Bibliography

Vincent (Vincent Jan Christiaan)
Hunink
s. xx / s. xxi

4 publications between 1997 and 2016 indexed
Sort by:

Works authored

Hunink, Vincent, Tacitus: Het leven van Agricola. De Romeinen in Brittannië, 2nd ed., Amsterdam: Athenaeum-Polak & Van Gennep, 2016.  
abstract:
Hij was actief in Brittannië, waar hij Romes macht wist te consolideren en sterk uit te breiden. Zijn expedities voerden hem tot in onbekende contreien als Ierland en Schotland. Gnaeus Julius Agricola (40-93), succesvol Romeins generaal en gouverneur, jarenlang vertrouweling van de Romeinse keizers Vespasianus en Domitianus. En schoonvader van de grote geschiedschrijver Cornelius Tacitus.

In een van zijn vroegste teksten beschrijft Tacitus (ca. 56-117) het leven en werk van Agricola. Vol trots over diens prestaties. En vooral: vol bitterheid over wat zijn schoonvader is aangedaan. Want Domitianus misgunde Agricola ten slotte de eer van zijn werk en haalde hem terug naar Rome, waar hij geen rol van betekenis meer speelde. Een onrecht dat Tacitus deels wil goedmaken met zijn indringende biografie. Geschreven voor de eeuwigheid, maar tegelijk zijn meest persoonlijke boek. Het laat de diepste drijfveren van zijn schrijverschap zien.

In deze aparte uitgave is de vertaling van Vincent Hunink uit 2000 geheel herzien en op talloze punten veranderd. Met name de stijl volgt nu meer het model van de recente vertalingen van de Historiën en het Tacitus-boek over de Romeinen in Germanië. Ook is een uitvoerig register van namen toegevoegd.
abstract:
Hij was actief in Brittannië, waar hij Romes macht wist te consolideren en sterk uit te breiden. Zijn expedities voerden hem tot in onbekende contreien als Ierland en Schotland. Gnaeus Julius Agricola (40-93), succesvol Romeins generaal en gouverneur, jarenlang vertrouweling van de Romeinse keizers Vespasianus en Domitianus. En schoonvader van de grote geschiedschrijver Cornelius Tacitus.

In een van zijn vroegste teksten beschrijft Tacitus (ca. 56-117) het leven en werk van Agricola. Vol trots over diens prestaties. En vooral: vol bitterheid over wat zijn schoonvader is aangedaan. Want Domitianus misgunde Agricola ten slotte de eer van zijn werk en haalde hem terug naar Rome, waar hij geen rol van betekenis meer speelde. Een onrecht dat Tacitus deels wil goedmaken met zijn indringende biografie. Geschreven voor de eeuwigheid, maar tegelijk zijn meest persoonlijke boek. Het laat de diepste drijfveren van zijn schrijverschap zien.

In deze aparte uitgave is de vertaling van Vincent Hunink uit 2000 geheel herzien en op talloze punten veranderd. Met name de stijl volgt nu meer het model van de recente vertalingen van de Historiën en het Tacitus-boek over de Romeinen in Germanië. Ook is een uitvoerig register van namen toegevoegd.
Hunink, Vincent [tr.], De zeereis van de heilige Brendaan, Amsterdam: Athenaeum - Polak & Van Gennep, 1999.
Let.ru.nl – Second, electronic version (PDF, 2005): <link>
Hunink, Vincent, Gaius Julius Caesar, Oorlog in Gallië, en Aulus Hirtius, Aanvulling op Caesars 'Oorlog in Gallië', Amsterdam: Polak & Van Gennep, 1997.  
Dutch translation, with commentary.
Dutch translation, with commentary.


Contributions to journals

Vincent Hunink, “De dood van Catuvolcus: over Caesar, Gallische Oorlog 6,31”, in: Kelten: Mededelingen van de Stichting A. G. van Hamel voor Keltische Studies 48 (2010): 5–8.