Publicatieoverzicht van Nederlandse keltologen (2003–2016)

PONK, ofwel het Publicatieoverzicht van Nederlandse keltologen, is de overkoepelende naam voor een tweetal initiatieven waarmee de stichting de publicaties van Nederlandse keltologen in kaart wil brengen:

  1. de jaarlijkse overzichten in het blad Kelten, die na verloop van tijd ook op de huidige pagina zijn te raadplegen.
  2. lemmata voor publicaties in onze online bibliografie voor de Keltische studies in het algemeen, een onderdeel van de de selgā-catalogus.

Voor de meeste recente overzichten, zie kelten.vanhamel.nl.

Publicatieoverzichten in Kelten

Voor overzichten vanaf 2018, zie https://kelten.vanhamel.nl.

De redactie van Kelten heeft er altijd naar gestreefd de lezers van Kelten zo goed mogelijk op de hoogte te houden van de ontwikkelingen op het gebied van Keltische studies. Om die reden wordt één maal per jaar een alfabetisch overzicht geplaatst van de publicaties van Nederlandse keltologen die in het voorgaande jaar zijn verschenen. De publicaties in Kelten zijn niet in deze lijsten verwerkt, maar zijn opgenomen in de inhoudsopgaven elders op deze website.

Bij het samenstellen van de lijst hebben we gebruik gemaakt van de gegevens voor zover deze bij ons bekend of door ons traceerbaar waren. In dit opzicht benadrukken we het voorlopige karakter van deze lijst. Graag willen we onze informanten bedanken voor hun bijdragen aan deze lijst. Mocht u aanvullingen hebben, dan kunt u contact opnemen met biblio@vanhamel.nl. De gegevens zullen dan op deze plaats worden verwerkt en als het gaat om publicaties van vorig jaar, tevens in de volgende lijst in Kelten.

Een overzicht van de publicaties van Nederlandse keltologen in 2003 staat in Kelten 24, met een aanvulling in Kelten 25 en Kelten 28; een overzicht van 2004 staat in Kelten 28, met een aanvulling in Kelten 36; een overzicht van 2005 staat in Kelten 32; van 2006 in Kelten 36; van 2007 in Kelten 40; van 2008 in Kelten 44; en van 2009 in Kelten 48. Deze overzichten zullen hieronder worden gereproduceerd, met eventuele aanvullingen of correcties. In alle gevallen gaat het om publicaties die gerelateerd zijn aan Keltische taalkunde, letterkunde, geschiedenis of archeologie.

Voor informatie over eerdere publicaties van Nederlandse keltologen verwijzen we de lezer naar Marc Schneiders en Kees Veelenturf, Celtic Studies in the Netherlands: a bibliography, gepubliceerd door het Dublin Institute of Advanced Studies (Dublin, 1992). Dit boek bevat de bibliografische gegevens van de Nederlandse keltologen van de vroegste publicatie in 1597 tot 1990.

Door Kees Veelenturf (in de eerste twee publicaties samen met Marc Schneiders) is deze bibliografie tot 1995 bijgehouden in de Mededelingen van de Stichting A. G. van Hamel voor Keltische Studies 1 (1991); 2 (1992); 3 (1993); 4 (1994); 5 (1995).

Oproep voor publicatiegegevens

De volgende publicaties uit het jaar 2021 zijn tot dusverre bij ons bekend:

Leerssen, Joep (ed.), Parnell and his times, Cambridge: Cambridge University Press, 2021.
Leerssen, Joep, “Introduction: charisma and aftermath”, in: Leerssen, Joep (ed.), Parnell and his times, Cambridge: Cambridge University Press, 2021. 1–17.
Leerssen, Joep, “Digesting the past: anthologies and bicultural memory in Ireland”, in: Leerssen, Joep (ed.), Parnell and his times, Cambridge: Cambridge University Press, 2021. 123–147.
Meelen, Marieke, and David Willis, “Towards a historical treebank of Middle and Early Modern Welsh, part I: workflow and POS tagging”, Journal of Celtic Linguistics 22 (2021): 125–154.  
abstract:

This article introduces the working methods of the Parsed Historical Corpus of the Welsh Language (PARSHCWL). The corpus is designed to provide researchers with a tool for automatic exhaustive extraction of instances of grammatical structures from Middle and Modern Welsh texts in a way comparable to similar tools that already exist for various European languages. The major features of the corpus are outlined, along with the overall architecture of the workflow needed for a team of researchers to produce it. In this paper, the two first stages of the process, namely pre-processing of texts and automated part-of-speech (POS) tagging are discussed in some detail, focusing in particular on major issues involved in defining word boundaries and in defining a robust and useful tagset.

Stam, Nike, “Between innovation and tradition: code-switching in the transmission of the Commentary to the Félire Óengusso”, Medieval Worlds: Comparative & Interdisciplinary Studies 13 (2021): 120–146.  
abstract:

This article presents a case study that explores the issue of code-switching in medieval text transmission with initial data mined in a three-year project run at the Dublin Institute for Advanced Studies. The case study is based on a bilingual corpus of glosses and notes in Irish and Latin that accompanies the ninth-century Martyrology of Óengus. This collection of material is referred to as the Commentary to the Félire Óengusso and is found in ten manuscripts. This provides an excellent opportunity to compare different versions of a bilingual text in order to analyse the way in which different scribes dealt with the bilingual material that they copied. In my analysis, a twofold approach to the material will be adopted: first, from the perspective of linguistics, I examine whether the grammatical characteristics of a code-switch influence its transmission. For this, I use Pieter Muysken’s typology of code-mixing (2000) to distinguish between complex and simple code-switches. Secondly, from the perspective of palaeography, I examine whether highly abbreviated words that could be interpreted as either Latin or Irish (visual diamorphs) may cause so-called »triggered« code-switches in transmission. The aim of the comparison is to provide a window on scribal practice in bilingual texts.

Vries, Ranke de, “Medieval medicine and the healing of Caílte in Acallam na senórach”, North American Journal of Celtic Studies 5:1 (Spring, 2021): 49–82.  
abstract:

This article examines the healing of Caílte in the late twelfth- or early thirteenth-century text Acallam na senórach from a medieval medical perspective. According to the text, Caílte suffers from long-lasting injuries, particularly from mobility issues caused by a poisoned spear. The healing itself, performed mainly by Bé Binn, a female member of the Túatha Dé Danann, takes place in three stages: (1) healing through vomiting; (2) curing Caílte's head afflictions with a head rinse; and (3) extracting the poison and other gore from his legs. After this, as a parting gift, Bé Binn provides Caílte with a potion that restores his memory. This article argues that the healing sequence shows familiarity with medieval medical practice derived from European and Arabic medical sources up to two centuries before the appearance of the earliest medical manuscripts.