Bibliography

Leni van
Strien-Gerritsen
s. xx / s. xxi

3 publications between 1986 and 1996 indexed
Sort by:

Contributions to edited collections or authored works

Strien-Gerritsen, Leni van, “Procesrecht in het oude Ierland”, in: Hofman, Rijcklof, Bernadette Smelik, and Karel Jongeling (eds.), Kelten van Spanje tot Ierland, Utrecht: Stichting Uitgeverij de Keltische Draak, 1996. 35–41.
Strien-Gerritsen, Leni van, “Orale poëzie in Oudierse rechtboeken”, in: Stuip, René, and Cees Vellekoop (eds), Oraliteit en schriftcultuur, Utrechtse Bijdragen tot de Mediëvistiek 12, Hilversum: Verloren, 1993. 135–143.
Edel, Doris, and Leni van Strien-Gerritsen, “Usque ad ultimum terrae: de kerstening van Ierland”, in: Stuip, René, and Cees Vellekoop (eds), Culturen en contact: botsing en integratie in de middeleeuwen, Utrechtse Bijdragen tot de Mediëvistiek 8, Utrecht: HES, 1986. 108–128.

As honouree

Genee, Inge, Bart Jaski, and Bernadette Smelik (eds.), Arthur, Brigit, Conn, Deirdre... Verhaal, taal en recht in de Keltische wereld. Liber amicorum voor Leni van Strien-Gerritsen, Nijmegen: Stichting Uitgeverij de Keltische Draak, 2003.

As honouree

Genee, Inge, Bart Jaski, and Bernadette Smelik (eds.), Arthur, Brigit, Conn, Deirdre... Verhaal, taal en recht in de Keltische wereld. Liber amicorum voor Leni van Strien-Gerritsen, Nijmegen: Stichting Uitgeverij de Keltische Draak, 2003.