Bibliography

Mededeelingen der Koninklijke Nederlandsche Akademie van Wetenschappen, Afd. Letterkunde, series B

82.3   Hamel (A. G. van)