Bibliography

Sean
Ua Ceallaigh

2 publications between 1911 and 1927 indexed
Sort by:

Works authored

Ua Ceallaigh, Sean [ed.], Trí truagha na scéaluidheachta: Oide clainne Tuireann: Oide clainne Lir: Oide clainne Uisnig, Dublin: M. H. Mac Guill agus a Mac, 1927.
Ua Ceallaigh, Sean [ed.], Eachtra an Amadáin Mhóir: with notes and complete vocabulary, Dublin: M. H. Gill & Son, 1911.