Bibliography

W. P.
Gerritsen
s. xx / s. xxi

8 publications between 1986 and 2019 indexed
Sort by:

Works authored

Gerritsen, W. P., Verhalen van de drakendochter: leven en werk van Maartje Draak (1907–1995), Hilversum: Verloren, 2019.

Works edited

Edel, Doris, W. P. Gerritsen, and Kees Veelenturf (eds.), Monniken, ridders en zeevaarders: opstellen over vroeg-middeleeuwse Ierse cultuur en Middelnederlandse letterkunde; aangeboden aan Maartje Draak; met een bibliografie van haar publikaties alsmede een autobiografische bijdrage, Amsterdam: Gerard Timmer Prods, 1988.
Gerritsen, W. P., Doris Edel, and M. de Kreek (eds.), De wereld van Sint Brandaan, Utrecht: Hes, 1986.

Contributions to journals

Gerritsen, W. P., “Maartje Draak en Robin Flowers gedicht over Brandaan”, Madoc: Tijdschrift over de Middeleeuwen 28:3 (2014): 174–180.
Gerritsen, W. P., “Levensbericht A. M. E. Draak”, Levensberichten en herdenkingen 1998 (1998): 25–34.
Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences, Digital Library – PDF: <link>

Contributions to edited collections or authored works

Gerritsen, W. P., and Peter K. King, “The Dutch version”, in: Barron, W. R. J., and Glyn S. Burgess (eds), The voyage of Saint Brendan: representative versions of the legend in English translation, Exeter: University of Exeter Press, 2002. 103–130.
Gerritsen, W. P., and Clara Strijbosch, “The German version”, in: Barron, W. R. J., and Glyn S. Burgess (eds), The voyage of Saint Brendan: representative versions of the legend in English translation, Exeter: University of Exeter Press, 2002. 131–154.
Gerritsen, W. P., “De plaats van Maartje Draak in de neerlandistiek”, in: Edel, Doris, W. P. Gerritsen, and Kees Veelenturf (eds.), Monniken, ridders en zeevaarders: opstellen over vroeg-middeleeuwse Ierse cultuur en Middelnederlandse letterkunde; aangeboden aan Maartje Draak; met een bibliografie van haar publikaties alsmede een autobiografische bijdrage, Amsterdam: Gerard Timmer Prods, 1988. 91–95.

As honouree

Buuren, A. M. J. van, H. van Dijk, O. S. H. Lie, and F. P. van Oostrom (eds), Tussentijds: bundel studies aangeboden aan W. P. Gerritsen ter gelegenheid van zijn vijftigste verjaardag, Utrechtse bijdragen tot de mediëvistiek 5, Utrecht: HES Uitgevers, 1985.

As honouree

Buuren, A. M. J. van, H. van Dijk, O. S. H. Lie, and F. P. van Oostrom (eds), Tussentijds: bundel studies aangeboden aan W. P. Gerritsen ter gelegenheid van zijn vijftigste verjaardag, Utrechtse bijdragen tot de mediëvistiek 5, Utrecht: HES Uitgevers, 1985.