Manuscripts
Results for Munich (81)
 • Munich, Bayerische Staatsbibliothek, MS Clm 14731
 • Munich, Bayerische Staatsbibliothek, MS Clm 14737
 • Munich, Bayerische Staatsbibliothek, MS Clm 16053
 • Munich, Bayerische Staatsbibliothek, MS Clm 17137
 • Munich, Bayerische Staatsbibliothek, MS Clm 17139
 • Munich, Bayerische Staatsbibliothek, MS Clm 17151
 • Munich, Bayerische Staatsbibliothek, MS Clm 17208
 • Munich, Bayerische Staatsbibliothek, MS Clm 17210
 • Munich, Bayerische Staatsbibliothek, MS Clm 18525b
 • Munich, Bayerische Staatsbibliothek, MS Clm 18546/2

A collection of saints’ Lives, including a copy of the Vita sanctae Brigitae by Cogitosus.

 • s. xi
 • Munich, Bayerische Staatsbibliothek, MS Clm 19112
 • Munich, Bayerische Staatsbibliothek, MS Clm 19150
 • Munich, Bayerische Staatsbibliothek, MS Clm 19417
 • Munich, Bayerische Staatsbibliothek, MS Clm 21534
 • Munich, Bayerische Staatsbibliothek, MS Clm 22053

First volume of a collection of saints’ Lives, including a copy of the Vita sanctae Brigitae by Cogitosus.

 • s. xii
 • Munich, Bayerische Staatsbibliothek, MS Clm 22248
 • Munich, Bayerische Staatsbibliothek, MS Clm 22254
 • Munich, Bayerische Staatsbibliothek, MS Clm 27070/2