Manuscripts

Results gathered for Is cuimhin liom an imirt

Text
Dublin, Royal Irish Academy, MS 23 L 27 
context: Tóruigheacht Dhiarmada agus Ghráinne   21 qq
f. 14b  
Text
Dublin, University College, MS Franciscan A 20 (b) 
context: Duanaire Finn   incipit: Cumain liom animirt   27 qq
ff. 93v–94r  
MS
Dublin, University College, MS Franciscan A 20 (b) 
incipit: Cumain liom animirt   Poem LXIX. 27 qq.
f. 93v–f. 94r