Bibliography

Nely van
Seventer
s. xx4/4–xxi

9 publications between 2010 and 2019 indexed
Sort by:

Theses

Seventer, Nely van, “The Welsh Tiburtina: one text, two translations”, PhD thesis, Aberystwyth University, 2019.
Aberystwyth University: <link>


Contributions to journals

Nely van Seventer, “Skol Diwan: de strijd voor het behoud van de Bretonse taal”, in: Kelten: Mededelingen van de Stichting A. G. van Hamel voor Keltische Studies 58 (2013): 4–6.
Seventer, Nely van, “Vannetais van de kust”, Kelten: Mededelingen van de Stichting A. G. van Hamel voor Keltische Studies 56 (November, 2012): 2–5.
Nely van Seventer, “Vannetais van de kust”, in: Kelten: Mededelingen van de Stichting A. G. van Hamel voor Keltische Studies 56 (2012): 2–4.
Seventer, Nely van, “International Congress of Celtic Studies 2011”, Kelten: Mededelingen van de Stichting A. G. van Hamel voor Keltische Studies 52 (November, 2011): 12–13.
Nely van Seventer, “International Congress of Celtic Studies 2011”, in: Kelten: Mededelingen van de Stichting A. G. van Hamel voor Keltische Studies 52 (2011): 12.
Nely van Seventer, “Mijn favoriete plaats: Carnac”, in: Kelten: Mededelingen van de Stichting A. G. van Hamel voor Keltische Studies 46 (2010): 17.
Nely van Seventer, “Land der Vaderen: mengelwerk over de Bretoense letteren”, in: Kelten: Mededelingen van de Stichting A. G. van Hamel voor Keltische Studies 48 (2010): 10.

Contributions to edited collections or authored works

Seventer, Nely van, “The translation of the Sibylla Tiburtina into Middle Welsh”, in: Aled Llion Jones, and Maxim Fomin (eds), Y geissaw chwedleu: proceedings of the 7th International Colloquium of Societas Celto-Slavica, 8, Bangor: University of Wales, Bangor, 2018. 109–118.