Bibliography

Aukje
Borkent

2 publications between 2012 and 2017 indexed
Sort by:

Contributions to journals

Aukje Borkent, “Een semantische blik op Oudnoorse leenwoorden in het Oud- en Middeliers”, in: Kelten: Mededelingen van de Stichting A. G. van Hamel voor Keltische Studies 72 (2017): 5.
Borkent, Aukje, “Wat is waarheid? Middelwelshe gnomische poëzie onder de loep genomen”, Kelten: Mededelingen van de Stichting A. G. van Hamel voor Keltische Studies 53 (February, 2012): 8–10.