Publicatieoverzicht van Nederlandse keltologen (2003–2016)

PONK, ofwel het Publicatieoverzicht van Nederlandse keltologen, is de overkoepelende naam voor een tweetal initiatieven waarmee de stichting de publicaties van Nederlandse keltologen in kaart wil brengen:

  1. de jaarlijkse overzichten in het blad Kelten, die na verloop van tijd ook op de huidige pagina zijn te raadplegen.
  2. lemmata voor publicaties in onze online bibliografie voor de Keltische studies in het algemeen, een onderdeel van de de selgā-catalogus.

Voor de meeste recente overzichten, zie kelten.vanhamel.nl.

Publicatieoverzichten in Kelten

Voor overzichten vanaf 2018, zie https://kelten.vanhamel.nl.

De redactie van Kelten heeft er altijd naar gestreefd de lezers van Kelten zo goed mogelijk op de hoogte te houden van de ontwikkelingen op het gebied van Keltische studies. Om die reden wordt één maal per jaar een alfabetisch overzicht geplaatst van de publicaties van Nederlandse keltologen die in het voorgaande jaar zijn verschenen. De publicaties in Kelten zijn niet in deze lijsten verwerkt, maar zijn opgenomen in de inhoudsopgaven elders op deze website.

Bij het samenstellen van de lijst hebben we gebruik gemaakt van de gegevens voor zover deze bij ons bekend of door ons traceerbaar waren. In dit opzicht benadrukken we het voorlopige karakter van deze lijst. Graag willen we onze informanten bedanken voor hun bijdragen aan deze lijst. Mocht u aanvullingen hebben, dan kunt u contact opnemen met biblio@vanhamel.nl. De gegevens zullen dan op deze plaats worden verwerkt en als het gaat om publicaties van vorig jaar, tevens in de volgende lijst in Kelten.

Een overzicht van de publicaties van Nederlandse keltologen in 2003 staat in Kelten 24, met een aanvulling in Kelten 25 en Kelten 28; een overzicht van 2004 staat in Kelten 28, met een aanvulling in Kelten 36; een overzicht van 2005 staat in Kelten 32; van 2006 in Kelten 36; van 2007 in Kelten 40; van 2008 in Kelten 44; en van 2009 in Kelten 48. Deze overzichten zullen hieronder worden gereproduceerd, met eventuele aanvullingen of correcties. In alle gevallen gaat het om publicaties die gerelateerd zijn aan Keltische taalkunde, letterkunde, geschiedenis of archeologie.

Voor informatie over eerdere publicaties van Nederlandse keltologen verwijzen we de lezer naar Marc Schneiders en Kees Veelenturf, Celtic Studies in the Netherlands: a bibliography, gepubliceerd door het Dublin Institute of Advanced Studies (Dublin, 1992). Dit boek bevat de bibliografische gegevens van de Nederlandse keltologen van de vroegste publicatie in 1597 tot 1990.

Door Kees Veelenturf (in de eerste twee publicaties samen met Marc Schneiders) is deze bibliografie tot 1995 bijgehouden in de Mededelingen van de Stichting A. G. van Hamel voor Keltische Studies 1 (1991); 2 (1992); 3 (1993); 4 (1994); 5 (1995).

Oproep voor publicatiegegevens

De volgende publicaties uit het jaar 2023 zijn tot dusverre bij ons bekend:

Blom, Alderik, “A. G. van Hamel als oudgermanist”, in: Bart Jaski, Lars B. Nooij, Sanne Nooij-Jongeleen, and Nike Stam (eds), Man van twee werelden: A. G. van Hamel als keltoloog en germanist, Utrecht: Stichting A. G. van Hamel voor Keltische Studies, 2023. 77–83.
Internet Archive: <link>
Blom, Alderik, “A. G. van Hamel and Old Germanic”, in: Bart Jaski, Lars B. Nooij, Sanne Nooij-Jongeleen, and Nike Stam (eds), Man of two worlds: A. G. van Hamel, celticist and germanist, Utrecht: Stichting A. G. van Hamel voor Keltische Studies, 2023. 76–82.
Internet Archive: <link>
Blom, Alderik H., “Celtic studies, scholarly networks, and Modernekritik: Jan de Vries after the Second World War”, Amsterdamer Beiträge zur älteren Germanistik 83:2 (Sept., 2023): 250–284.  
abstract:
This study is concerned with the contribution of Jan de Vries (1890–1964), a controversial Dutch scholar of Germanic and Old Norse philology, folklore, and comparative religion, to the discipline of Celtic studies. First, therefore, his work is located within the context of De Vries’ biography and of his scholarly network of the post-war era, notably his correspondence with likeminded colleagues such as Dumézil, Höfler, Wikander, and Eliade. Subsequently, his theories of Celtic and Germanic ethnogenesis are examined, as well as his ideas about the connections between the Celtic and Germanic pre-Christian religions and traditions of heroic saga. Finally, the relatively limited impact of De Vries’s Celtic studies is elaborated on.
Faure, Pierre, “A. G. van Hamels ontmoetingen met het Bretons”, in: Bart Jaski, Lars B. Nooij, Sanne Nooij-Jongeleen, and Nike Stam (eds), Man van twee werelden: A. G. van Hamel als keltoloog en germanist, Utrecht: Stichting A. G. van Hamel voor Keltische Studies, 2023. 74–76.
Internet Archive: <link>
Faure, Pierre, “A. G. van Hamel’s encounters with Breton”, in: Bart Jaski, Lars B. Nooij, Sanne Nooij-Jongeleen, and Nike Stam (eds), Man of two worlds: A. G. van Hamel, celticist and germanist, Utrecht: Stichting A. G. van Hamel voor Keltische Studies, 2023. 73–75.
Internet Archive: <link>
Jaski, Bart, “‘Ik ben nog niet af’: A. G. van Hamel in zijn jonge jaren”, in: Bart Jaski, Lars B. Nooij, Sanne Nooij-Jongeleen, and Nike Stam (eds), Man van twee werelden: A. G. van Hamel als keltoloog en germanist, Utrecht: Stichting A. G. van Hamel voor Keltische Studies, 2023. 13–24.
Internet Archive: <link>
Jaski, Bart, “‘Die gekke eerzucht van mij’: A. G. van Hamel in Bonn tijdens de Eerste Wereldoorlog”, in: Bart Jaski, Lars B. Nooij, Sanne Nooij-Jongeleen, and Nike Stam (eds), Man van twee werelden: A. G. van Hamel als keltoloog en germanist, Utrecht: Stichting A. G. van Hamel voor Keltische Studies, 2023. 25–32.
Internet Archive: <link>
Jaski, Bart, “Bibliografie van A. G. van Hamel (1886-1945)”, in: Bart Jaski, Lars B. Nooij, Sanne Nooij-Jongeleen, and Nike Stam (eds), Man van twee werelden: A. G. van Hamel als keltoloog en germanist, Utrecht: Stichting A. G. van Hamel voor Keltische Studies, 2023. 92–102.
Internet Archive: <link>
Jaski, Bart, “‘I am as yet incomplete’: A. G. van Hamel in his youth”, in: Bart Jaski, Lars B. Nooij, Sanne Nooij-Jongeleen, and Nike Stam (eds), Man of two worlds: A. G. van Hamel, celticist and germanist, Utrecht: Stichting A. G. van Hamel voor Keltische Studies, 2023. 13–25.
Internet Archive: <link>
Jaski, Bart, “‘That mad ambition of mine’: A. G. van Hamel in Bonn during the First World War”, in: Bart Jaski, Lars B. Nooij, Sanne Nooij-Jongeleen, and Nike Stam (eds), Man of two worlds: A. G. van Hamel, celticist and germanist, Utrecht: Stichting A. G. van Hamel voor Keltische Studies, 2023. 26–34.
Internet Archive: <link>
Jaski, Bart, “Bibliography of A. G. van Hamel (1886–1945)”, in: Bart Jaski, Lars B. Nooij, Sanne Nooij-Jongeleen, and Nike Stam (eds), Man of two worlds: A. G. van Hamel, celticist and germanist, Utrecht: Stichting A. G. van Hamel voor Keltische Studies, 2023. 92–102.
Internet Archive: <link>
Jaski, Bart, Lars B. Nooij, Sanne Nooij-Jongeleen, and Nike Stam (eds), Man van twee werelden: A. G. van Hamel als keltoloog en germanist, Utrecht: Stichting A. G. van Hamel voor Keltische Studies, 2023.  

A collection of biographical articles about A. G. van Hamel, published on the special occasion of the centenary of Celtic studies in the Netherlands and made possible with the support of the Maartje Draakfonds and the Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW). In addition to the articles listed, it also includes a poem by Van Hamel, a preface by Peter Schrijver, an introduction by the editors, biographical information about the authors, and a list of abbreviations.

Internet Archive: <link>
Jaski, Bart, Lars B. Nooij, Sanne Nooij-Jongeleen, and Nike Stam (eds), Man of two worlds: A. G. van Hamel, celticist and germanist, Utrecht: Stichting A. G. van Hamel voor Keltische Studies, 2023.  

English-language version of a collection of biographical articles about A. G. van Hamel, published on the special occasion of the centenary of Celtic studies in the Netherlands and made possible with the support of the Maartje Draakfonds and the Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW). In addition to the articles listed, it also includes a poem by Van Hamel, a preface by Peter Schrijver, an introduction by the editors, biographical information about the authors, and a list of abbreviations.

Internet Archive: <link>
Kristiansen, Kristian, Guus Kroonen, and Eske Willerslev (eds), The Indo-European puzzle revisited integrating archaeology, genetics, and linguistics, Cambridge, Online: Cambridge University Press, 2023.
Sluis, Paulus van, Anders Richardt Jørgensen, and Guus Kroonen, “European prehistory between Celtic and Germanic: the Celto-Germanic isoglosses revisited”, in: Kristian Kristiansen, Guus Kroonen, and Eske Willerslev (eds), The Indo-European puzzle revisited integrating archaeology, genetics, and linguistics, Cambridge, Online: Cambridge University Press, 2023. 193–244.  
abstract:

Recent advances in the field of palaeogenomics have revealed that at the onset of the Late Neolithic, Europe was characterized by a major cultural and genetic transformation triggered by multiple population movements from the Pontic–Caspian steppe. Corded Ware populations show a large-scale introduction of Yamnaya steppe ancestry across the entire archaeological horizon (Allentoft et al. 2015; Haak et al. 2015; Malmström 2019). The emergence of the Bell Beaker burial identity in the early third millennium BCE was similarly accompanied by a dramatic genetic turnover, at least in Northwestern Europe (Olalde et al. 2018). These population changes call for the integration of genetic evidence into existing models for the linguistic Indo-Europeanization of Europe (cf. Kristiansen et al. 2017).

Smelik, Bernadette, “A. G. van Hamel en Arthur”, in: Bart Jaski, Lars B. Nooij, Sanne Nooij-Jongeleen, and Nike Stam (eds), Man van twee werelden: A. G. van Hamel als keltoloog en germanist, Utrecht: Stichting A. G. van Hamel voor Keltische Studies, 2023. 69–73.
Internet Archive: <link>
Smelik, Bernadette, “A. G. van Hamel and Arthur”, in: Bart Jaski, Lars B. Nooij, Sanne Nooij-Jongeleen, and Nike Stam (eds), Man of two worlds: A. G. van Hamel, celticist and germanist, Utrecht: Stichting A. G. van Hamel voor Keltische Studies, 2023. 68–72.
Internet Archive: <link>
Stam, Nike, “A. G. van Hamel en R. I. Best: beste vrienden?”, in: Bart Jaski, Lars B. Nooij, Sanne Nooij-Jongeleen, and Nike Stam (eds), Man van twee werelden: A. G. van Hamel als keltoloog en germanist, Utrecht: Stichting A. G. van Hamel voor Keltische Studies, 2023. 44–54.
Internet Archive: <link>
Stam, Nike, “A. G. van Hamel and R. I. Best: best friends?”, in: Bart Jaski, Lars B. Nooij, Sanne Nooij-Jongeleen, and Nike Stam (eds), Man of two worlds: A. G. van Hamel, celticist and germanist, Utrecht: Stichting A. G. van Hamel voor Keltische Studies, 2023. 45–54.
Internet Archive: <link>
Stam, Nike, “‘I was convinced of it – that it had to happen like this’: in conversation with Professor Berteke Waaldijk and Dr. Leni van Strien on interdisciplinary solidarity in Celtic Studies, Gender Studies and Liberal Arts at Utrecht University (Utrecht, June 2023)”, Tijdschrift voor Genderstudies 26:3/4 (Dec., 2023): 354–360.
Thorsø, Rasmus, Andrew Wigman, Anthony Jakob, Axel I. Palmér, Paulus van Sluis, and Guus Kroonen, “Word mining: metal names and the Indo-European dispersal”, in: Kristian Kristiansen, Guus Kroonen, and Eske Willerslev (eds), The Indo-European puzzle revisited integrating archaeology, genetics, and linguistics, Cambridge, Online: Cambridge University Press, 2023. 105–126.  
abstract:

The first use of metals in the production of objects among human societies was undoubtedly a defining event with a profound, irreversible impact on craftsmanship, agriculture, trade, warfare, and other cultural and political phenomena. The continuous refinement of metallurgical practice, including the introduction of new metals, has left behind some of the most conspicuous and important archaeological remains. Furthermore, the linguistic and archaeological evidence provided by metals can be combined to cast light on the relative placement of reconstructed languages in time and space through the use of linguistic palaeontology (cf. already Schrader 1883). For the study of the expansion of the Indo-European (IE) languages, examining the inventory of metallurgical vocabulary is thus highly relevant – not only for dating and locating the dissolution of each language, but also for determining the branching and spread of the successive daughter languages, and how they were influenced by foreign languages.

Vries, Ranke de, “‘Een wild verlangen naar Ierse handschriften’: de tekstuitgaven van A. G. van Hamel”, in: Bart Jaski, Lars B. Nooij, Sanne Nooij-Jongeleen, and Nike Stam (eds), Man van twee werelden: A. G. van Hamel als keltoloog en germanist, Utrecht: Stichting A. G. van Hamel voor Keltische Studies, 2023. 62–68.
Internet Archive: <link>
Vries, Ranke de, “‘A wild longing of Irish manuscripts’: A. G. van Hamel’s textual editions”, in: Bart Jaski, Lars B. Nooij, Sanne Nooij-Jongeleen, and Nike Stam (eds), Man of two worlds: A. G. van Hamel, celticist and germanist, Utrecht: Stichting A. G. van Hamel voor Keltische Studies, 2023. 61–67.
Internet Archive: <link>