Bibliography

Hamel, A. G. van, De accentuatie van het Munster-Iersch, Mededeelingen der Koninklijke Nederlandsche Akademie van Wetenschappen, Afd. Letterkunde, series A, 61.9, Amsterdam, 1926.

  • Book/Monograph
Citation details
Contributors
Work
De accentuatie van het Munster-Iersch
Place
Amsterdam
Year
1926
Subjects and topics
Keywords
Irish language Munster Irish stress patterns
Contributors
Dennis Groenewegen
Page created
July 2011, last updated: November 2020