Bibliography

Mededeelingen der Nederlandsche Akademie van Wetenschappen, Afd. Letterkunde N.R.

9.9   Hamel (A. G. van)
5.10   Hamel (A. G. van)