praise poetry. His patrons included men such as Sir Richard Gethin of Builth, William Herbert of Raglan, Sir Roger Kynaston of Knockin and Henry Griffith of Newcourt.
See more
Johnston (Dafydd), [Poem 7] “Moliant i'r Abad Rhys ap Dafydd o Ystrad-fflur / In praise of Abbot Rhys ap Dafydd of Strata Florida”
Poem beg. Af â mawl a fo melys
Guto'r GlynGuto’r Glyn
(fl. c.1431–c.1490)
Welsh poet who produced a substantial body of praise poetry. His patrons included men such as Sir Richard Gethin of Builth, William Herbert of Raglan, Sir Roger Kynaston of Knockin and Henry Griffith of Newcourt.
See more
Johnston (Dafydd), [Poem 8] “Awdl foliant i'r Abad Rhys ap Dafydd o Ystrad-fflur / Ode in praise of Abbot Rhys ap Dafydd of Strata Florida”
Poem beg. Cerais y mab â’r corun
Guto'r GlynGuto’r Glyn
(fl. c.1431–c.1490)
Welsh poet who produced a substantial body of praise poetry. His patrons included men such as Sir Richard Gethin of Builth, William Herbert of Raglan, Sir Roger Kynaston of Knockin and Henry Griffith of Newcourt.
See more
Johnston (Dafydd), [Poem 9] “Marwnad yr Abad Rhys ap Dafydd o Ystrad-fflur / Elegy for Abbot Rhys ap Dafydd of Strata Florida”
Poem beg. Dyn wyf doe a anafwyd
Guto'r GlynGuto’r Glyn
(fl. c.1431–c.1490)
Welsh poet who produced a substantial body of praise poetry. His patrons included men such as Sir Richard Gethin of Builth, William Herbert of Raglan, Sir Roger Kynaston of Knockin and Henry Griffith of Newcourt.
See more
Johnston (Dafydd), [Poem 10] “Moliant i Hywel ap Llywelyn Fychan o Lyn Aeron / In praise of Hywel ap Llywelyn Fychan of Glyn Aeron”
Poem beg. Y mae gŵr ym i'w garu
Guto'r GlynGuto’r Glyn
(fl. c.1431–c.1490)
Welsh poet who produced a substantial body of praise poetry. His patrons included men such as Sir Richard Gethin of Builth, William Herbert of Raglan, Sir Roger Kynaston of Knockin and Henry Griffith of Newcourt.
See more
Johnston (Dafydd), [Poem 11] “Moliant i Rys ap Dafydd o Uwch Aeron / In praise of Rhys ap Dafydd of Uwch Aeron”
Poem beg. Seythydd wyf od ymsaethaf
Guto'r GlynGuto’r Glyn
(fl. c.1431–c.1490)
Welsh poet who produced a substantial body of praise poetry. His patrons included men such as Sir Richard Gethin of Builth, William Herbert of Raglan, Sir Roger Kynaston of Knockin and Henry Griffith of Newcourt.
See more
Johnston (Dafydd), [Poem 12] “Awdl foliant i Ddafydd ap Tomas o Flaen-tren / Ode in praise of Dafydd ap Tomas of Blaen-tren”
Poem beg. Llawen wyf i'm plwyf a'm plas diofal
Guto'r GlynGuto’r Glyn
(fl. c.1431–c.1490)
Welsh poet who produced a substantial body of praise poetry. His patrons included men such as Sir Richard Gethin of Builth, William Herbert of Raglan, Sir Roger Kynaston of Knockin and Henry Griffith of Newcourt.
See more
Johnston (Dafydd), [Poem 13] “In praise of Dafydd ap Tomas of Blaen-tren / Moliant i Ddafydd ap Tomas o Flaen-tren”
Poem beg. Dafydd brydydd a brawdwr
Guto'r GlynGuto’r Glyn
(fl. c.1431–c.1490)
Welsh poet who produced a substantial body of praise poetry. His patrons included men such as Sir Richard Gethin of Builth, William Herbert of Raglan, Sir Roger Kynaston of Knockin and Henry Griffith of Newcourt.
See more
Johnston (Dafydd), [Poem 14] “Moliant i Syr Rhys ap Tomas o Abermarlais / In praise of Sir Rhys ap Tomas of Abermarlais”
Poem beg. Caraf urddol Caerfyrddin
Guto'r GlynGuto’r Glyn
(fl. c.1431–c.1490)
Welsh poet who produced a substantial body of praise poetry. His patrons included men such as Sir Richard Gethin of Builth, William Herbert of Raglan, Sir Roger Kynaston of Knockin and Henry Griffith of Newcourt.
See more
Lewis (Barry J.), [Poem 15] “Moliant i Rys ap Siancyn o Lyn-nedd / In praise of Rhys ap Siancyn of Glyn-nedd”
Poem beg. Rhoist lew win a rhost lawer
Guto'r GlynGuto’r Glyn
(fl. c.1431–c.1490)
Welsh poet who produced a substantial body of praise poetry. His patrons included men such as Sir Richard Gethin of Builth, William Herbert of Raglan, Sir Roger Kynaston of Knockin and Henry Griffith of Newcourt.
See more
Lewis (Barry J.), [Poem 16] “Moliant i Syr Wiliam, offeiriad Merthyr Tudful / In praise of Sir William, priest of Merthyr Tydfil”
Poem beg. Gwn waith o gariad gwen ŵyl
Guto'r GlynGuto’r Glyn
(fl. c.1431–c.1490)
Welsh poet who produced a substantial body of praise poetry. His patrons included men such as Sir Richard Gethin of Builth, William Herbert of Raglan, Sir Roger Kynaston of Knockin and Henry Griffith of Newcourt.
See more
Lewis (Barry J.), [Poem 17] “Moliant i Ddafydd Mathau o Landaf / In praise of David Mathew of Llandaf”
Poem beg. Dafydd Mathau bendefig
Guto'r GlynGuto’r Glyn
(fl. c.1431–c.1490)
Welsh poet who produced a substantial body of praise poetry. His patrons included men such as Sir Richard Gethin of Builth, William Herbert of Raglan, Sir Roger Kynaston of Knockin and Henry Griffith of Newcourt.
See more
Lewis (Barry J.), [Poem 18a] “Hywel Dafi yn cyhuddo Guto'r Glyn o ganu celwydd o flaen Morgan ap Rhosier o Wynllŵg / Hywel Dafi accuses Guto’r Glyn of untruthfulness in his poetry for Morgan ap Roger of Gwynllŵg”
Poem beg. Darogan fydd a ganwyf
Guto'r GlynGuto’r Glyn
(fl. c.1431–c.1490)
Welsh poet who produced a substantial body of praise poetry. His patrons included men such as Sir Richard Gethin of Builth, William Herbert of Raglan, Sir Roger Kynaston of Knockin and Henry Griffith of Newcourt.
See more
Lewis (Barry J.), [Poem 18] “Ateb cyhuddiad Hywel Dafi ei fod yn wenieithiwr / Answering a charge of flattery brought by Hywel Dafi”
Poem beg. Ewch yn iach ni chwenychaf
Guto'r GlynGuto’r Glyn
(fl. c.1431–c.1490)
Welsh poet who produced a substantial body of praise poetry. His patrons included men such as Sir Richard Gethin of Builth, William Herbert of Raglan, Sir Roger Kynaston of Knockin and Henry Griffith of Newcourt.
See more
Lewis (Barry J.), [Poem 19] “Moliant i Syr Wiliam ap Tomas o Raglan / In praise of Sir William ap Thomas of Raglan”
Poem beg. Sâl rhugl yn seiliaw Rhaglan
Guto'r GlynGuto’r Glyn
(fl. c.1431–c.1490)
Welsh poet who produced a substantial body of praise poetry. His patrons included men such as Sir Richard Gethin of Builth, William Herbert of Raglan, Sir Roger Kynaston of Knockin and Henry Griffith of Newcourt.
See more
Lewis (Barry J.), [Poem 20a] “Ateb Hywel Dafi / Hywel Dafi’s reply”
Poem beg. Rhyfedd ydiw arfeddyd
Guto'r GlynGuto’r Glyn
(fl. c.1431–c.1490)
Welsh poet who produced a substantial body of praise poetry. His patrons included men such as Sir Richard Gethin of Builth, William Herbert of Raglan, Sir Roger Kynaston of Knockin and Henry Griffith of Newcourt.
See more
Lewis (Barry J.), [Poem 20] “Ymryson Guto'r Glyn a Hywel Dafi yn llys Syr Wiliam Herbert / The bardic dispute between Guto’r Glyn and Hywel Dafi at the court of Sir William Herbert”
Poem beg. Mawr yw dysg yno mae'r da
Guto'r GlynGuto’r Glyn
(fl. c.1431–c.1490)
Welsh poet who produced a substantial body of praise poetry. His patrons included men such as Sir Richard Gethin of Builth, William Herbert of Raglan, Sir Roger Kynaston of Knockin and Henry Griffith of Newcourt.
See more
Lewis (Barry J.), [Poem 21] “Moliant i Wiliam Herbert o Raglan, iarll cyntaf Penfro, ar ôl cipio castell Harlech, 1468 / In praise of William Herbert of Raglan, first earl of Pembroke, after the capture of Harlech castle, 1468”
Poem beg. Tri llu aeth i Gymru gynt
Guto'r GlynGuto’r Glyn
(fl. c.1431–c.1490)
Welsh poet who produced a substantial body of praise poetry. His patrons included men such as Sir Richard Gethin of Builth, William Herbert of Raglan, Sir Roger Kynaston of Knockin and Henry Griffith of Newcourt.
See more
Lewis (Barry J.), [Poem 22] “Moliant i Golbrwg, cartref Syr Rhisiart Herbert / In praise of Coldbrook, the home of Sir Richard Herbert”
Poem beg. A oes unplas yn siampler
Guto'r GlynGuto’r Glyn
(fl. c.1431–c.1490)
Welsh poet who produced a substantial body of praise poetry. His patrons included men such as Sir Richard Gethin of Builth, William Herbert of Raglan, Sir Roger Kynaston of Knockin and Henry Griffith of Newcourt.
See more
Lewis (Barry J.), [Poem 23] “Moliant i Wiliam Herbert o Raglan, iarll cyntaf Penfro / In praise of William Herbert of Raglan, first earl of Pembroke”
Poem beg. Ai gwledd a wnaeth f'arglwyddwawr
Guto'r GlynGuto’r Glyn
(fl. c.1431–c.1490)
Welsh poet who produced a substantial body of praise poetry. His patrons included men such as Sir Richard Gethin of Builth, William Herbert of Raglan, Sir Roger Kynaston of Knockin and Henry Griffith of Newcourt.
See more
Lewis (Barry J.), [Poem 24] “Marwnad Wiliam Herbert o Raglan, iarll cyntaf Penfro / Elegy for William Herbert of Raglan, first earl of Pembroke”
Poem beg. Dawns o Bowls! Doe’n ysbeiliwyd
Guto'r GlynGuto’r Glyn
(fl. c.1431–c.1490)
Welsh poet who produced a substantial body of praise poetry. His patrons included men such as Sir Richard Gethin of Builth, William Herbert of Raglan, Sir Roger Kynaston of Knockin and Henry Griffith of Newcourt.
See more
Lewis (Barry J.), [Poem 25] “Annog Wiliam Herbert, ail iarll Penfro, i ddial ei dad / To urge William Herbert, second earl of Pembroke, to avenge his father”
Poem beg. Tair blynedd rhyfedd fu'r rhain
Guto'r GlynGuto’r Glyn
(fl. c.1431–c.1490)
Welsh poet who produced a substantial body of praise poetry. His patrons included men such as Sir Richard Gethin of Builth, William Herbert of Raglan, Sir Roger Kynaston of Knockin and Henry Griffith of Newcourt.
See more
Lewis (Barry J.), [Poem 26] “Cysuro Ann Herbert, iarlles Penfro, ar ôl marwolaeth ei gŵr / To comfort Ann Herbert, countess of Pembroke, after the death of her husband”
Poem beg. Gynt y rhoed yn gynta' rhan
Guto'r GlynGuto’r Glyn
(fl. c.1431–c.1490)
Welsh poet who produced a substantial body of praise poetry. His patrons included men such as Sir Richard Gethin of Builth, William Herbert of Raglan, Sir Roger Kynaston of Knockin and Henry Griffith of Newcourt.
See more
Lewis (Barry J.), [Poem 27] “Moliant i Syr Water Herbert / In praise of Sir Walter Herbert”
Poem beg. Tyfodd gŵr at Dafydd Gam
Guto'r GlynGuto’r Glyn
(fl. c.1431–c.1490)
Welsh poet who produced a substantial body of praise poetry. His patrons included men such as Sir Richard Gethin of Builth, William Herbert of Raglan, Sir Roger Kynaston of Knockin and Henry Griffith of Newcourt.
See more
Lewis (Barry J.), [Poem 28] “Moliant i Wiliam Herbert o Benfro a Llanfihangel Troddi / In praise of William Herbert of Pembroke and Troy”
Poem beg. Dau dir ni newidiwyd un
Guto'r GlynGuto’r Glyn
(fl. c.1431–c.1490)
Welsh poet who produced a substantial body of praise poetry. His patrons included men such as Sir Richard Gethin of Builth, William Herbert of Raglan, Sir Roger Kynaston of Knockin and Henry Griffith of Newcourt.
See more
Lewis (Barry J.), [Poem 29] “Annog Edward IV i adfer trefn yng Nghymru / To urge Edward IV to restore order in Wales”
Poem beg. Mae'r tarw mawr o'r Mortmeriaid?
Guto'r GlynGuto’r Glyn
(fl. c.1431–c.1490)
Welsh poet who produced a substantial body of praise poetry. His patrons included men such as Sir Richard Gethin of Builth, William Herbert of Raglan, Sir Roger Kynaston of Knockin and Henry Griffith of Newcourt.
See more
Lewis (Barry J.), [Poem 30] “Moliant i Phylib ap Gwilym Llwyd o Drefgwnter / In praise of Phylib ap Gwilym Llwyd of Tregunter”
Poem beg. Tlos fu anrheg Taliesin
Guto'r GlynGuto’r Glyn
(fl. c.1431–c.1490)
Welsh poet who produced a substantial body of praise poetry. His patrons included men such as Sir Richard Gethin of Builth, William Herbert of Raglan, Sir Roger Kynaston of Knockin and Henry Griffith of Newcourt.
See more
Lewis (Barry J.), [Poem 31] “Moliant i Siancyn Hafart o Aberhonddu / In praise of Siancyn Havard of Brecon”
Poem beg. Siancyn wayw ennyn annwyd
Guto'r GlynGuto’r Glyn
(fl. c.1431–c.1490)
Welsh poet who produced a substantial body of praise poetry. His patrons included men such as Sir Richard Gethin of Builth, William Herbert of Raglan, Sir Roger Kynaston of Knockin and Henry Griffith of Newcourt.
See more
Lewis (Barry J.), [Poem 32] “Ymweld â Harri Gruffudd o'r Cwrtnewydd / A visit to Henry Griffith of Newcourt”
Poem beg. Brysiaf lle mae browysedd
Guto'r GlynGuto’r Glyn
(fl. c.1431–c.1490)
Welsh poet who produced a substantial body of praise poetry. His patrons included men such as Sir Richard Gethin of Builth, William Herbert of Raglan, Sir Roger Kynaston of Knockin and Henry Griffith of Newcourt.
See more
Lewis (Barry J.), [Poem 33] “Moliant i wallt du Harri Gruffudd o'r Cwrtnewydd / In praise of the black hair of Henry Griffith of Newcourt”
Poem beg. Lle nid da lliw onid du
Guto'r GlynGuto’r Glyn
(fl. c.1431–c.1490)
Welsh poet who produced a substantial body of praise poetry. His patrons included men such as Sir Richard Gethin of Builth, William Herbert of Raglan, Sir Roger Kynaston of Knockin and Henry Griffith of Newcourt.
See more
Lewis (Barry J.), [Poem 34] “Ymrafael Harri Gruffudd o'r Cwrtnewydd ac Ieuan Gethin am serch Gwladus o Lyn-nedd / The dispute between Henry Griffith of Newcourt and Ieuan Gethin for the love of Gwladus of Glyn-nedd”
Poem beg. Mae dawn Duw i'm dyn diwael
Guto'r GlynGuto’r Glyn
(fl. c.1431–c.1490)
Welsh poet who produced a substantial body of praise poetry. His patrons included men such as Sir Richard Gethin of Builth, William Herbert of Raglan, Sir Roger Kynaston of Knockin and Henry Griffith of Newcourt.
See more
Lewis (Barry J.), [Poem 35] “Cybydd-dod Harri Gruffudd o'r Cwrtnewydd / The miserliness of Henry Griffith of Newcourt”
Poem beg. Y du hydr o'r Deheudir
Guto'r GlynGuto’r Glyn
(fl. c.1431–c.1490)
Welsh poet who produced a substantial body of praise poetry. His patrons included men such as Sir Richard Gethin of Builth, William Herbert of Raglan, Sir Roger Kynaston of Knockin and Henry Griffith of Newcourt.
See more
Lewis (Barry J.), [Poem 36] “Marwnad Harri Gruffudd o'r Cwrtnewydd / Elegy for Henry Griffith of Newcourt”
Poem beg. Doe darfu'r Deau derfyn
Guto'r GlynGuto’r Glyn
(fl. c.1431–c.1490)
Welsh poet who produced a substantial body of praise poetry. His patrons included men such as Sir Richard Gethin of Builth, William Herbert of Raglan, Sir Roger Kynaston of Knockin and Henry Griffith of Newcourt.
See more
Daniel (R. Iestyn), [Poem 37] “Moliant i Ddafydd Llwyd ap Dafydd o'r Drenewydd / In praise of Dafydd Llwyd ap Dafydd of Newtown”
Poem beg. Dafydd mae'r beirdd yn dyfod
Guto'r GlynGuto’r Glyn
(fl. c.1431–c.1490)
Welsh poet who produced a substantial body of praise poetry. His patrons included men such as Sir Richard Gethin of Builth, William Herbert of Raglan, Sir Roger Kynaston of Knockin and Henry Griffith of Newcourt.
See more
Edwards (Alaw Mai), [Poem 38] “Moliant i'r Faenor, cartref Edward ap Hywel a Gwenllïan ferch Rhys / In praise of Vaynor, the home of Edward ap Hywel and Gwenllïan daughter of Rhys”
Poem beg. Iechyd i ŵr uchod êl
Guto'r GlynGuto’r Glyn
(fl. c.1431–c.1490)
Welsh poet who produced a substantial body of praise poetry. His patrons included men such as Sir Richard Gethin of Builth, William Herbert of Raglan, Sir Roger Kynaston of Knockin and Henry Griffith of Newcourt.
See more
Daniel (R. Iestyn), [Poem 39] “Gofyn march gan Faredudd ab Ifan Fychan o Gedewain ar ran Rheinallt ap Rhys Gruffudd / Request for a horse from Maredudd ab Ifan Fychan of Cedewain on behalf of Rheinallt ap Rhys Gruffudd”
Poem beg. Mredudd ai yma'r ydwyd
Guto'r GlynGuto’r Glyn
(fl. c.1431–c.1490)
Welsh poet who produced a substantial body of praise poetry. His patrons included men such as Sir Richard Gethin of Builth, William Herbert of Raglan, Sir Roger Kynaston of Knockin and Henry Griffith of Newcourt.
See more
Daniel (R. Iestyn), [Poem 40] “Marwnad Hywel ab Owain o Lanbryn-mair / Elegy for Hywel ab Owain of Llanbryn-mair”
Poem beg. Caewyd deurudd caterwen
Guto'r GlynGuto’r Glyn
(fl. c.1431–c.1490)
Welsh poet who produced a substantial body of praise poetry. His patrons included men such as Sir Richard Gethin of Builth, William Herbert of Raglan, Sir Roger Kynaston of Knockin and Henry Griffith of Newcourt.
See more
Daniel (R. Iestyn), [Poem 41] “Moliant i law arian Siôn Dafi / In praise of the silver hand of Siôn Dafi”
Poem beg. Er treulio punt yn Llundain
Guto'r GlynGuto’r Glyn
(fl. c.1431–c.1490)
Welsh poet who produced a substantial body of praise poetry. His patrons included men such as Sir Richard Gethin of Builth, William Herbert of Raglan, Sir Roger Kynaston of Knockin and Henry Griffith of Newcourt.
See more
Edwards (Alaw Mai), [Poem 42] “Marwnad Einion ap Gruffudd o Lechwedd Ystrad / Elegy for Einion ap Gruffudd of Llechwedd Ystrad”
Poem beg. Dwfr Alwen doe fu'r wylaw
Guto'r GlynGuto’r Glyn
(fl. c.1431–c.1490)
Welsh poet who produced a substantial body of praise poetry. His patrons included men such as Sir Richard Gethin of Builth, William Herbert of Raglan, Sir Roger Kynaston of Knockin and Henry Griffith of Newcourt.
See more
Daniel (R. Iestyn), [Poem 43] “Awdl foliant i Syr Bened, person Corwen / Ode in praise of Sir Benet, parson of Corwen”
Poem beg. Prelad ar ein gwlad o Glwyd i Ddyfrdwy
Guto'r GlynGuto’r Glyn
(fl. c.1431–c.1490)
Welsh poet who produced a substantial body of praise poetry. His patrons included men such as Sir Richard Gethin of Builth, William Herbert of Raglan, Sir Roger Kynaston of Knockin and Henry Griffith of Newcourt.
See more
Daniel (R. Iestyn), [Poem 44a] “Ymateb Tudur Penllyn i Guto'r Glyn a'i gyngor i Syr Bened / Tudur Penllyn’s response to Guto’r Glyn and his advice to Sir Benet”
Poem beg. Sulien a'th geid, Syr Bened
Guto'r GlynGuto’r Glyn
(fl. c.1431–c.1490)
Welsh poet who produced a substantial body of praise poetry. His patrons included men such as Sir Richard Gethin of Builth, William Herbert of Raglan, Sir Roger Kynaston of Knockin and Henry Griffith of Newcourt.
See more
Daniel (R. Iestyn), [Poem 44] “Porthmona / Droving”
Poem beg. Deubeth a red drwy’'r gwledydd
Guto'r GlynGuto’r Glyn
(fl. c.1431–c.1490)
Welsh poet who produced a substantial body of praise poetry. His patrons included men such as Sir Richard Gethin of Builth, William Herbert of Raglan, Sir Roger Kynaston of Knockin and Henry Griffith of Newcourt.
See more
Daniel (R. Iestyn), [Poem 45] “Ymateb Guto'r Glyn i Dudur Penllyn / Guto’r Glyn’s response to Tudur Penllyn”
Poem beg. Diwedd hen fu'r fargen fau
Guto'r GlynGuto’r Glyn
(fl. c.1431–c.1490)
Welsh poet who produced a substantial body of praise poetry. His patrons included men such as Sir Richard Gethin of Builth, William Herbert of Raglan, Sir Roger Kynaston of Knockin and Henry Griffith of Newcourt.
See more
Daniel (R. Iestyn), [Poem 46a] “Dychan gan Ieuan ap Tudur Penllyn i Dudur Penllyn / Satire by Ieuan ap Tudur Penllyn of Tudur Penllyn”
Poem beg. Fy nhad oedd gachiad guchiau tylluan
Guto'r GlynGuto’r Glyn
(fl. c.1431–c.1490)
Welsh poet who produced a substantial body of praise poetry. His patrons included men such as Sir Richard Gethin of Builth, William Herbert of Raglan, Sir Roger Kynaston of Knockin and Henry Griffith of Newcourt.
See more
Daniel (R. Iestyn), [Poem 46b] “Ateb Tudur Penllyn i'r beirdd a'i testuniodd / Tudur Penllyn’s reply to the poets who satirized him”
Poem beg. Eich rhybudd 'r ydwy â chribau rhedyn
Guto'r GlynGuto’r Glyn
(fl. c.1431–c.1490)
Welsh poet who produced a substantial body of praise poetry. His patrons included men such as Sir Richard Gethin of Builth, William Herbert of Raglan, Sir Roger Kynaston of Knockin and Henry Griffith of Newcourt.
See more
Daniel (R. Iestyn), [Poem 46] “Ymateb Guto'r Glyn i Ieuan ap Tudur Penllyn / Guto’r Glyn’s response to Ieuan ap Tudur Penllyn”
Poem beg. Och wŷr a glywsoch werin y damwain
Guto'r GlynGuto’r Glyn
(fl. c.1431–c.1490)
Welsh poet who produced a substantial body of praise poetry. His patrons included men such as Sir Richard Gethin of Builth, William Herbert of Raglan, Sir Roger Kynaston of Knockin and Henry Griffith of Newcourt.
See more
Daniel (R. Iestyn), [Poem 47] “Marwnad Syr Bened, person Corwen / Elegy for Sir Benet, parson of Corwen”
Poem beg. Mi a welais mau wylaw
Guto'r GlynGuto’r Glyn
(fl. c.1431–c.1490)
Welsh poet who produced a substantial body of praise poetry. His patrons included men such as Sir Richard Gethin of Builth, William Herbert of Raglan, Sir Roger Kynaston of Knockin and Henry Griffith of Newcourt.
See more
Daniel (R. Iestyn), [Poem 48] “Moliant i Ieuan ab Einion ac Angharad ferch Dafydd o'r Cryniarth a'u hwyth plentyn / In praise of Ieuan ab Einion of Cryniarth and his family”
Poem beg. Y gwrda o gywirdeb
Guto'r GlynGuto’r Glyn
(fl. c.1431–c.1490)
Welsh poet who produced a substantial body of praise poetry. His patrons included men such as Sir Richard Gethin of Builth, William Herbert of Raglan, Sir Roger Kynaston of Knockin and Henry Griffith of Newcourt.
See more
Edwards (Alaw Mai), [Poem 49] “Moliant i Feurig Fychan ap Hywel Selau o Nannau, ei wraig Angharad ferch Dafydd, eu mab Dafydd a'i wraig yntau Elen ferch Hywel / In praise of Meurig Fychan ap Hywel Selau of Nannau, his wife Angharad daughter of Dafydd, their son Dafydd and his wife Elen daughter of Hywel”
Poem beg. Mawr fu Hywel a Meurig
Guto'r GlynGuto’r Glyn
(fl. c.1431–c.1490)
Welsh poet who produced a substantial body of praise poetry. His patrons included men such as Sir Richard Gethin of Builth, William Herbert of Raglan, Sir Roger Kynaston of Knockin and Henry Griffith of Newcourt.
See more
Edwards (Alaw Mai), [Poem 50] “Marwnad Meurig Fychan ap Hywel Selau a'i wraig Angharad ferch Dafydd o Nannau / Elegy for Meurig Fychan ap Hywel Selau and his wife Angharad daughter of Dafydd of Nannau”
Poem beg. Mawr fu'r cri am y Trihael
Guto'r GlynGuto’r Glyn
(fl. c.1431–c.1490)
Welsh poet who produced a substantial body of praise poetry. His patrons included men such as Sir Richard Gethin of Builth, William Herbert of Raglan, Sir Roger Kynaston of Knockin and Henry Griffith of Newcourt.
See more
Edwards (Alaw Mai), [Poem 51] “Diolch i Ddafydd ap Meurig Fychan ac Elen ferch Hywel o Nannau am farch / To thank Dafydd ap Meurig Fychan and Elen daughter of Hywel of Nannau for a horse”
Poem beg. Bron draw biau'r enw a drig
Guto'r GlynGuto’r Glyn
(fl. c.1431–c.1490)
Welsh poet who produced a substantial body of praise poetry. His patrons included men such as Sir Richard Gethin of Builth, William Herbert of Raglan, Sir Roger Kynaston of Knockin and Henry Griffith of Newcourt.
See more
Edwards (Alaw Mai), [Poem 52] “Marwnad Gruffudd Fychan ap Gruffudd o Gorsygedol / Elegy for Gruffudd Fychan ap Gruffudd of Corsygedol”
Poem beg. Duw Rhên dug Edwart Frenin
Guto'r GlynGuto’r Glyn
(fl. c.1431–c.1490)
Welsh poet who produced a substantial body of praise poetry. His patrons included men such as Sir Richard Gethin of Builth, William Herbert of Raglan, Sir Roger Kynaston of Knockin and Henry Griffith of Newcourt.
See more
Edwards (Alaw Mai), [Poem 53] “Gofyn ffaling gan Elen ferch Robert Pilstwn o'r Llannerch / Request for an Irish mantle from Elen daughter of Robert Puleston of Llannerch”
Poem beg. Elen aur llen o’r Llannerch
Guto'r GlynGuto’r Glyn
(fl. c.1431–c.1490)
Welsh poet who produced a substantial body of praise poetry. His patrons included men such as Sir Richard Gethin of Builth, William Herbert of Raglan, Sir Roger Kynaston of Knockin and Henry Griffith of Newcourt.
See more
Salisbury (Eurig), [Poem 54] “Englynion marwnad Dafydd Nanmor ac Ieuan Deulwyn / Elegy for Dafydd Nanmor and Ieuan Deulwyn”
Poem beg. Marw Dafydd y sydd fal saeth i'm esgyrn
Guto'r GlynGuto’r Glyn
(fl. c.1431–c.1490)
Welsh poet who produced a substantial body of praise poetry. His patrons included men such as Sir Richard Gethin of Builth, William Herbert of Raglan, Sir Roger Kynaston of Knockin and Henry Griffith of Newcourt.
See more
Salisbury (Eurig), [Poem 55] “Moliant i Wiliam ap Gruffudd o Gochwillan / In praise of Wiliam ap Gruffudd of Cochwillan”
Poem beg. Mae gwahawdd ym a gohir
Guto'r GlynGuto’r Glyn
(fl. c.1431–c.1490)
Welsh poet who produced a substantial body of praise poetry. His patrons included men such as Sir Richard Gethin of Builth, William Herbert of Raglan, Sir Roger Kynaston of Knockin and Henry Griffith of Newcourt.
See more
Salisbury (Eurig), [Poem 56] “Moliant i Wiliam Fychan ap Gwilym o'r Penrhyn / In praise of Wiliam Fychan ap Gwilym of Penrhyn”
Poem beg. A adeilo hudoliaeth
Guto'r GlynGuto’r Glyn
(fl. c.1431–c.1490)
Welsh poet who produced a substantial body of praise poetry. His patrons included men such as Sir Richard Gethin of Builth, William Herbert of Raglan, Sir Roger Kynaston of Knockin and Henry Griffith of Newcourt.
See more
Salisbury (Eurig), [Poem 57] “Moliant i Wiliam Fychan ap Gwilym o'r Penrhyn a thair ardal ei awdurdod / In praise of Wiliam Fychan ap Gwilym of Penrhyn and his three regions of influence”
Poem beg. Y gŵr mawr a egyr Môn
Guto'r GlynGuto’r Glyn
(fl. c.1431–c.1490)
Welsh poet who produced a substantial body of praise poetry. His patrons included men such as Sir Richard Gethin of Builth, William Herbert of Raglan, Sir Roger Kynaston of Knockin and Henry Griffith of Newcourt.
See more
Salisbury (Eurig), [Poem 58] “Diolch i Risiart Cyffin ab Ieuan Llwyd, deon Bangor, am bwrs / To thank Rhisiart Cyffin ab Ieuan Llwyd, dean of Bangor, for a purse”
Poem beg. Mynnwn 'y mod mewn un man
Guto'r GlynGuto’r Glyn
(fl. c.1431–c.1490)
Welsh poet who produced a substantial body of praise poetry. His patrons included men such as Sir Richard Gethin of Builth, William Herbert of Raglan, Sir Roger Kynaston of Knockin and Henry Griffith of Newcourt.
See more
Salisbury (Eurig), [Poem 59] “Diolch i Risiart Cyffin ab Ieuan Llwyd, deon Bangor, am baderau / To thank Rhisiart Cyffin ab Ieuan Llwyd, dean of Bangor, for a rosary”
Poem beg. Mae un ceidwad mewn cadair
Guto'r GlynGuto’r Glyn
(fl. c.1431–c.1490)
Welsh poet who produced a substantial body of praise poetry. His patrons included men such as Sir Richard Gethin of Builth, William Herbert of Raglan, Sir Roger Kynaston of Knockin and Henry Griffith of Newcourt.
See more
Edwards (Alaw Mai), [Poem 60] “Gofyn gwalch gan Huw Bwlclai ap Wiliam Bwlclai o Fiwmares ar ran Rhisiart Cyffin ab Ieuan Llwyd, deon Bangor / Request for a hawk from Huw Bulkeley ap Wiliam Bulkely of Beaumaris on behalf of Rhisiart Cyffin ab Ieuan Llwyd, dean of Bangor”
Poem beg. Milwr a gâr moli'r gwŷdd
Guto'r GlynGuto’r Glyn
(fl. c.1431–c.1490)
Welsh poet who produced a substantial body of praise poetry. His patrons included men such as Sir Richard Gethin of Builth, William Herbert of Raglan, Sir Roger Kynaston of Knockin and Henry Griffith of Newcourt.
See more
Salisbury (Eurig), [Poem 61] “Gofyn teils gan Risiart Cyffin ab Ieuan Llwyd, deon Bangor, ar ran Syr Gruffudd ab Einion o Henllan / Request for slates from Rhisiart Cyffin ab Ieuan Llwyd, dean of Bangor, on behalf of Sir Gruffudd ab Einion of Henllan”
Poem beg. Rhoi tŷ'r wyf fry ar y fron
Guto'r GlynGuto’r Glyn
(fl. c.1431–c.1490)
Welsh poet who produced a substantial body of praise poetry. His patrons included men such as Sir Richard Gethin of Builth, William Herbert of Raglan, Sir Roger Kynaston of Knockin and Henry Griffith of Newcourt.
See more
Daniel (R. Iestyn), [Poem 62] “Moliant i Ddafydd ap Gwilym o Lwydiarth / In praise of Dafydd ap Gwilym of Llwydiarth”
Poem beg. Dilyd henw deiliad hynwyf
Guto'r GlynGuto’r Glyn
(fl. c.1431–c.1490)
Welsh poet who produced a substantial body of praise poetry. His patrons included men such as Sir Richard Gethin of Builth, William Herbert of Raglan, Sir Roger Kynaston of Knockin and Henry Griffith of Newcourt.
See more
Salisbury (Eurig), [Poem 63] “Moliant i bum mab Llywelyn ap Hwlcyn o Fôn / In praise of the five sons of Llywelyn ap Hwlcyn of Anglesey”
Poem beg. Mae heddiw ym wahoddion
Guto'r GlynGuto’r Glyn
(fl. c.1431–c.1490)
Welsh poet who produced a substantial body of praise poetry. His patrons included men such as Sir Richard Gethin of Builth, William Herbert of Raglan, Sir Roger Kynaston of Knockin and Henry Griffith of Newcourt.
See more
Salisbury (Eurig), [Poem 64] “Moliant i Huw Lewys ap Llywelyn o Brysaeddfed pan fu bron â boddi / In praise of Huw Lewys ap Llywelyn of Prysaeddfed when he nearly drowned”
Poem beg. Llywygais garllaw eigion
Guto'r GlynGuto’r Glyn
(fl. c.1431–c.1490)
Welsh poet who produced a substantial body of praise poetry. His patrons included men such as Sir Richard Gethin of Builth, William Herbert of Raglan, Sir Roger Kynaston of Knockin and Henry Griffith of Newcourt.
See more
Salisbury (Eurig), [Poem 65a] “Dychan gan Lywelyn ap Gutun i Guto'r Glyn pan haerwyd ei foddi / Satire by Llywelyn ap Gutun of Guto’r Glyn when he was alleged to have drowned”
Poem beg. Tristach yw Cymry trostyn'
Guto'r GlynGuto’r Glyn
(fl. c.1431–c.1490)
Welsh poet who produced a substantial body of praise poetry. His patrons included men such as Sir Richard Gethin of Builth, William Herbert of Raglan, Sir Roger Kynaston of Knockin and Henry Griffith of Newcourt.
See more
Salisbury (Eurig), [Poem 65] “Ateb i ddychan Llywelyn ap Gutun / Reply to Llywelyn ap Gutun’s satire”
Poem beg. Mae llef oer mae llifeiriaint
Guto'r GlynGuto’r Glyn
(fl. c.1431–c.1490)
Welsh poet who produced a substantial body of praise poetry. His patrons included men such as Sir Richard Gethin of Builth, William Herbert of Raglan, Sir Roger Kynaston of Knockin and Henry Griffith of Newcourt.
See more
Daniel (R. Iestyn), [Poem 66] “Dychan i Ddafydd ab Edmwnd / Satire of Dafydd ab Edmwnd”
Poem beg. Y mae llwdn yma llednoeth
Guto'r GlynGuto’r Glyn
(fl. c.1431–c.1490)
Welsh poet who produced a substantial body of praise poetry. His patrons included men such as Sir Richard Gethin of Builth, William Herbert of Raglan, Sir Roger Kynaston of Knockin and Henry Griffith of Newcourt.
See more
Daniel (R. Iestyn), [Poem 67] “Dychan i Ddafydd ab Edmwnd / Satire of Dafydd ab Edmwnd”
Poem beg. Sywidw Asaf ydwyd
Guto'r GlynGuto’r Glyn
(fl. c.1431–c.1490)
Welsh poet who produced a substantial body of praise poetry. His patrons included men such as Sir Richard Gethin of Builth, William Herbert of Raglan, Sir Roger Kynaston of Knockin and Henry Griffith of Newcourt.
See more
Daniel (R. Iestyn), [Poem 68a] “Dychan i geilliau Guto'r Glyn gan Ddafydd ab Edmwnd / Satire on Guto’r Glyn’s testicles by Dafydd ab Edmwnd”
Poem beg. Y dyn a sigwyd ei au
Guto'r GlynGuto’r Glyn
(fl. c.1431–c.1490)
Welsh poet who produced a substantial body of praise poetry. His patrons included men such as Sir Richard Gethin of Builth, William Herbert of Raglan, Sir Roger Kynaston of Knockin and Henry Griffith of Newcourt.
See more
Daniel (R. Iestyn), [Poem 68b] “Dychan gan Ddafydd ab Edmwnd i Guto'r Glyn / Satire by Dafydd ab Edmwnd of Guto’r Glyn”
Poem beg. Nôl bwrw trosol, peri trwsio 'i ddorglwyd
Guto'r GlynGuto’r Glyn
(fl. c.1431–c.1490)
Welsh poet who produced a substantial body of praise poetry. His patrons included men such as Sir Richard Gethin of Builth, William Herbert of Raglan, Sir Roger Kynaston of Knockin and Henry Griffith of Newcourt.
See more
Daniel (R. Iestyn), [Poem 68] “Dychan i gal Dafydd ab Edmwnd / Satire on Dafydd ab Edmwnd’s penis”
Poem beg. Dafydd fab difudd ei fod
Guto'r GlynGuto’r Glyn
(fl. c.1431–c.1490)
Welsh poet who produced a substantial body of praise poetry. His patrons included men such as Sir Richard Gethin of Builth, William Herbert of Raglan, Sir Roger Kynaston of Knockin and Henry Griffith of Newcourt.
See more
Daniel (R. Iestyn), [Poem 69] “Ymbil â'r Grog yng Nghaer ar ran Dafydd ab Ieuan / A supplication to the Rood in Chester on behalf of Dafydd ab Ieuan”
Poem beg. Y Grog i bob dyn o gred
Guto'r GlynGuto’r Glyn
(fl. c.1431–c.1490)
Welsh poet who produced a substantial body of praise poetry. His patrons included men such as Sir Richard Gethin of Builth, William Herbert of Raglan, Sir Roger Kynaston of Knockin and Henry Griffith of Newcourt.
See more
Salisbury (Eurig), [Poem 70] “Moliant i Syr Hywel ap Dai o Laneurgain / In praise of Sir Hywel ap Dai of Northop”
Poem beg. Pwy'r mab llên pêr ym mhob llys
Guto'r GlynGuto’r Glyn
(fl. c.1431–c.1490)
Welsh poet who produced a substantial body of praise poetry. His patrons included men such as Sir Richard Gethin of Builth, William Herbert of Raglan, Sir Roger Kynaston of Knockin and Henry Griffith of Newcourt.
See more
Salisbury (Eurig), [Poem 71] “Moliant i Domas Salbri ap Harri Salbri o Leweni a'i dylwyth / In praise of Tomas Salbri ap Harri Salbri of Lleweni and his family”
Poem beg. I Gelli-wig ac i'w llys
Guto'r GlynGuto’r Glyn
(fl. c.1431–c.1490)
Welsh poet who produced a substantial body of praise poetry. His patrons included men such as Sir Richard Gethin of Builth, William Herbert of Raglan, Sir Roger Kynaston of Knockin and Henry Griffith of Newcourt.
See more
Daniel (R. Iestyn), [Poem 72] “Marwnad Siôn ap Madog Pilstwn o Hafod-y-wern / Elegy for Siôn ap Madog Puleston of Hafod-y-wern”
Poem beg. Wylofus wyf fal afon
Guto'r GlynGuto’r Glyn
(fl. c.1431–c.1490)
Welsh poet who produced a substantial body of praise poetry. His patrons included men such as Sir Richard Gethin of Builth, William Herbert of Raglan, Sir Roger Kynaston of Knockin and Henry Griffith of Newcourt.
See more
Salisbury (Eurig), [Poem 73] “Gofyn saeled gan Wiliam Rodn ap Richard Rodn o Holt ar ran Dafydd Bromffild o Fers / Request for a sallet from Wiliam Rodn ap Richard Rodn of Holt on behalf of Dafydd Bromffild of Bersham”
Poem beg. Dyn traws fûm yn dwyn tros fôr
Guto'r GlynGuto’r Glyn
(fl. c.1431–c.1490)
Welsh poet who produced a substantial body of praise poetry. His patrons included men such as Sir Richard Gethin of Builth, William Herbert of Raglan, Sir Roger Kynaston of Knockin and Henry Griffith of Newcourt.
See more
Daniel (R. Iestyn), [Poem 74] “Moliant i Rosier ap Siôn Pilstwn o Emral / In praise of Rhosier ap Siôn Puleston of Emral”
Poem beg. Pwy sy geidwad teirgwlad hy
Guto'r GlynGuto’r Glyn
(fl. c.1431–c.1490)
Welsh poet who produced a substantial body of praise poetry. His patrons included men such as Sir Richard Gethin of Builth, William Herbert of Raglan, Sir Roger Kynaston of Knockin and Henry Griffith of Newcourt.
See more
Edwards (Alaw Mai), [Poem 75] “Moliant i Siôn Hanmer ap Siôn Hanmer o Halchdyn a'r Llai / In praise of Siôn Hanmer ap Siôn Hanmer of Halghton and Llai”
Poem beg. Cwncwerwyr oedd y gwŷr gynt
Guto'r GlynGuto’r Glyn
(fl. c.1431–c.1490)
Welsh poet who produced a substantial body of praise poetry. His patrons included men such as Sir Richard Gethin of Builth, William Herbert of Raglan, Sir Roger Kynaston of Knockin and Henry Griffith of Newcourt.
See more
Edwards (Alaw Mai), [Poem 76] “Gofyn cyllell hela gan Rruffudd ap Rhys o Iâl ar ran Siôn Hanmer ap Siôn Hanmer o Halchdyn a'r Llai / Request for a hunting knife from Gruffudd ap Rhys of Yale on behalf of Siôn Hanmer ap Siôn Hanmer of Halghton and Llai”
Poem beg. Yn dripheth y'th wnânt Ruffudd
Guto'r GlynGuto’r Glyn
(fl. c.1431–c.1490)
Welsh poet who produced a substantial body of praise poetry. His patrons included men such as Sir Richard Gethin of Builth, William Herbert of Raglan, Sir Roger Kynaston of Knockin and Henry Griffith of Newcourt.
See more
Daniel (R. Iestyn), [Poem 77] “Moliant i'r Abad Tomas o Amwythig / In praise of Abbot Thomas of Shrewsbury”
Poem beg. Mi a euthum i 'Mwythig
Guto'r GlynGuto’r Glyn
(fl. c.1431–c.1490)
Welsh poet who produced a substantial body of praise poetry. His patrons included men such as Sir Richard Gethin of Builth, William Herbert of Raglan, Sir Roger Kynaston of Knockin and Henry Griffith of Newcourt.
See more
Daniel (R. Iestyn)Salisbury (Eurig), [Poem 78] “Moliant i Siôn Talbod, trydydd iarll Amwythig / In praise of John Talbot, second earl of Shrewsbury”
Poem beg. Arglwyddwedd ar goel addas
Guto'r GlynGuto’r Glyn
(fl. c.1431–c.1490)
Welsh poet who produced a substantial body of praise poetry. His patrons included men such as Sir Richard Gethin of Builth, William Herbert of Raglan, Sir Roger Kynaston of Knockin and Henry Griffith of Newcourt.
See more
Daniel (R. Iestyn), [Poem 79] “Moliant i Syr Rosier Cinast ap Gruffudd o'r Cnwcin / In praise of Sir Roger Kynaston ap Gruffudd of Knockin”
Poem beg. Awst y llas fy nghastell i
Guto'r GlynGuto’r Glyn
(fl. c.1431–c.1490)
Welsh poet who produced a substantial body of praise poetry. His patrons included men such as Sir Richard Gethin of Builth, William Herbert of Raglan, Sir Roger Kynaston of Knockin and Henry Griffith of Newcourt.
See more
Daniel (R. Iestyn), [Poem 80] “Moliant i Syr Siôn Bwrch ap Huw Bwrch o'r Drefrudd / In praise of Sir John Burgh ap Huw Burgh of Wattlesborough”
Poem beg. Ni chair ustus na Christiawn
Guto'r GlynGuto’r Glyn
(fl. c.1431–c.1490)
Welsh poet who produced a substantial body of praise poetry. His patrons included men such as Sir Richard Gethin of Builth, William Herbert of Raglan, Sir Roger Kynaston of Knockin and Henry Griffith of Newcourt.
See more
Edwards (Alaw Mai), [Poem 81] “Diolch i Siân Bwrch ferch William Clopton o'r Drefrudd am ei gofal / To thank Joan Burgh daughter of William Clopton of Wattlesborough for her care”
Poem beg. Mae i’m cefn er ys pythefnos
Guto'r GlynGuto’r Glyn
(fl. c.1431–c.1490)
Welsh poet who produced a substantial body of praise poetry. His patrons included men such as Sir Richard Gethin of Builth, William Herbert of Raglan, Sir Roger Kynaston of Knockin and Henry Griffith of Newcourt.
See more
Daniel (R. Iestyn), [Poem 82] “Marwnad Llywelyn ab y Moel / Elegy for Llywelyn ab y Moel”
Poem beg. Mae arch yn Ystrad Marchell
Guto'r GlynGuto’r Glyn
(fl. c.1431–c.1490)
Welsh poet who produced a substantial body of praise poetry. His patrons included men such as Sir Richard Gethin of Builth, William Herbert of Raglan, Sir Roger Kynaston of Knockin and Henry Griffith of Newcourt.
See more
Daniel (R. Iestyn), [Poem 83] “Moliant i Ruffudd Fychan ap Gruffudd Deuddwr o'r Collfryn / In praise of Gruffudd Fychan ap Gruffudd Deuddwr of Collfryn”
Poem beg. Chwerddais am ben Sais o'r sir
Guto'r GlynGuto’r Glyn
(fl. c.1431–c.1490)
Welsh poet who produced a substantial body of praise poetry. His patrons included men such as Sir Richard Gethin of Builth, William Herbert of Raglan, Sir Roger Kynaston of Knockin and Henry Griffith of Newcourt.
See more
Daniel (R. Iestyn), [Poem 84] “Moliant i Syr Siôn Mechain, person Llandrinio / In praise of Sir Siôn Mechain, parson of Llandrinio”
Poem beg. Duw a roes ym o dir saint
Guto'r GlynGuto’r Glyn
(fl. c.1431–c.1490)
Welsh poet who produced a substantial body of praise poetry. His patrons included men such as Sir Richard Gethin of Builth, William Herbert of Raglan, Sir Roger Kynaston of Knockin and Henry Griffith of Newcourt.
See more
Daniel (R. Iestyn), [Poem 85] “Moliant i dŷ newydd Syr Siôn Mechain, person Llandrinio / In praise of the new house of Sir Siôn Mechain, parson of Llandrinio”
Poem beg. Iolo tuthiodd at Ithael
Guto'r GlynGuto’r Glyn
(fl. c.1431–c.1490)
Welsh poet who produced a substantial body of praise poetry. His patrons included men such as Sir Richard Gethin of Builth, William Herbert of Raglan, Sir Roger Kynaston of Knockin and Henry Griffith of Newcourt.
See more
Salisbury (Eurig), [Poem 86] “Moliant i Ddafydd Llwyd ap Gruffudd o Abertanad / In praise of Dafydd Llwyd ap Gruffudd of Abertanad”
Poem beg. Af dduw Sul foddus aelwyd
Guto'r GlynGuto’r Glyn
(fl. c.1431–c.1490)
Welsh poet who produced a substantial body of praise poetry. His patrons included men such as Sir Richard Gethin of Builth, William Herbert of Raglan, Sir Roger Kynaston of Knockin and Henry Griffith of Newcourt.
See more
Salisbury (Eurig), [Poem 87] “Diolch i Gatrin ferch Maredudd o Abertanad a'i gŵr, Dafydd Llwyd ap Gruffudd, am bwrs / To thank Catrin daughter of Maredudd of Abertanad and her husband, Dafydd Llwyd ap Gruffudd, for a purse”
Poem beg. Mawr yw'r gair am y teirodd
Guto'r GlynGuto’r Glyn
(fl. c.1431–c.1490)
Welsh poet who produced a substantial body of praise poetry. His patrons included men such as Sir Richard Gethin of Builth, William Herbert of Raglan, Sir Roger Kynaston of Knockin and Henry Griffith of Newcourt.
See more
Salisbury (Eurig), [Poem 88] “Marwnad Gweurful ferch Madog o Abertanad / Elegy for Gweurful daughter of Madog of Abertanad”
Poem beg. Mis drwg a fu 'm Mhowys draw
Guto'r GlynGuto’r Glyn
(fl. c.1431–c.1490)
Welsh poet who produced a substantial body of praise poetry. His patrons included men such as Sir Richard Gethin of Builth, William Herbert of Raglan, Sir Roger Kynaston of Knockin and Henry Griffith of Newcourt.
See more
Salisbury (Eurig), [Poem 89] “Marwnad Dafydd Llwyd ap Gruffudd o Abertanad / Elegy for Dafydd Llwyd ap Gruffudd of Abertanad”
Poem beg. I gilio rhag ei elyn
Guto'r GlynGuto’r Glyn
(fl. c.1431–c.1490)
Welsh poet who produced a substantial body of praise poetry. His patrons included men such as Sir Richard Gethin of Builth, William Herbert of Raglan, Sir Roger Kynaston of Knockin and Henry Griffith of Newcourt.
See more
Salisbury (Eurig), [Poem 90] “Ar achlysur ailadeiladu tŷ Hywel ab Ieuan Fychan ym Moeliwrch / On rebuilding Hywel ab Ieuan Fychan’s house at Moeliwrch”
Poem beg. Dafydd o braffwydd Broffwyd
Guto'r GlynGuto’r Glyn
(fl. c.1431–c.1490)
Welsh poet who produced a substantial body of praise poetry. His patrons included men such as Sir Richard Gethin of Builth, William Herbert of Raglan, Sir Roger Kynaston of Knockin and Henry Griffith of Newcourt.
See more
Salisbury (Eurig), [Poem 91] “Moliant i Hywel ab Ieuan Fychan o Foeliwrch / In praise of Hywel ab Ieuan Fychan of Moeliwrch”
Poem beg. Y gŵr ar war y garreg
Guto'r GlynGuto’r Glyn
(fl. c.1431–c.1490)
Welsh poet who produced a substantial body of praise poetry. His patrons included men such as Sir Richard Gethin of Builth, William Herbert of Raglan, Sir Roger Kynaston of Knockin and Henry Griffith of Newcourt.
See more
Salisbury (Eurig), [Poem 92] “I iacháu glin Hywel ab Ieuan Fychan o Foeliwrch / To heal Hywel ab Ieuan Fychan of Moeliwrch’s knee”
Poem beg. Hywel ni chysgaf haeach
Guto'r GlynGuto’r Glyn
(fl. c.1431–c.1490)
Welsh poet who produced a substantial body of praise poetry. His patrons included men such as Sir Richard Gethin of Builth, William Herbert of Raglan, Sir Roger Kynaston of Knockin and Henry Griffith of Newcourt.
See more
Salisbury (Eurig), [Poem 93] “Englynion ymryson rhwng Ieuan ap Gruffudd Leiaf a Guto'r Glyn / Debate poems between Ieuan ap Gruffudd Leiaf and Guto’r Glyn”
Poem beg. Ni fynnaf ataf llei notier gywely
Guto'r GlynGuto’r Glyn
(fl. c.1431–c.1490)
Welsh poet who produced a substantial body of praise poetry. His patrons included men such as Sir Richard Gethin of Builth, William Herbert of Raglan, Sir Roger Kynaston of Knockin and Henry Griffith of Newcourt.
See more
Daniel (R. Iestyn), [Poem 94] “Moliant i Ddafydd Cyffin ab Iolyn o Langedwyn / In praise of Dafydd Cyffin ab Iolyn of Llangedwyn”
Poem beg. Y llwyn gwydr yn Llangedwyn
Guto'r GlynGuto’r Glyn
(fl. c.1431–c.1490)
Welsh poet who produced a substantial body of praise poetry. His patrons included men such as Sir Richard Gethin of Builth, William Herbert of Raglan, Sir Roger Kynaston of Knockin and Henry Griffith of Newcourt.
See more
Daniel (R. Iestyn), [Poem 95] “Moliant i Faredudd ap Hywel o Groesoswallt / In praise of Maredudd ap Hywel of Oswestry”
Poem beg. Ni phery stad na phwrs dyn
Guto'r GlynGuto’r Glyn
(fl. c.1431–c.1490)
Welsh poet who produced a substantial body of praise poetry. His patrons included men such as Sir Richard Gethin of Builth, William Herbert of Raglan, Sir Roger Kynaston of Knockin and Henry Griffith of Newcourt.
See more
Salisbury (Eurig), [Poem 96] “Moliant i Sieffrai Cyffin ap Morus o Groesoswallt / In praise of Sieffrai Cyffin ap Morus of Oswestry”
Poem beg. Tyfodd un o blant difeth
Guto'r GlynGuto’r Glyn
(fl. c.1431–c.1490)
Welsh poet who produced a substantial body of praise poetry. His patrons included men such as Sir Richard Gethin of Builth, William Herbert of Raglan, Sir Roger Kynaston of Knockin and Henry Griffith of Newcourt.
See more
Salisbury (Eurig), [Poem 97] “Moliant i Sieffrai Cyffin ap Morus o Groesoswallt a'i wraig, Siân ferch Lawrence Stanstry / In praise of Sieffrai Cyffin ap Morus of Oswestry and his wife, Siân daughter of Lawrence Stanstry”
Poem beg. Pererin piau'r awron
Guto'r GlynGuto’r Glyn
(fl. c.1431–c.1490)
Welsh poet who produced a substantial body of praise poetry. His patrons included men such as Sir Richard Gethin of Builth, William Herbert of Raglan, Sir Roger Kynaston of Knockin and Henry Griffith of Newcourt.
See more
Salisbury (Eurig), [Poem 98] “Gofyn brigawn gan Sieffrai Cyffin ap Morus o Groesoswallt ar ran Dafydd Llwyd ap Gruffudd o Abertanad / Request for a brigandine from Sieffrai Cyffin ap Morus of Oswestry on behalf of Dafydd Llwyd ap Gruffudd of Abertanad”
Poem beg. Mae ceidwad i'n gwlad a'n gwledd
Guto'r GlynGuto’r Glyn
(fl. c.1431–c.1490)
Welsh poet who produced a substantial body of praise poetry. His patrons included men such as Sir Richard Gethin of Builth, William Herbert of Raglan, Sir Roger Kynaston of Knockin and Henry Griffith of Newcourt.
See more
Salisbury (Eurig), [Poem 99] “Gofyn corn hela gan Sieffrai Cyffin ap Morus o Groesoswallt ar ran Siôn Eutun ap Siâms Eutun o Barc Eutun / Request for a hunting horn from Sieffrai Cyffin ap Morus of Oswestry on behalf of Siôn Eutun ap Siâms Eutun of Parc Eutun”
Poem beg. Sieffrai a yf osai Ffrainc
Guto'r GlynGuto’r Glyn
(fl. c.1431–c.1490)
Welsh poet who produced a substantial body of praise poetry. His patrons included men such as Sir Richard Gethin of Builth, William Herbert of Raglan, Sir Roger Kynaston of Knockin and Henry Griffith of Newcourt.
See more
Salisbury (Eurig), [Poem 100] “Gofyn dau filgi gan Robert ab Ieuan Fychan o Goetmor ar ran Sieffrai Cyffin ap Morus o Groesoswallt / Request for two greyhounds from Rhobert ab Ieuan Fychan of Coetmor on behalf of Sieffrai Cyffin ap Morus of Oswestry”
Poem beg. Rhobert uwch rhiwiau Aber
Guto'r GlynGuto’r Glyn
(fl. c.1431–c.1490)
Welsh poet who produced a substantial body of praise poetry. His patrons included men such as Sir Richard Gethin of Builth, William Herbert of Raglan, Sir Roger Kynaston of Knockin and Henry Griffith of Newcourt.
See more
Salisbury (Eurig), [Poem 101a] “Dychan gan Syr Rhys i Guto'r Glyn ac yntau gartref yn glaf y Nadolig / Satire by Syr Rhys of Guto’r Glyn when he was ill at home at Christmas”
Poem beg. Gutun y Glyn a fu glaf
Guto'r GlynGuto’r Glyn
(fl. c.1431–c.1490)
Welsh poet who produced a substantial body of praise poetry. His patrons included men such as Sir Richard Gethin of Builth, William Herbert of Raglan, Sir Roger Kynaston of Knockin and Henry Griffith of Newcourt.
See more
Salisbury (Eurig), [Poem 101] “Ateb i ddychan Syr Rhys / Reply to Syr Rhys’s satire”
Poem beg. Gwae a gynhaliodd i gyd
Guto'r GlynGuto’r Glyn
(fl. c.1431–c.1490)
Welsh poet who produced a substantial body of praise poetry. His patrons included men such as Sir Richard Gethin of Builth, William Herbert of Raglan, Sir Roger Kynaston of Knockin and Henry Griffith of Newcourt.
See more
Salisbury (Eurig), [Poem 102] “Moliant i Groesoswallt / In praise of Oswestry”
Poem beg. Yn ieuanc bûm flaeneuwr
Guto'r GlynGuto’r Glyn
(fl. c.1431–c.1490)
Welsh poet who produced a substantial body of praise poetry. His patrons included men such as Sir Richard Gethin of Builth, William Herbert of Raglan, Sir Roger Kynaston of Knockin and Henry Griffith of Newcourt.
See more
Owen (Ann Parry), [Poem 103] “Moliant i feibion Edward ap Dafydd o Fryncunallt / In praise of the sons of Edward ap Dafydd of Bryncunallt”
Poem beg. Yr eryrod arwraidd
Guto'r GlynGuto’r Glyn
(fl. c.1431–c.1490)
Welsh poet who produced a substantial body of praise poetry. His patrons included men such as Sir Richard Gethin of Builth, William Herbert of Raglan, Sir Roger Kynaston of Knockin and Henry Griffith of Newcourt.
See more
Owen (Ann Parry), [Poem 104] “Marwnad Edward ap Dafydd o Fryncunallt / Elegy for Edward ap Dafydd of Bryncunallt”
Poem beg. Llawer nos llew'r Waun Isaf
Guto'r GlynGuto’r Glyn
(fl. c.1431–c.1490)
Welsh poet who produced a substantial body of praise poetry. His patrons included men such as Sir Richard Gethin of Builth, William Herbert of Raglan, Sir Roger Kynaston of Knockin and Henry Griffith of Newcourt.
See more
Owen (Ann Parry), [Poem 105] “Marwnad Robert Trefor ab Edward o Fryncunallt / Elegy for Robert Trefor ab Edward of Bryncunallt”
Poem beg. Llydan oedd gastell Edwart
Guto'r GlynGuto’r Glyn
(fl. c.1431–c.1490)
Welsh poet who produced a substantial body of praise poetry. His patrons included men such as Sir Richard Gethin of Builth, William Herbert of Raglan, Sir Roger Kynaston of Knockin and Henry Griffith of Newcourt.
See more
Owen (Ann Parry), [Poem 106] “I gymodi ag Ieuan Fychan ab Ieuan o Bengwern / Request for reconciliation with Ieuan Fychan ab Ieuan of Pengwern”
Poem beg. Sain Cristoffr a fu'n offrwm
Guto'r GlynGuto’r Glyn
(fl. c.1431–c.1490)
Welsh poet who produced a substantial body of praise poetry. His patrons included men such as Sir Richard Gethin of Builth, William Herbert of Raglan, Sir Roger Kynaston of Knockin and Henry Griffith of Newcourt.
See more
Owen (Ann Parry), [Poem 107] “Moliant i Siôn Edward o Blasnewydd a'i wraig, Gwenhwyfar ferch Elis Eutun / In praise of Siôn Edward of Plasnewydd and his wife, Gwenhwyfar daughter of Elis Eutun”
Poem beg. Hawdd fyd heddiw i fwydau
Guto'r GlynGuto’r Glyn
(fl. c.1431–c.1490)
Welsh poet who produced a substantial body of praise poetry. His patrons included men such as Sir Richard Gethin of Builth, William Herbert of Raglan, Sir Roger Kynaston of Knockin and Henry Griffith of Newcourt.
See more
Owen (Ann Parry), [Poem 108] “Gofyn wyth ych ar ran Rhisiart Cyffin ab Ieuan Llwyd, deon Bangor / Request for eight oxen on behalf of Richard Cyffin ab Ieuan Llwyd, dean of Bangor”
Poem beg. Ordain ar y deon wyf
Guto'r GlynGuto’r Glyn
(fl. c.1431–c.1490)
Welsh poet who produced a substantial body of praise poetry. His patrons included men such as Sir Richard Gethin of Builth, William Herbert of Raglan, Sir Roger Kynaston of Knockin and Henry Griffith of Newcourt.
See more
Daniel (R. Iestyn), [Poem 109] “Diolch i'r Abad Dafydd ab Ieuan o Lyn-y-groes a Rhisiart Cyffin ab Ieuan Llwyd, deon Bangor, am wella briw / To thank Abbot Dafydd ab Ieuan of Valle Crucis, and Rhisiart Cyffin ab Ieuan Llwyd, dean of Bangor, for healing a wound”
Poem beg. Deliais o glwyf a dolur
Guto'r GlynGuto’r Glyn
(fl. c.1431–c.1490)
Welsh poet who produced a substantial body of praise poetry. His patrons included men such as Sir Richard Gethin of Builth, William Herbert of Raglan, Sir Roger Kynaston of Knockin and Henry Griffith of Newcourt.
See more
Owen (Ann Parry), [Poem 110] “Diolch i'r Abad Dafydd ab Ieuan o Lyn-y-groes am fwcled / To thank Abbot Dafydd ab Ieuan of Valle Crucis for a buckler”
Poem beg. Mae eryr ar holl wŷr llên
Guto'r GlynGuto’r Glyn
(fl. c.1431–c.1490)
Welsh poet who produced a substantial body of praise poetry. His patrons included men such as Sir Richard Gethin of Builth, William Herbert of Raglan, Sir Roger Kynaston of Knockin and Henry Griffith of Newcourt.
See more
Owen (Ann Parry), [Poem 111] “Awdl foliant i'r Abad Dafydd ab Ieuan o Lyn-y-groes / Ode in praise of Abbot Dafydd ab Ieuan of Valle Crucis”
Poem beg. Llwyddiant i’r tenant a’r tai a’r wengaer
Guto'r GlynGuto’r Glyn
(fl. c.1431–c.1490)
Welsh poet who produced a substantial body of praise poetry. His patrons included men such as Sir Richard Gethin of Builth, William Herbert of Raglan, Sir Roger Kynaston of Knockin and Henry Griffith of Newcourt.
See more
Owen (Ann Parry), [Poem 112] “Moliant i'r Abad Dafydd ab Ieuan o Lyn-y-groes / In praise of Abbot Dafydd ab Ieuan of Valle Crucis”
Poem beg. Y nghred pei gallwn redeg
Guto'r GlynGuto’r Glyn
(fl. c.1431–c.1490)
Welsh poet who produced a substantial body of praise poetry. His patrons included men such as Sir Richard Gethin of Builth, William Herbert of Raglan, Sir Roger Kynaston of Knockin and Henry Griffith of Newcourt.
See more
Owen (Ann Parry), [Poem 113] “Awdl foliant i'r Abad Dafydd ab Ieuan o Lyn-y-groes / Ode in praise of Abbot Dafydd ab Ieuan of Valle Crucis”
Poem beg. Llys rydd ym y sydd ansoddau llu dalm
Guto'r GlynGuto’r Glyn
(fl. c.1431–c.1490)
Welsh poet who produced a substantial body of praise poetry. His patrons included men such as Sir Richard Gethin of Builth, William Herbert of Raglan, Sir Roger Kynaston of Knockin and Henry Griffith of Newcourt.
See more
Owen (Ann Parry), [Poem 114] “Gofyn i Drahaearn ab Ieuan o Ben-rhos am gael benthyg Llyfr y Greal ar ran Abad Dafydd ab Ieuan o Lyn-y-groes / Request to borrow the Book of the Grail from Trahaearn ab Ieuan of Pen-rhos on behalf of Abbot Dafydd ab Ieuan of Valle Crucis”
Poem beg. Oed trywyr yt Trahaearn
Guto'r GlynGuto’r Glyn
(fl. c.1431–c.1490)
Welsh poet who produced a substantial body of praise poetry. His patrons included men such as Sir Richard Gethin of Builth, William Herbert of Raglan, Sir Roger Kynaston of Knockin and Henry Griffith of Newcourt.
See more
Owen (Ann Parry), [Poem 115] “Moliant i'r Abad Dafydd ab Owain o Ystrad Marchell / In praise of Abbot Dafydd ab Owain of Strata Marcella”
Poem beg. Mae deusant i'm dewisaw
Guto'r GlynGuto’r Glyn
(fl. c.1431–c.1490)
Welsh poet who produced a substantial body of praise poetry. His patrons included men such as Sir Richard Gethin of Builth, William Herbert of Raglan, Sir Roger Kynaston of Knockin and Henry Griffith of Newcourt.
See more
Owen (Ann Parry), [Poem 116] “Guto'r Glyn yn amddiffyn ei le yng Nglyn-y-groes / Guto’r Glyn defends his place in Valle Crucis”
Poem beg. Mae poen ym a hap ennyd
Guto'r GlynGuto’r Glyn
(fl. c.1431–c.1490)
Welsh poet who produced a substantial body of praise poetry. His patrons included men such as Sir Richard Gethin of Builth, William Herbert of Raglan, Sir Roger Kynaston of Knockin and Henry Griffith of Newcourt.
See more
Owen (Ann Parry), [Poem 117] “Moliant i'r Abad Dafydd ab Ieuan o Lyn-y-groes / In praise of Abbot Dafydd ab Ieuan of Valle Crucis”
Poem beg. Mae'r henwyr? Ai meirw'r rheini?
Guto'r GlynGuto’r Glyn
(fl. c.1431–c.1490)
Welsh poet who produced a substantial body of praise poetry. His patrons included men such as Sir Richard Gethin of Builth, William Herbert of Raglan, Sir Roger Kynaston of Knockin and Henry Griffith of Newcourt.
See more
Owen (Ann Parry), [Poem 118] “Myfyrdod diwedd oes / Meditation at the end of life”
Poem beg. Mae un cun yma i’n cynnal
Guto'r GlynGuto’r Glyn
(fl. c.1431–c.1490)
Welsh poet who produced a substantial body of praise poetry. His patrons included men such as Sir Richard Gethin of Builth, William Herbert of Raglan, Sir Roger Kynaston of Knockin and Henry Griffith of Newcourt.
See more
Salisbury (Eurig), [Poem 119] “Ei englyn olaf / His last englyn”
Poem beg. Gwae'r gwan dau oedran nid edrych ni chwardd
Guto'r GlynGuto’r Glyn
(fl. c.1431–c.1490)
Welsh poet who produced a substantial body of praise poetry. His patrons included men such as Sir Richard Gethin of Builth, William Herbert of Raglan, Sir Roger Kynaston of Knockin and Henry Griffith of Newcourt.
See more
Lewis (Barry J.), [Poem 120] “Cowydd gan Guto Powys i ofyn llurig gan Siôn Abral o'r Gilwch, swydd Henffordd / Guto Powys requests a cuirass from John Abrahall of Gillow”
Poem beg. Mae arofyn am ryfel
Guto'r GlynGuto’r Glyn
(fl. c.1431–c.1490)
Welsh poet who produced a substantial body of praise poetry. His patrons included men such as Sir Richard Gethin of Builth, William Herbert of Raglan, Sir Roger Kynaston of Knockin and Henry Griffith of Newcourt.
See more
Salisbury (Eurig), [Poem 121] “Gosteg o englynion ansicr eu hawduraeth ynghylch dagr a roddodd Tudur Aled i Hywel Grythor / Series of englynion of uncertain authorship concerning a dagger given to Hywel Grythor by Tudur Aled”
Poem beg. Adda Fras wylwas a elwyn' yn fardd
Guto'r GlynGuto’r Glyn
(fl. c.1431–c.1490)
Welsh poet who produced a substantial body of praise poetry. His patrons included men such as Sir Richard Gethin of Builth, William Herbert of Raglan, Sir Roger Kynaston of Knockin and Henry Griffith of Newcourt.
See more
Salisbury (Eurig), [Poem 122] “Gosteg o englynion ansicr eu hawduraeth i annog Rhys Grythor i ofyn ffaling gan yr Abad Dafydd o Faenan / Series of englynion of uncertain authorship to urge Rhys Grythor to request a mantle from Abbot Dafydd of Maenan”
Poem beg. Gwylliad grym eirchiad gorau marchog gynt
Guto'r GlynGuto’r Glyn
(fl. c.1431–c.1490)
Welsh poet who produced a substantial body of praise poetry. His patrons included men such as Sir Richard Gethin of Builth, William Herbert of Raglan, Sir Roger Kynaston of Knockin and Henry Griffith of Newcourt.
See more
Salisbury (Eurig), [Poem 123] “Englyn ansicr ei awduraeth i was y bardd a oedd yn rhincian dannedd yn ei gwsg / Poem of uncertain authorship for the poet’s servant who gnashed his teeth in his sleep”
Poem beg. Deffro Twm gidwm, gedyrn dy ddannedd
Guto'r GlynGuto’r Glyn
(fl. c.1431–c.1490)
Welsh poet who produced a substantial body of praise poetry. His patrons included men such as Sir Richard Gethin of Builth, William Herbert of Raglan, Sir Roger Kynaston of Knockin and Henry Griffith of Newcourt.
See more
Salisbury (Eurig), [Poem 124] “Englyn ansicr ei awduraeth i rywun a rechodd / Poem of uncertain authorship for someone who farted”
Poem beg. Afanc rhyw forgranc rhefrgrin rhumenwynt
Guto'r GlynGuto’r Glyn
(fl. c.1431–c.1490)
Welsh poet who produced a substantial body of praise poetry. His patrons included men such as Sir Richard Gethin of Builth, William Herbert of Raglan, Sir Roger Kynaston of Knockin and Henry Griffith of Newcourt.
See more
Lewis (Barry J.), [Poem 125] “Marwnad ddienw i Syr Wiliam ap Tomas o Raglan / Anonymous elegy for Sir William ap Thomas of Raglan”
Poem beg. Tri llu oergwymp tra llwyrgoll
Guto'r GlynGuto’r Glyn
(fl. c.1431–c.1490)
Welsh poet who produced a substantial body of praise poetry. His patrons included men such as Sir Richard Gethin of Builth, William Herbert of Raglan, Sir Roger Kynaston of Knockin and Henry Griffith of Newcourt.
See more
Salisbury (Eurig), [Poem 126] “Marwnad Guto'r Glyn gan Gutun Owain / Elegy for Guto’r Glyn by Gutun Owain”
Poem beg. Yn iach awen na chywydd
Guto'r GlynGuto’r Glyn
(fl. c.1431–c.1490)
Welsh poet who produced a substantial body of praise poetry. His patrons included men such as Sir Richard Gethin of Builth, William Herbert of Raglan, Sir Roger Kynaston of Knockin and Henry Griffith of Newcourt.
See more
Salisbury (Eurig)Lewis (Barry J.), “Guto’r Glyn: a life” link
“Guto’s Wales: the life of a poet in fifteenth-century Wales” link
Complement to the main website.
Contributors
Dennis Groenewegen
Page created
April 2016, last updated: April 2022