Bibliography

J. P. van der
Linden

1 publication in 1919 indexed
Sort by:

Works authored

Hamel, A. G. van, and J. P. van der Linden, Litteraire stroomingen sedert de middeleeuwen: de nieuwe Nederlandsche letterkunde: voordrachten gehouden voor het Comité voor Hooger Onderwijs buiten de Universiteiten te Vlaardingen, in den cursus 1918-1919, Vlaardingen, 1919.