Bibliography

Hamel, A. G. van, Zeventiende-eeuwsche opvattingen en theorieën over litteratuur in Nederland, The Hague: Nijhoff, 1918.

  • Book/Monograph
Citation details
Contributors
Work
Zeventiende-eeuwsche opvattingen en theorieën over litteratuur in Nederland
Place
The Hague
Publisher
Nijhoff
Year
1918
Subjects and topics
Keywords
Dutch literature
Contributors
Dennis Groenewegen
Page created
July 2011, last updated: June 2018