Bibliography

Ó Siochfhradha, Pádraig [An Seabhac], Laoithe na Féinne, Dublin: An Chumainn le Béaloideas Éireann, 1941.

  • Book/Monograph
Citation details
Work
Laoithe na Féinne
Place
Dublin
Publisher
An Chumainn le Béaloideas Éireann
Year
1941
Online resources
Archive
resource: corpas.ria.ie
Subjects and topics
Headings
Finn Cycle
Approaches
textual editing
Sources
Texts
“Oisín, is fada do shuan”
1–31
“Laoidh Mheargaigh na Lann”
Beg. Níorbh fhada dhúinn mar sin.
32–53
“Laoidh na Mná Mheargaigh .i. Caoine Áille Shnuadh-gheal ar Chnoc an Áir”
Beg. A Mheargaigh na nglas-lann ngéar.
54–63
“Anmanna na bpríomh-laoch Den Fhéinn”
Beg. Innis dúinn, a Oisín, gan gó.
64–65
“Seilg Locha Léin”
Beg. Innis dom má's cuimhin leat.
66–73
“Laoidh na seilge nó Seilg Sléibhe Cuilinn”
Beg. Lá dá raibh Fionn, flaith.
74–80
“Laoidh an bhruit, nó Meisce agus rádh na mban”
Beg. Lá dá raibh Fionn ag ól.
81–92
“Seilg Sléibhe Fuaid”
Beg. Lá dá raibh Fionn 's a shlóighte.
93–99
“[Poem beg. ... d'fhiafruigh díobh Draoidheantóir]”
100–110
“Laoidh Locha Deirg nó Seilg na Féinne ós cionn Locha Deirg”
Beg. An gcualaidh tú Fianna Finn.
111–112
“Seilg Sléibhe gCrot nó Seilg Muca Draoidheachta Aongais an Bhrogha”
Beg. Éistidh, a uaisle bhfear bhFáil.
113–117
“Seilg Sléibhe na mBan”
Beg. Lá dá ndeachaidh Fionn na bhFiann.
118–119
“Seilg Tuirc Ghleanna an Scáil”
Beg. Go mbeannuighthear duit, a sheanóir shuairc.
120–122
“Fiadhach fiann Éireann ar Shliabh Truim nó Laoidh na hOllphéiste.”
Beg. Lá dobhámair ar Shliabh Truim.
123–129
“Laoidh an Deirg mhic Drochuil”
Beg. D'aithreosainn caithréim an fhir mhóir.
130–136
“Laoidh na Mná Móire Thar Lear nó Seilg Ghleanna an Smóil”
Beg. A Oisín, is binn liom do bhéal.
137–145
“Laoidh an Duirn”
Beg. Feis árd-aisce tighe Teamhrach.
146–150
“Laoidh Mná an Churacháin .i. Laoidh Easa Ruaidh nó fós Laoidh an Bhoidhre Bhoirb”
Beg. Atá scéal beag agam ar Fhionn.
151–154
“Laoidh Mhághnuis Mhóir”
Beg. A chléirigh chanas na sailm.
155–160
“Comhrac Mhághnuis mhic ríogh Lochlann”
Beg. Leacht Ghuill do chráidh mo chroidhe.
161–163
“Seilg Ghlinne Diamhair”
Beg. Lá dhúinn[ne] i nGleann Diamhair.
164–165
“Laoidh Laighne Mhóir, nó Teacht Laighne Mhóir ar an bhFéinn”
Beg. Lá dá rabhamair i nDún Baoi.
166–169
“Laoidh na Con Duibhe”
Beg. Lá dá raibh Fionn, flaith na bhFiann.
170–175
“Laoidh Airghinn Mhóir mhic Angcairt na Long, nó Laoidh an Fhíocha”
Beg. Lá dá raibh Pádraig i nDún,.
176–180
“Garradh Glúndubh agus na mná”
181–183
“Tóiteán Tighe Finn”
184–189
“Oisín mac Finn d'Aodh mac Garraidh Glúndubh”
190–191
“Laoidh an tSeisir”
192
“Laoidh an Ochtair”
193–194
“Fiadhach an Ochtair”
195
“Laoidh na gCeithre Feara Fichead”
196–197
“Rosc Oscair mhic Oisín re hucht chatha Gabhra”
Beg. Éirigh, 'Oscair fhéil.
198–199
“Laoidh Chatha Gabhra”
Beg. Innis dúinn, a Oisín.
200–205
“Tuarasgabháil Chatha Gabhra”
Beg. Mór anocht mo chumha féin.
206–212
“Laoidh Oisín ar Thír na nÓg”
213–226
“Caoi Oisín i ndiaidh na Féinne”
227–240
“Buile Oisín i ndiaidh na Féinne”
Beg. Fionn fairsing fial
241–244
“Aithrighe agus bás Oisín”
245–251
“Moladh Ghuill mhic Mórna”
Beg. Árd-aighneach Goll.
252–254
“Rosc Ghuill mhic Mórna”
Beg. Goll mear mileata.
255–256
“Tiomna Ghuill mhic Mórna”
257–259
“Abhac beag dobhí ag Fionn”
Beg. Abhac dofuair Fionn feardha.
260–262
“A thulach do tharraing sinn”
Beg. A thulach do tharraing sinn.
263–265
“Aois flatha na Féinne”
Beg. I gceann a naoi mbliadhan fuair Fionn.
266–267
“Caithréimh Fhinn mhic Cumhaill”
268–270
“Laoidh Bhinne Boilbin”
271
“Laoidh an Chluig”
Beg. An bhfuil ag Pádraig de chléir.
272–273
“Aoibhinn chaithim an bhliadhain”
Beg. Aoibhinn chaithim an bhliadhain.
274
“Laoidh Dhiarmada Uí Dhuibhne”
Beg. Tabhair éin-digh dhamh-sa, a Fhinn.
275–276
“Trácht ar leabaidh Dhiarmada”
277–278
“Beannacht ar lucht an tSíodha. Caoilte cct.”
278
“Truagh liom tulach na Féinne”
Beg. Truagh liom tulach na Féinne.
279
“Moladh Binne hÉadair”
280
“A thulach árd aoibhinn-se”
Beg. A thulach árd aoibhinn-se.
281
“Guth gadhair um chnoc na bhFiann”
Beg. Guth gadhair um chnoc na bhFiann
282
“Bearrach Bhreac, ón, Bearrach Bhreac”
283
“Truagh liom oidheadh Conbice”
283
“Mairg féinneach atchuala an scéal”
284
“Comairle Fhinn mhic Cumhaill do Mac Lughach”
284–285
“Tú sin, a Dhruimdeirg Dána”
285
“Taisce na bhfiann”
Beg. Atá fá thonnaibh na dtonn.
286
“Ag so an feart i bhfuil Fionn”
287
“Laoidh an Amadáin Mhóir”
Beg. Dochuala scéal uaibhreach gan bhréig.
288–302
Contributors
Dennis Groenewegen
Page created
August 2012, last updated: November 2021