Bibliography

Marijke
Carasso-Kok

1 publication in 1981 indexed
Sort by:

Works authored

Carasso-Kok, Marijke, Repertorium van verhalende historische bronnen uit de middeleeuwen. Heiligenlevens, annalen, kronieken en ondere in Nederland geschreven verhalende bronnen, Bibliografische reeks van het Nederlands Historisch Genootschap, 2, The Hague: Nijhoff, 1981.