Bibliography

Marc
Schneiders
s. xx–xxi

21 publications between 1988 and 2001 indexed
Sort by:

Works authored

Schneiders, Marc, and Kees Veelenturf, Celtic studies in the Netherlands: a bibliography, Bibliographical Studies, 1, Dublin: School of Celtic Studies, Dublin Institute for Advanced Studies, 1992.


Contributions to journals

Schneiders, Marc, and Kees Veelenturf, “De keltologie in Nederland in de 20ste eeuw”, Spiegel Historiael 28 (1993): 118–122.
Schneiders, Marc, “De vroege Ierse kerk”, Spiegel Historiael 26 (1991): 114–120, 166, 168.
Schneiders, Marc, “Het politieke perspectief van de Ierse hagiografie”, Tijdschrift voor Geschiedenis 104 (1991): 254–256.
Schneiders, Marc, “The pre-paschal 'Quadragesima': an innovation of the First Nicaean Council? A piece of 'evidence' from Ireland”, Archiv für Liturgiewissenschaft 33 (1991): 285–289.
Schneiders, Marc, “The Drummond martyrology and its sources”, Analecta Bollandiana 108 (1990): 105–145.
Schneiders, Marc, “On the use of the label apocryphon in recent studies of medieval Irish texts”, Bijdragen: Tijdschrift voor Filosofie en Theologie 51:3 (1990): 314–323.
Schneiders, Marc, “The Irish calendar in the Karlsruhe Bede (Karlsruhe, Badische Landesbibliothek, Cod. Aug. CLXVII, ff. 16v-17v)”, Archiv für Liturgiewissenschaft 31 (1989): 33–78.
Schneiders, Marc, “Zur Datierung und Herkunft des Karlsruher Beda (Aug. CLXVII)”, Scriptorium 43:2 (1989): 247–252, pl. 19.
Persée: <link>
Schneiders, Marc, “An index of the manuscripts cited in Michael Lapidge and Richard Sharpe, A bibliography of Celtic-Latin literature, Dublin, 1985”, Hiberno-Latin Newsletter 3 (1989): 2–7.
Schneiders, Marc, “'Diabolus a Domino recessit.' Did Lent originally begin the day after Epiphany? Some remarks on Irish evidence adduced by Thomas Talley”, Archiv für Liturgiewissenschaft 30 (1988): 294–298.

Contributions to edited collections or authored works

Schneiders, Marc, “Hamel, Anton Gerard van (1886–1945)”, in: J. Bosmans (ed.), Biografisch woordenboek van Nederland, vol. 5, The Hague: Instituut voor Nederlandse Geschiedenis, 2001. 166–168.
Instituut voor Nederlandse Geschiedenis – online version (2008): <link>
Schneiders, Marc, “The origins of the early Irish liturgy”, in: Próinséas Ní Chatháin, and Michael Richter (eds), Irland und Europa im früheren Mittelalter: Bildung und Literatur / Ireland and Europe in the early Middle Ages: learning and literature, Stuttgart: Klett-Cotta, 1996. 76–98.
Schneiders, Marc, “Hoe vierde St Willibrord de liturgie?”, in: Koen van Gulik, Arnoud Heerings, Henk Rijkers, and Lauran Toorians (eds), Willibrord tussen Ierland en Rome: een bundel historische en muzikaal-liturgische bijdragen, Utrecht: Stichting Uitgeverij de Keltische Draak, 1995. 63–83.
Schneiders, Marc, “Anton Gerard van Hamel (1886–1945): een biografische schets”, in: Mick van Rootseler, Nicki Bullinga, Erwin Matheeuwsen, and Lauran Toorians (eds), Vijf jaar Stichting A. G. van Hamel voor Keltische Studies: lustrumuitgave, Utrecht: Stichting A. G. van Hamel voor Keltische Studies, 1995. 14–18.
Lutterbach, Hubertus, “The Mass and Holy Communion in the medieval penitentials (600-1200). Liturgical and religio-historical perspectives”, in: Charles Caspers, Gerard Lukken, and Gerard Rouwhorst (eds), Bread of heaven. Customs and practices surrounding Holy Communion. Essays in the history of liturgy and culture, 3, Kampen: Kok Paharos, 1995. 61–82.
Schneiders, Marc, “‘Pagan past and Christian present’ in Félire Oengusso”, in: Doris Edel (ed.), Cultural identity and cultural integration: Ireland and Europe in the early Middle Ages, Blackrock: Four Courts Press, 1995. 157–169.
Schneiders, Marc, “Colcannon; Ierland en de aardappel”, in: H. Sancisi-Weerdenburg, and Cornelis Vellekoop (eds), Gerechten met een verhaal: 28 recepten met hun culturele, historische en literaire context, Utrecht: Het Spectrum, 1994. 72–76.
Veelenturf, Kees, and Marc Schneiders [et al.], “Catalogus”, in: Kees Veelenturf (ed.), Kelten & keltologen: inleidingen over de Keltische talen en hun letterkunde, met een catalogus, Amsterdam: Gerard Timmer Prods, 1993..
Schneiders, Marc, and Kees Veelenturf, “Lijst van de geschriften van prof. dr. A. Maartje E. Draak”, in: Doris Edel, W. P. Gerritsen, and Kees Veelenturf (eds), Monniken, ridders en zeevaarders: opstellen over vroeg-middeleeuwse Ierse cultuur en Middelnederlandse letterkunde; aangeboden aan Maartje Draak; met een bibliografie van haar publikaties alsmede een autobiografische bijdrage, Amsterdam: Gerard Timmer Prods, 1988. 169–184.
Schneiders, Marc, “Félire Oengusso en de liturgie”, in: Doris Edel, W. P. Gerritsen, and Kees Veelenturf (eds), Monniken, ridders en zeevaarders: opstellen over vroeg-middeleeuwse Ierse cultuur en Middelnederlandse letterkunde; aangeboden aan Maartje Draak; met een bibliografie van haar publikaties alsmede een autobiografische bijdrage, Amsterdam: Gerard Timmer Prods, 1988. 39–59.