Bibliography

Maartje (Amalia Maartje Elisabeth)
Draak
b. 25 March 1907–d. 16 November 1995

20 publications between 1947 and 1995 indexed
Sort by:

Works authored

Draak, Maartje, and Frida de Jong, De lastige schare, gevolgd door vijf anekdoten over dichtergeleerden, Amsterdam: Meulenhoff, 1990.  
Dutch translations of: Tromdámh Guaire, based on the edition of Maud Joynt (1931) -- three entries from Sanas Chormaic (Mug Eme, Lethec and Gaire) -- Passages from Immacallam in dá Thúarad (Colloquy of the two sages) -- Passages from Scéla Mongáin ⁊ Echdach Rígéicis (Why Mongán was deprived of noble issue).
Dutch translations of: Tromdámh Guaire, based on the edition of Maud Joynt (1931) -- three entries from Sanas Chormaic (Mug Eme, Lethec and Gaire) -- Passages from Immacallam in dá Thúarad (Colloquy of the two sages) -- Passages from Scéla Mongáin ⁊ Echdach Rígéicis (Why Mongán was deprived of noble issue).
Draak, Maartje, and Frida de Jong, Het feestgelag van Bricriu: een heldenverhaal, uit het Oudiers vertaald, Amsterdam: Meulenhoff, 1986.
Draak, Maartje, Schimmen van het wester-eiland: verkenningen in de Keltische traditie van het oude Ierland, Meulenhoff editie. Ideeën, 474, Amsterdam: Meulenhoff, 1977.  
A collection of papers and articles by Maartje Draak. Those that were originally published in English are here translated into Dutch.
A collection of papers and articles by Maartje Draak. Those that were originally published in English are here translated into Dutch.
Draak, Maartje, The higher teaching of Latin grammar in Ireland during the ninth century, Mededelingen der Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, Afd. Letterkunde, Nieuwe Reeks, 30.4, Amsterdam: Noord-Hollandse Uitgevers Maatschappij, 1967.
Draak, Maartje, Brandaan en Virgilius [Inaugural speech], Amsterdam: Meulenhoff, 1957.  
Inaugural lecture for Rijksuniversiteit Utrecht.
Inaugural lecture for Rijksuniversiteit Utrecht.
Draak, Maartje, Construe marks in Hiberno-Latin manuscripts, Mededelingen der Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, Afd. Letterkunde, Nieuwe Reeks, 20.10, Amsterdam: Noord-Hollandse Uitgevers Maatschappij, 1957.
Draak, Maartje, Betovering voor een etmaal: rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van buitengewoon hoogleraar in de Keltische taal- en letterkunde aan de Universiteit van Amsterdam op maandag 12 december 1955, Amsterdam: Meulenhoff, 1955.
Draak, Maartje, A. G. van Hamel als keltoloog [Openbare les gegeven bij het aanvaarden van het ambt van lector in de Keltische taal- en letterkunde aan de Rijksuniversiteit te Utrecht op 14 maart 1951], Utrecht: Oosthoek, 1951.


Contributions to journals

Draak, Maartje, “Rindard”, Celtica 11 (1976): 60.
Draak, Maartje, “Migration over sea”, Numen 9:2 (September, 1962): 81–98.
Draak, Maartje, “Sgél Isgaide Léithe”, Celtica 3 (1956): 232–240.
Draak, Maartje, “Emotional reflexes”, Ériu 16 (1952): 74–78.
Draak, Maartje, “A Leyden Boethius-fragment with Old-Irish glosses”, Mededelingen der Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, Afd. Letterkunde, Nieuwe reeks 11:3 (1948): 115–127.
Draak, A. M. E. [ed.], “Orlando agus Melora”, Béaloideas 16 (1946–1948): 3–48.
Draak, Maartje, “Anton Gerard van Hamel (Hilversum, 5 Juli 1886–Utrecht, 23 November 1945)”, Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden (1945-1946, 1947): 70–79.
Digitale Bibliotheek der Nederlandse Letteren: <link>

Contributions to edited collections or authored works

Draak, Maartje, “Theodoor Max (Thomas) Chotzen”, in: Rijcklof Hofman, C. J. Jiskoot, Karel Jongeling, Peter Schrijver, Bernadette Smelik, and Lauran Toorians (eds), Welsh & Breton studies in memory of Th. M. Th. Chotzen. Proceedings of a Colloquium organized by the A. G. van Hamel Foundation for Celtic Studies, Utrecht — Amsterdam 23-24 April 1993, 1, Utrecht: Stichting Uitgeverij de Keltische Draak, 1995. v–vii.
Draak, Maartje, “De levensloop van een draak”, in: Doris Edel, W. P. Gerritsen, and Kees Veelenturf (eds), Monniken, ridders en zeevaarders: opstellen over vroeg-middeleeuwse Ierse cultuur en Middelnederlandse letterkunde; aangeboden aan Maartje Draak; met een bibliografie van haar publikaties alsmede een autobiografische bijdrage, Amsterdam: Gerard Timmer Prods, 1988. 155–167.
Draak, Maartje, “Virgil of Salzburg versus ‘Aethicus Ister’”, in: J. W. Albers [et al.] (ed.), Dancwerc: opstellen aangeboden aan Prof. Dr. D. Th. Enklaar ter gelegenheid van zijn vijfenzestigste verjaardag, Groningen: Wolters, 1959. 33–42.
Draak, Maartje, “Some aspects of kingship in pagan Ireland”, in: Carl-Martin Edsman (ed.), The sacral kingship / La regalità sacra: contributions to the central theme of the VIIIth International Congress for the History of Religions (Rome, April 1955) / contributi al tema dell'VIII Congresso Internazionale di Storia delle Religioni (Roma, Aprile 1955), 4, Leiden: Brill, 1959. 651–663.

As honouree

Edel, Doris, W. P. Gerritsen, and Kees Veelenturf (eds), Monniken, ridders en zeevaarders: opstellen over vroeg-middeleeuwse Ierse cultuur en Middelnederlandse letterkunde; aangeboden aan Maartje Draak; met een bibliografie van haar publikaties alsmede een autobiografische bijdrage, Amsterdam: Gerard Timmer Prods, 1988.

As honouree

Edel, Doris, W. P. Gerritsen, and Kees Veelenturf (eds), Monniken, ridders en zeevaarders: opstellen over vroeg-middeleeuwse Ierse cultuur en Middelnederlandse letterkunde; aangeboden aan Maartje Draak; met een bibliografie van haar publikaties alsmede een autobiografische bijdrage, Amsterdam: Gerard Timmer Prods, 1988..

About the author

Gerritsen, W. P., Verhalen van de drakendochter: leven en werk van Maartje Draak (1907–1995), Hilversum: Verloren, 2019..
Gerritsen, W. P., “Maartje Draak en Robin Flowers gedicht over Brandaan”, Madoc: Tijdschrift over de Middeleeuwen 28:3 (2014): 174–180..
Gerritsen, W. P., “Levensbericht A. M. E. Draak”, Levensberichten en herdenkingen 1998 (1998): 25–34..
Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences, Digital Library – PDF: <link>
Edel, Doris, “Nekrolog: In memoriam Prof. Dr. Maartje Draak (1907–1995)”, Zeitschrift für celtische Philologie 48 (1996): 296–297..
Schneiders, Marc, and Kees Veelenturf, “Lijst van de geschriften van prof. dr. A. Maartje E. Draak”, in: Doris Edel, W. P. Gerritsen, and Kees Veelenturf (eds), Monniken, ridders en zeevaarders: opstellen over vroeg-middeleeuwse Ierse cultuur en Middelnederlandse letterkunde; aangeboden aan Maartje Draak; met een bibliografie van haar publikaties alsmede een autobiografische bijdrage, Amsterdam: Gerard Timmer Prods, 1988. 169–184..
Draak, Maartje, “De levensloop van een draak”, in: Doris Edel, W. P. Gerritsen, and Kees Veelenturf (eds), Monniken, ridders en zeevaarders: opstellen over vroeg-middeleeuwse Ierse cultuur en Middelnederlandse letterkunde; aangeboden aan Maartje Draak; met een bibliografie van haar publikaties alsmede een autobiografische bijdrage, Amsterdam: Gerard Timmer Prods, 1988. 155–167..
Edel, Doris, “De plaats van Maartje Draak in de keltologie”, in: Doris Edel, W. P. Gerritsen, and Kees Veelenturf (eds), Monniken, ridders en zeevaarders: opstellen over vroeg-middeleeuwse Ierse cultuur en Middelnederlandse letterkunde; aangeboden aan Maartje Draak; met een bibliografie van haar publikaties alsmede een autobiografische bijdrage, Amsterdam: Gerard Timmer Prods, 1988. 9–16..
Gerritsen, W. P., “De plaats van Maartje Draak in de neerlandistiek”, in: Doris Edel, W. P. Gerritsen, and Kees Veelenturf (eds), Monniken, ridders en zeevaarders: opstellen over vroeg-middeleeuwse Ierse cultuur en Middelnederlandse letterkunde; aangeboden aan Maartje Draak; met een bibliografie van haar publikaties alsmede een autobiografische bijdrage, Amsterdam: Gerard Timmer Prods, 1988. 91–95..