Manuscripts
Manuscript:
Aberystwyth, National Library of Wales, Llanstephan MS 27 = part of Llyfr Coch Talgarth (Red Book of Talgarth)
  • c.1400
Marx, William, “Aberystwyth, National Library of Wales, MS Peniarth 12: the development of a bilingual miscellany—Welsh and English”, in: Margaret Connolly, and Raluca Luria Radulescu (eds), Insular books: vernacular manuscript miscellanies in late medieval Britain, 201, Oxford: Oxford University Press, 2015. 247–262.  
abstract:

Aberystwyth, National Library of Wales, MS Peniarth 12 is a predominantly Welsh-language miscellany that also contains texts in Middle English and Latin. On folio 79v is the inscription ‘Llyfr Hugh Evans yw hwn Anno 1583’, that is ‘This is Hugh Evans’s book, in the year 1583’. As a miscellany the manuscript is of interest as much for what it suggests about the process of compilation as for its contents, for while it is in one sense of the late 16th century, a number of significant parts are gatherings from medieval manuscripts, both Welsh and English. The evidence of the process of compilation that the manuscript yields has much to suggest about the interplay between Welsh-language and English-language culture over a broad historical perspective, and this raises questions about the linguistic and cultural history of medieval and early modern Wales.

Cartwright, Jane, Mary Magdalene and her sister Martha: an edition and translation of the medieval Welsh Lives, Washington: Catholic University of America Press, 2013. 146 pp + 1 Plate.  
abstract:
[...] provides scholarly editions and English translations of the medieval Welsh versions of the legends of Mary Magdalene and Martha. Described by Victor Saxer as medieval best sellers, these hagiographical tales, which described how Mary Magdalene and her sister Martha survived a perilous sea voyage from the holy land and evangelized Provence, were available in many different Latin and vernacular versions and circulated widely in the medieval West. The texts were translated or adapted into Middle Welsh some time before the mid-fourteenth century: the Middle Welsh Life of Mary Magdalene is extant in thirteen manuscripts and the Middle Welsh Life of Martha is preserved in eight of the same manuscripts. Jane Cartwright makes the Middle Welsh versions available to an international audience for the first time and provides a detailed study of the Welsh manuscripts that contain the texts, a comparison between the different manuscripts versions and a discussion of the wider hagiographical context of the texts in Wales. The volume includes transcriptions, editions and translations of the two Lives based on the oldest most complete extant versions found in the Red Book of Talgarth c. 1400, as well as an additional section of text describing Mary Magdalene's life before Christ's crucifixion from the fifteenth-century Aberystwyth, National Library of Wales, Peniarth MS 27ii. The edition is accompanied by a comprehensive glossary which provides translations of all medieval Welsh words that occur in the texts, an analysis of the development and transmission of the legends, as well as a discussion of the relevance and popularity of these two female saints in late medieval Wales: medieval Welsh poetry, church dedications, and holy wells are also considered.
Rowles, Sarah, “Yr Elucidarium: iaith, strwythur, cynnwys ac arwyddocâd y cyfieithiaddau Cymraeg”, 2 vols, PhD thesis, Aberystwyth University, Department of Welsh and Celtic Studies, 2008. URL: <http://hdl.handle.net/2160/1877>. 
abstract:

Pwnc y traethawd hwn yw’r cyfieithiadau Cymraeg o Elucidarium Honorius Augustodunensis. Er mai fersiwn Llyfr yr Ancr (1346) a olygwyd gan Syr John Rhŷs a John Morris Jones yn 1894 yw’r testun cyflawn hynaf ar glawr, canolbwyntir yma’n bennaf ar fersiwn llawysgrif Llanstephan 27, a gopïwyd c.1400, fersiwn nas golygwyd o’r blaen. Trafodir yn gryno fywyd a chefndir awdur y testun Lladin gwreiddiol, a’r dadleuon ynghylch ei enw a’i dras. Yna crynhoir cynnwys y testun, gan gyfeirio at ffynonellau’r awdur ac at y ffurf a ddewisodd i’w gampwaith. Ceisir rhoi cyfrif am boblogrwydd yr Elucidarium, a’i osod yng nghyd-destun gweithiau eraill yr awdur. Cyfeirir at fersiynau Islandeg/Hen Norwyeg cynnar, a cheir cipolwg ar gyfieithiadau i’r Saesneg ac i’r Ffrangeg, cyn trafod yn fanylach y fersiynau Cymraeg canoloesol a’r berthynas rhyngddynt, gan ystyried hefyd gefndir y cyfieithu yng Nghymru. Edrychir ar ymateb rhai o feirdd Cymru i gynnwys y testun, a dangosir bod diddordeb yn yr Elucidarium wedi parhau yng Nghymru ar ôl y Diwygiad Protestannaidd. Yna ymdrinir â fersiynau o’r testun mewn llawysgrifau diweddarach, sydd yn cael eu hystyried yn grynodebau o destun Honorius. Cymerwyd fersiwn llawysgrif Llanstephan 27 yn brif destun, gan ddangos amrywiadau arno yn y testunau cynharaf. Cynhwysir pennod ar iaith y cyfieithiadau a chynigir nodiadau testunol. Rhoddir mewn atodiad fersiwn Lladin a gyhoeddwyd gan Yves Lefèvre yn 1954 fel testun gwreiddiol Honorius. Atodir llyfryddiaeth ar ddiwedd Cyfrol 1.

Thomas, Peter Wynn [ed.], D. Mark Smith, and Diana Luft [transcribers and encoders], Welsh prose (Rhyddiaith Gymraeg) 1300–1425, Online: Cardiff University, 2007–present. URL: <http://www.rhyddiaithganoloesol.caerdydd.ac.uk>.
“NLW MS. Llanstephan 27 (The Red Book of Talgarth)”
Evans, D. Simon, The Welsh Life of St David, Cardiff: University of Wales Press, 1988.
Williams, J. E. Caerwyn, “Welsh versions of Purgatorium S. Patricii”, Studia Celtica 8–9 (1973–1974): 121–194.
Evans, D. Simon, Buched Dewi, o Lawysgrif Llanstephan 27: gyda rhagymadrodd a nodiadau, Cardiff: University of Wales Press, 1959.
Angell, Lewis Haydn, “Gwyrthyeu e Wynvydedic Veir: astudiaeth gymharol ohonynt fel y'u ceir hwynt yn llawysgrifau Peniarth 14, Peniarth 5, a Llanstephan 27”, unpublished MA thesis, University of Wales, 1938.
Williams, Ifor, “Testunau”, Bulletin of the Board of Celtic Studies 2:1 (1923, 1923–1925): 8–36.
Förster, Max, “Das älteste kymrische Traumbuch (um 1350)”, Zeitschrift für celtische Philologie 13 (1921): 55–92.
Internet Archive: <link>

Results for Book (171)

Welsh manuscript collection of religious texts, mainly in the hand of Hywel Fychan. Other parts of the original manuscript are in Peniarth MS 12 and Cardiff MS 3.242.

  • c.1400
  • Hywel Fychan ap Hywel Goch

Welsh paper manuscript miscellany (268 pp.) in the hand of John David Rhys containing Welsh poetry as well as a vocabulary, a bardic grammar of the Dafydd Ddu recension, the so-called statutes of Gruffudd ap Cynan, a translation of Genesis I, items of biblical and historical interest, etc.

  • c.1579
  • John David Rhys

A late 16th-century transcript of the White Book of Rhydderch

  • s. xviex

The Book of Llandaff is one of the oldest manuscripts of Wales. While its core is a gospelbook containing a copy of St Matthew’s Gospel, it is best known for its many substantial additions in the form of the Lives of St Elgar and St Samson, and various documents (such as charters) relating to the see of Llandaff and to bishops Dyfrig, Teilo and Euddogwy.

  • s. xii1

A collection of early Welsh poetry, including religious poems, praise poems and elegies.

  • c. 1250
  • Black Book of Carmarthen scribe