Bibliography

Hamel, A. G. van, Lijnen in de Germaansche oudheid, Utrecht: Van Druten, 1923.

  • Book/Monograph
Citation details
Contributors
Work
Lijnen in de Germaansche oudheid
Place
Utrecht
Publisher
Van Druten
Year
1923
Subjects and topics
Contributors
Dennis Groenewegen
Page created
July 2011, last updated: June 2018