Bibliography

Kelten: Mededelingen van de Stichting A. G. van Hamel voor Keltische Studies 72 (voorjaar, 2017).

  • journal volume
Contributions recorded i.e. contributions for which a separate page is available
Online resources
Subjects and topics
Griffith (Aaron), [Artikel] “Middeleeuwse Keltische voornaamwoorden en elektronische hulpmiddelen bij het onderzoek”
2
Borkent (Aukje), [Artikel] “Een semantische blik op Oudnoorse leenwoorden in het Oud- en Middeliers”
5
Jaski (Bart), [Recensie] “Het canon van de hoge-koningen”
Hemprich, Gisbert, Rí Érenn – Kõnig von Irland.
8
Nooij (Lars), [Verslag] “Tionól 2016”
10
Band-Dijkstra (Linus), [Verslag] “Skians 2016 Conferentie in Cornwall”
11
Groenewegen (Dennis), [Bibliografie] “Publicatieoverzicht bachelor- en masterscripties Keltisch 2015–2016”
13
[Nieuws en activiteiten] “Nieuws”
15
[Nieuws en activiteiten] “Agenda”
17
[Nieuws en activiteiten] “Mededelingen”
18
Contributors
Dennis Groenewegen
Page created
September 2021