Bibliography

Laura
Peelen
s. xx / s. xxi

1 publication in 2003 indexed
Sort by:

Contributions to edited collections or authored works

Peelen, Laura, “Columbanus: een kritische Kelt op het kruispunt van tradities. De Ierse achtergrond van Columbanus' opvatting van spirituele autoriteit”, in: Inge Genee, Bart Jaski, and Bernadette Smelik (eds), Arthur, Brigit, Conn, Deirdre... Verhaal, taal en recht in de Keltische wereld. Liber amicorum voor Leni van Strien-Gerritsen, Nijmegen: Stichting Uitgeverij de Keltische Draak, 2003. 140–165.