Bibliography

Martijn A.
Wijnhoven

1 publication in 2014 indexed
Sort by:

Contributions to journals

Martijn A. Wijnhoven, “Geringd wapentuig: maliënkolders uit de ijzertijd”, in: Kelten: Mededelingen van de Stichting A. G. van Hamel voor Keltische Studies 61 (2014): 12–14.